Mijlpalen 2020 en verder

In BU service, Nieuws door HB32 Reacties

[bijgewerkt 8-9-2021] Met hulp van BU-correspondent Utrechter2 en schouwverslaggever HR hebben we een actuele lijst van opleveringen en openingen voor de komende jaren opgesteld. We zullen dit artikel bijhouden zodat je altijd met een korte blik op BU weet wat er staat te gebeuren. Heb je opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen, laat een comment achter. Samen houden we dit artikel levend. De lijst van mijlpalen 2019 vind je hier.

Hier vind je de  voortgangsrapportage van januari en de voortgangsrapportage van november 2020. Hierin lees je over alle objecten en gebieden de stand van zaken.

2020

Eerste kwartaal 2020:
Zuidelijke deel voorzetgebouw HC aan het Stationsplein gereed.
Damwanden plaatsen en afwerking oevers zuidelijke deel herstelde singel.

Januari 2020:
Oplevering Het Platform.

Februari 2020:
12 februari, opening Jumbo City (combinatie van Foodmarkt en La Place) in voormalige V&D-pand.
Inhuizing commerciële gebruikers van Het Platform.
Eerste winkels in het voormalige hoofdpostkantoor aan de Oudegracht.

Maart 2020:
Nieuwe bibliotheek in voormalig hoofdpostkantoor opent 13 maart. In het gebouw genaamd Post Utrecht komt een fietsenstalling, een café en restaurant, een AH foodmarket en vestigingen van Bever, Broese en Søstrene Grene.
Eerste appartementen opgeleverd in Het Platform.

April 2020:
Oplevering nieuwe passage Gildenkwartier.
Overige winkels in Post Utrecht gaan open, waaronder Broese.

Mei 2020:
Hele (stations)plein inclusief trappen richting Moreelsepark klaar.
Start bouw van de overkluizing Smakkelaarsveld. Tot die tijd archeologisch onderzoek en voorbereidende werkzaamheden.

Tweede kwartaal 2020:
Plint Gildenkwartier Hoog Catharijne gereed.
Opening Crowne Plaza (7e, 8e en 9e verdieping Poortgebouw)
Start bouw laatste woningen Van Sijpesteijnkade.
Start inrichting park langs oever zuidelijke deel herstelde singel.
Hellingbaan open na oplevering Het Platform.

September 2020:
Binnenstad Utrecht weer volledig omsingeld! Bescheiden openingshandeling op 12 september.

Ombouw lagevloertram traject Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid: 21 september 2020 gereed (vervolg naar IJsselstein Zuid 25 oktober gereed)

2021

Heropening Stiltecentrum HC.

Sloop voormalige verkeersleidingpost nabij CS.

Oplevering kantoorgebouw Central Park op het Forum.

Oplevering renovatie House Modernes aan de Viestraat.

Oplevering laatste woningen Van Sijpesteijnkade.

2022

Start bouw woningen/functies Smakkelaarsveld.

Koppeling SUNIJ met Uithoflijn tot één netwerk. Integratie OV-netwerk in OV-terminal voltooid. Opstappen richting Nieuwegein kan na vele jaren weer op CS.

Oplevering Galaxy Tower met Amrâth Hotel.

2023

Plint Godebaldkwartier/Moreelsehoek, afronding renovatie en vernieuwing HC/The Mall.

Oplevering Wonderwoods.

Start realisatie Lombokplein/park en doortrekken water Leidse Rijn.

2024

Oplevering woningen Smakkelaarsveld en Smakkelaarspark.

Opening Digital Art Space Nowhere in Wonderwoods.

Start bouw Jaarbeurspleingebouw.

De lijst van mijlpalen 2019 vind je hier.

Reacties

 1. Atilla Vigh

  Je zou dus kunnen stellen dat allen werkzaamheden aan de centrumkant zo ongeveer 2023 zijn afgerond.
  De focus van de werkzaamheden zal zich met name op het huidige Jaarbeursgebied richten.
  Het zou mooi zijn dat ook het Westplein dan een keer onderhanden is genomen. Ik hoor daar bitter weinig over qua planning.
  Wie?

  1. Lars

   SPVE had volgens de planning al lang klaar moeten zijn inderdaad, geen enkele update over de oorzaak van de vertraging.

