Bouwput Utrecht – Beelden, nieuws, opinies en achtergronden uit het stationsgebied van Utrecht

Het belangrijkste doel van Bouwput Utrecht is om informatie met het publiek te delen vanaf de eerste fase van plan- en besluitvorming rondom belangrijke stedenbouwkundige veranderingen in het centrum van Utrecht. We doen dit zo neutraal en onafhankelijk mogelijk, hoewel persoonlijke ideeën van de schrijver(s) er in kunnen doorklinken. In deze rol zijn we complementair aan nieuwsmedia, bewonersinitiatieven en pr-kanalen van betrokken partijen. Met het gestaag en gedetailleerd vastleggen van de informatie en de beelden willen we een voor het nageslacht waardevolle bron achterlaten, die een van de belangrijkste Utrechtse veranderingen in de afgelopen decennia documenteert.

Vanaf 2007
Deze site is sinds de start in maart 2007 – toen de poffertjeskraam van het Vredenburg verdween – uitgegroeid tot een vast en gewaardeerd ankerpunt voor iedereen die informatie zoekt over de stationsgebiedprojecten. Hij wordt gebruikt door journalisten, (steden)bouwprofessionals, projectverantwoordelijken en communicatiemensen, studenten, bestuur en raad, researchers, betrokken Utrechters en oud-Utrechters, buurtbewoners en forenzen in het stationsgebied.

Bouwput Utrecht 2.0
In juli 2015 ondergaat Bouwput Utrecht een metamorfose, waarbij het blog-karakter wordt vervangen door een professionele nieuws-uitstraling. Het doel van de migratie is meerledig: sneller, aantrekkelijker en geschikt voor alle browsers en apparaten. Bovendien zullen we ook de actieradius vergroten en aansprekende bouwontwikkelingen in en om het stationsgebied en de oude binnenstad volgen. Belangrijke reden om deze stap te zetten is start van Stationsgebied fase 2, dat betrekking heeft op de vernieuwing van Westplein en het Jaarbeursgebied.

De makers
De initiatiefnemer van deze site, Herbert Boland, is zelfstandig media-ondernemer en woont vlakbij de bouwactiviteiten. Zijn drive om het naadje van de kous te willen weten en de mogelijkheid daarover een mening te kunnen ventileren, bracht hem er toe deze site te starten. Kort na de start is fotograaf Rob van der Lingen (rob@bouwpututrecht.nl) aangehaakt. Hij pakt niet alleen de ‘mediamomenten’ mee, maar zijn drive is veranderingen vast te leggen in stoere én poëtische beelden.

Financiële steun
Bouwput Utrecht is onafhankelijk, wordt gevuld en beheerd door betrokken Utrechters en heeft geen andere financiële inkomsten dan donaties van lezers en gebruikers. Waardeer we wat we doen en wil je helpen dit archief beschikbaar te houden, doneer dan.

Fotoboek “Bouwen aan Stationsgebied Utrecht 2007 – 2015”
We zijn trots op ons eerste fotoboek. Uit de duizenden foto’s sinds 2007 selecteerden we er tweehonderd voor een sentimentele reis door de grote veranderingen van de afgelopen jaren. Meer…

T-shirt met unieke print
Een uniek t-shirt én deze site steunen? Meer…

Partners
Het Utrechts ArchiefMet enkele nieuwsmedia in de stad, en ook landelijk, hebben we een prettige verstandhouding, evenals met de gemeente Utrecht, voorheen Projectorganisatie Stationsgebied en de meeste partners in het stationsgebied. Met Het Utrechts Archief bestaat een afspraak over wederzijds gebruik van materiaal. HUA heeft aangegeven deze site belangrijk te vinden om voor het nageslacht te bewaren. BU en HUA hopen voorjaar 2015 een besluit te nemen om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Technische steun krijgen we van Capstone internet.

Juridische zaken
Gebruik van teksten en foto’s door middel van kopiëren en deeplinking is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming. Rechten rusten bij de auteurs en fotografen, tenzij anders aangegeven. Van extern materiaal wordt de bron genoemd. Als je meent dat gebruik van extern materiaal inbreuk pleegt op rechten, verzoeken we je met ons contact op te nemen, dan zullen we het rechtzetten. 

Feedback
Als je denkt dat deze site fouten bevat, zowel in inhoud als in functie, laat dit ons weten via een reactie hieronder of onder een individueel artikel. Omdat deze site ooit begon als een blog bij Google, na drie jaar is gemigreerd naar WordPress en vervolgens in 2015 geheel is herbouwd bij een nieuwe provider, kan het voorkomen dat oude artikelen, foto’s, links of kaarten niet goed displayen. Als een lezer van BU ons wil assisteren bij het onderhoud van de site, houden we ons van harte aanbevolen! Dat hoeft niet permanent te zijn, één avondje hulp kan al veel schelen.

Colofon
Bouwput Utrecht is een initiatief van HBCCC
1e Daalsedijk 176, Utrecht
herbert@bouwpututrecht.nl
tel. 06 – 4816 1717
Kvk Utrecht 30.19.73.63
BTW NL099737930B01