Onderstaand een quote uit de gezamenlijke verklaring van gemeente en Jaarbeurs (13 mei 2011), waarin de ‘doorstart’ van diverse projecten wordt aangekondigd. De BOO staat hieronder.

Belangrijkste elementen uit de overeenkomst van 2005:

– de Jaarbeurs concentreert zijn activiteiten aan de zuidkant van de toekomstige Centrumboulevard. Zij realiseert hier ca. 90.000 m2 netto verhuurbare beursvloeroppervlakte;

– in de strook aan de Croeselaan verwerft de Jaarbeurs het bestaand vastgoed en indien noodzakelijk zal de gemeente hier medewerking aan verlenen, en realiseert er bovenop een jaarbeursfunctie een combinatie van kantoren, onderwijs en wonen;

– de gemeente verwerft het terrein ten noorden van de Centrumboulevard en ontwikkelt op basis van een stedenbouwkundig plan, een gebied met een hoofdaccent op kunst cultuur, leisure en entertainmentfuncties;

– vooruitlopend op het voorgaande wordt de kop van het Jaarbeursterrein ontwikkeld. Hier worden een megaplexcinema, een casino en een hotel gebouwd.

– aansluitend zal de jaarbeurs een Entreegebouw met banquetroom realiseren.

Partijen zijn van mening dat een gefaseerde uitvoering wenselijk is. Het is echter noodzakelijk een structuurvisie op te stellen voor het Jaarbeursterrein die in deze raadsperiode (voor 01-01-2014) wordt vastgesteld. Het programma Kop Jaarbeursterrein valt hier buiten. Dit is reeds opgenomen in het Masterplan Stationsgebied.

Om een en ander te realiseren zullen partijen gezamenlijk een project opstarten.

In dit kader zullen ook nieuwe inzichten/wensen hun plek krijgen. De belangrijkste die nu reeds bekend zijn, zijn:

1. De Jaarbeurs heeft met de partners op de kop van het terrein zodanige afspraken gemaakt dat deze bouwprojecten opgestart kunnen worden. Het betreft Wolff Bioscoop Groep, Holland Casino en Amrath Hotelgroep. De gemeente onderstreept de urgentie van deze bouwprojecten vanuit stedelijk belang.

2. De combinatie beurzen en congressen is een groeimarkt voor Utrecht. Om hier op in te spelen zijn in het ontwerp voor de bioscoop een aantal zalen voorzien van congresfaciliteiten. Wat echter gemist wordt is een zaal met een capaciteit van ca. 2200-2500 plaatsen. Een zaal van deze omvang zou door de Jaarbeurs ontwikkeld kunnen worden met dubbelgebruik als musicalzaal. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de eisen die Joop v.d. Ende producties gesteld heeft en die binnen het Beatrixgebouw niet realiseerbaar zijn. Gemeente en Jaarbeurs zijn van mening dat deze voorzieningen aan de Centrumboulevard of het noordgedeelte ontwikkeld kunnen worden. In een gezamenlijke werkgroep zal de ontwikkeling van het Noordterrein verder worden uitgewerkt waarbij tegelijkertijd afstemming kan plaatsvinden met de andere culturele ontwikkelingen in onze stad, waaronder de schouwburg xl in Leidsche Rijn.

3. Met het oog op de verdere invulling van het Noordterrein zullen op korte termijn ideeën ontwikkeld worden die aansluiten bij de doelstelling van de stad (kennis en cultuur) en de Jaarbeurs (dorpsplein van Nederland).

Naast deze ontwikkelprojecten zullen Jaarbeurs en stad op korte termijn een aantal zaken afhandelen die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de stad.

 

[Tekst van de bilaterale ontwikkelovereenkomst:]

Reageer