 2. Henk

  In het nieuwe jaar start de gemeente met het herinrichten van de Catharijnesingel tussen Vredenburgknoop en het Poortgebouw; het stuk langs de nieuwe gevel van Hoog Catharijne. Dit gebeurt in fases om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. De werkzaamheden duren tot voorjaar 2020

 3. Monique

  Las op de website vd gemeente dat ze er nog niet uit zijn mbt het Westplein. Wordt het een knip in de Catharijnesingel, een knip bij Paardenveld of een knip in de Amsterdamsestraatweg? Elke beslissing zal m.i. grote gevolgen hebben.

 4. Henk

  Het Platform

  Het stond eigenlijk al op de planning van 2019, maar dat is niet gelukt. Het bijzondere gebouw Het Platform aan het Stationsplein is volgend jaar wel klaar.

  Naar verwachting worden de appartementen in maart 2020 opgeleverd. Dit kan nog uitlopen meldt de ontwikkelaar ABC op de website.

 5. Utrechter2

  “Oplevering renovatie HC Godebaldkwartier/Moreelsepark”

  Is wellicht einde 2021 i.p.v. begin 2021, maar er is niet veel info over.

 6. Utrechter2

  Uit mijn hoofd: opening Albert Heijn in voormalig Hoofdpostkantoor:
  12 februari om 11:00 of is was het andersom??

  Niet alleen de bieb opent op 13 maart maar ook de horecazaken NODA en Meneer Potter.

  Jumbo opent 12 februari in het voormalige V&D-pand.

 7. Mike

  Heeft iemand meer informatie over de laatste woningen aan de Van Sijpesteijnkade. Zijn er ergens een ontwerp en/of impressies te vinden?

 8. Utrechter2

  “September 2020:
  Sneltram naar Nieuwegein/IJsselstein omgebouwd tot lagevloertram. Koppeling met Uithoflijn tot één netwerk. Integratie OV-netwerk in OV-terminal voltooid.”

  MOET WORDEN

  Augustus 2020:
  Sneltram naar Nieuwegein/IJsselstein omgebouwd tot lagevloertram.

  December 2020:
  Koppeling met Uithoflijn tot één netwerk. Integratie OV-netwerk in OV-terminal voltooid.
  Dit is volgens mij omdat sommige perrons en detectiepunten op de Uithoflijn aangepast moeten worden voor de Nieuwegeintrams.

  1. Auteur
   HB

   Bijgewerkt. Tevens twee links toegevoegd, naar de meest recente voortgangsrapportage Stationsgebied en naar een brief over het afbreken van de haalbaarheidsstudie van het Jaarbeurspleingebouw.

 9. jonas

  Dat de Galaxy Tower eerder wordt opgeleverd dan Central Park lijkt niet echt waarschijnlijk meer…

  Central Park nu:

  |||
  _|||_

  Galaxy Tower nu:

  _H_

  Heeft Wonderwoods al een planning?

 10. Utrechter2

  Ombouw sneltram Nieuwegein: o.v.v. wijzigingen:

  Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid: 21 september 2020
  St. Antonius – IJsselstein Zuid : 25 oktober 2020

  Begin volgend jaar (2021 dus) werd genoemd als tijd dat Uithoflijn en Nieuwegeinlijn gekoppeld worden. Dat betekent ook dat het lange lopen van Nieuwegeiners vanaf zeg maar het Holiday Inn hotel op het Jaarbeursplein na jaren eindelijk verleden tijd is. Dan is ook voor deze categorie de verbouwing van het stationsgebied achter de rug.

  Over House Modernes: er wordt zowel begin 2021, als medio 2021 gecommuniceerd. Nu het alweer bijna september 2020 is hou ik het maar op: medio.

  Eind 2022 wordt nu concreet genoemd als einddatum renovatie Hoog Catharijne: dit namen media namelijk (van elkaar) over bij berichten over de heropening van het Stiltecentrum in dat jaar. Dat kan alleen maar op Godebaldkwartier en de Moreelsehoek slaan aangezien de rest al af is. De signalen zijn dat de verbouwing van het Godebaldkwartier qua appearence vooral cosmetisch zal zijn, maar dat achter de schermen qua apparatuur en leidingen hoogstwaarschijnlijk wel alles compleet zal worden vernieuwd.

  Is er trouwens wat meer concreets bekend na het grote plan van de Jaarbeurs? Sowieso zijn Westplein (herstel Leidse Rijn aldaar!) en Merwedezone al grote projecten, dus het ligt voor de hand om te kijken wat de letterlijk tussenliggende partij gaat doen.

