In 2010 heeft HKB Stedenbouwkundigen op eigen initiatief een studie uitgevoerd voor een herontwikkeling van het Jaarbeursgebied, waarbij een groot park en woningen zijn geprojecteerd boven op functies als expohallen en parkeren. Dit plan vindt bij onze lezers en contacten veel weerklank. Helaas krijgen we van de Jaarbeurs geen signaal dat met dit plan iets zal worden gedaan. De Jaarbeurs geeft wel aan dat er wordt onderzocht of daken van hallen kunnen worden ingezet voor energieopwekking of voor vergroening. Daarvoor zijn momenteel proefopstellingen gemaakt. Een van de centrale hallen zal mogelijk worden omgebouwd tot overdekte binnentuin.

In 2009 is er door HKB in opdracht van de gemeente ook een studie naar het ‘Jaarbeurskwartier’ gemaakt. Dit had geen formele status, maar speelde wel een belangrijke rol in de lobby naar Den Haag in het kader van duurzaamheid en nationale sleutelprojecten, NSP.

Reageer