 11. Utrechter2

  Moet bij “Oplevering Central Park” in 2022 erbij gezet worden: aansluitend start bouw Forum Noord of kunnen die werkzaamheden al eerder beginnen?

  1. Jens

   Ik krijg, met de huidige status van Central Park toch de indruk dat deze toren komend jaar al voor een groot deel gereed is. Inmiddels is het hoogste punt bereikt en gezien het bouwtempo lijkt mij dat het gebouw voor het einde van dit jaar grotendeels “dicht” is. Uiteraard volgt er nog behoorlijk wat installatiewerk en moeten de plint en de glaspartij op +11 en +12 alsmede de binnentuin nog afgewerkt danwel ingericht worden. Maar dat zal toch geen jaar in beslag nemen lijkt me?

   Wellicht wijst het tijdspad tot opleveringen ook JUIST op de voltooiing van (een groot deel van) Forum Noord?

 12. Utrechter2

  Naast het vooruitkijken wat ik vaak doe kan ik nog altijd nagenieten:
  Memories van jaar tot jaar.

  2013
  De Vredenburg werd officieel geopend, gevolgd door een maandenlange lichtshow van “The Sting” : – )
  De eerste stukken OV-terminal kwamen gereed: de discussie over het dak kon beginnen 🙂
  En eh, wie herinnert zich nog het blauwe tijdelijke busstation aan de Jaarbeurszijde?

  2014
  TivoliVredenburg opende dat zich zou ontwikkelen tot een hotspot ondanks alle financiële ellende en de ‘geluidslekken’.
  Fietsenstalling stationsplein West/Jaarbeurszijde opende ook, werd ongekend populair (door de Leidsche Rijners?) en het tariefsysteem werd een standaard voor de fietsenstallingen die nog zouden volgen. En passant werd het Stadskantoor nog even geopend.

  2015
  Grote en belangrijke deelopleveringen zoals de hele noordelijke helft van de OV-terminal met al zijn winkels en veel mooier: het water dat bij de Daalsesingel weer terugkwam: voor het eerst kon je een indruk krijgen van hoe het nieuwe Utrecht er stedebouwkundig uit zou gaan zien (tot 2015 waren er namelijk vooral losse gebouwen opgeleverd). Dat er ook concessies zijn gedaan bleek uit de opening van het deels ondergrondse busstation Jaarbeurszijde. Het zwaartepunt van de werkzaamheden verschoof daarna van het station onmiskenbaar naar het oude Hoog Catharijne waar bij de Radboudtraverse al geruime tijd uitzicht was op de bouw van de Singel, de Stadskamer en het Poort- en het Entreegebouw.

  2016
  Het jaar van de eerste grote eindopleveringen: de OV-terminal en de Moreelsebrug openden beide einde van dat jaar. En passant had Kinepolis een pre-opening.

  2017
  Grote en lang verwachte onthullingen: het nieuwe Hoog Catharijne opende zijn Noordpassage: de uitstraling van HC was van (standaard) internationaal niveau geworden, en het uitzicht op de Singel was prachtig. Ook hadden de Fransen op save en mooi gespeeld door te kiezen voor een crème-beige kleurige vloer i.p.v. een antracietgrijze. Zes maanden later dat jaar waren de doorzichtige waterornamenten in de Stadskamer gereed: prompt werd dat een grote attractie. In dat jaar was ook de eerste deelopening van de grootste fietsenstalling ter wereld. Goed en geslaagd genoeg om meteen al een bouwprijs toegekend te krijgen. Ook dit 1e deel van deze enorme stalling kampte al regelmatig met een te groot aanbod aan fietsen. Ook het Voorzetgebouw ging intern deels open als looproute waarbij het publiek al een goede indruk kreeg van hoe het in 2018 zou gaan worden….

  2018
  Het jaar dat Utrecht zijn stationsplein (terug)kreeg, het jaar dat de Patatstraat werd vervangen door een echte ingang voor Hoog Catharijne, het jaar dat ook het grootste aantal projecten werd opgeleverd: het Paviljoen met Manneken Pis (aan hetzelfde stationsplein), het tijdelijke paviljoen aan de Croeselaan (The Green House), het Knoopgebouw, Forum Zuid, de Knoopfietsenstalling, het WTC, het Jaarbeursplein (Schotse tegels), de parkeergarage van het Jaarbeursplein, een deelopening van het Noordgebouw (AH Stationsplein: na een maand al te klein!), en vergeet ik iets? O ja, Hoog Catharijne opende de Zuidpassage ook nog eens keer, en de gemeente het busstation centrumzijde. Door het stationsplein (en alle andere afrondingen) werden de losse plukken nieuw CU2030-gebied voor het eerst één geheel. Het al jaren voor het gevoel kilometers moeten omlopen begon steeds meer tot het verleden te horen.

  2019
  Het inhaaljaar voor de projecten die 2018 niet haalden: geen probleem overigens want 2018 was druk genoeg. De Hudson’s Bay en de Primark gingen dat jaar (alsnog) open. En ook de Uithoflijn ging (eindelijk) in gebruik. Ook de Syp, en het Noordgebouw, werden dat jaar met kleine vertraging (volledig) opgeleverd. In dat jaar was ook de tegelkwestie van het Vredenburg achter de rug. Een route ‘nieuwe stijl’ van Oost naar West zonder bouwstof vanaf het nieuwe Vredenburgplein door Nieuw Hoog Catharijne via het stationsplein en de OV-terminal naar het nieuwe Jaarbeursplein was (weer) mogelijk.
  2019 was niet alleen een inhaaljaar: Utrecht kreeg in dat jaar zijn grootste fietsenstalling ter wereld en ook het tweede deel van het StationsPlein Oost kwam in gebruik. Het was na jaren ook weer mogelijk om van Noord (Smakkelaarsveld) naar Zuid (Moreelsepark) te lopen. Kortom: mensen die dachten dat het in 2018 niet op kon, kregen met 2019 een mooie verlenging.

  2020
  En toen kwam 2020……. Weinig kwantiteit maar de kwaliteit daarentegen. Met vertraging door de Coronacrisis werd het prachtige ” Post Utrecht ” opgeleverd, of te wel, de nieuwe bibliotheek in het mooie aangepaste voormalige Hoofdpostkantoor, samen met mooie nieuwe vestigingen van de Broese en de Bever. En passant vestigden ook Amac (officiële Apple dealer) en Søstrene Grene zich in dit hippe pand. En toen kwam 12 september 2020, iedereen, ook de mensen die niks met CU2030 hadden, kwamen om dit grootste moment te vieren: Utrecht was weer helemaal omsingeld! De grootste, en meest symbolische fout uit het Plan Hoog Catharijne was omgekeerd in het tegendeel.

   1. Utrechter2

    Graag gedaan. Je fotobijdragen op Skyscrapercity waren ook heel leuk!

 13. Utrechter2

  Begin 2021 => Uitgesteld naar medio 2022

  Koppeling SUNIJ met Uithoflijn tot één netwerk. Integratie OV-netwerk in OV-terminal voltooid. Opstappen richting Nieuwegein en IJsselstein kan dan na vele jaren weer op CS.

 14. Utrechter2

  Meer uitstel: updates sinds Corora.

  (vanaf Q4 2021) De bouw van de drie gebouwen óp de overkluizing (Smakkelaarspark).

  (vanaf Q4 2023) De realisatie van het park en de Leidse Rijn

  Dus vermelding van Leidse Rijn en van het Smakkelaarspark bij 2022 kan dus verwijderd/verplaatst worden.

  1. Auteur
   HB

   Deze aanpassingen gemaakt. Verder wat tijdsaanduidingen globaler gemaakt. Nu is het per jaar ingedeeld, in plausibele chronologische volgorde.

   1. Utrechter2

    Het globaler weergeven scheelt heel wat onnodig tussentijds wijzigen, en geeft ook rust en overzichtelijkheid! Bedankt voor het aanpassen weer.

 15. Utrechter2

  [ 2022 Plint Godebaldkwartier/Moreelsehoek, afronding renovatie en vernieuwing HC/The Mall.]

  Inmiddels staat 2023 genoemd bij de afronding van de plint. En daarmee waarschijnlijk ook van de winkels erbinnen.

 16. Utrechter2

  2021
  ” Start bouw woningen/functies Smakkelaarsveld.”

  Is naar 2022 gegaan.

  ” 2023″
  Oplevering woningen Smakkelaarsveld en Smakkelaarspark

  Is naar 2024 gegaan.

 17. Auteur
  HB

  @BAJP en @Utrechter2: met enige vertraging door zomerse perikelen, maar evengoed met de wens om precieze voorspellingen te blijven doen op BU, zijn de amendementen verwerkt. Dank weer.

Reageer