Raad geeft zegen aan omgevingsvisie fase 2

In Dossier, Nieuws door HB33 Reacties

De discussie over de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein heeft vandaag zijn beslag gekregen. Om 16:26 uur werd het in de gemeenteraad ter stemming gebracht waarbij het met 31 stemmen voor (D66, GL, VVD, SP, S&S) werd aangenomen. Hiermee is aan een maandenlange onzekerheid over of er wel voldoende politieke steun zou zijn een einde gekomen. Er is nu een flinke stap gezet naar de voltooiing van dit megaproject, dat in 2002 met het beruchte referendum in gang werd gezet. (Link naar vergadering hier.)

De raad gaat overigens niet integraal akkoord met het voorstel. Er werd een reeks amandementen en moties in stemming gebracht. In de discussies tekende zich een raadsmeerderheid voor behoud van 31 huizen aan de Croeselaan, waarvoor onder andere GroenLinks zich heeft ingespannen met amendement 69 (“Inpassing panden Croeselaan”). Van de huizen die kunnen blijven worden ook andere functies dan wonen onderzocht. Het college gaat erop studeren en het stedenbouwkundig plan aanpassen. Tegenstanders van sloop vonden het amendement “slap” en een “wassen neus”, bewoners blijven nu nog langer in onzekerheid. De wethouder zegde toe zo snel mogelijk aan de bewoners duidelijkheid te geven over hun woontoekomst. Het ADUN heeft inmiddels bij enkele bewoners de stemming gepeild en men is blij verrast en enigszins hoopvol gestemd.

Overigens zijn vandaag alleen op hoofdlijnen besluiten genomen. De uitwerking en detaillering moet nog komen. In het Beurskwartier gaat er pas na 2022 gebouwd worden, wanneer de erfpacht van de Jaarbeurs stopt en de grond terug gaat naar de gemeente en vervolgens naar ontwikkelaars. Voor het Sijpesteijndeel (bij NH Hotels) en het Westplein (dat wordt omgetoverd in het Lombokplein) gaan de ontwikkelingen sneller. Er is daar zelfs sprake van een “Lombokpark”, dat met amendement 68 werd aangenomen. Een goede aanleiding voor het nieuwe college om in de herkansing alsnog het Daalsepark te omarmen. Als er voor het een geld is, dan ook voor het ander, vindt BU.

Bijna geen rijbanen meer door de Daalsetunnel, bebouwing in het midden van het huidige Westplein, verkeer langs de moskee.

Zicht op Sijpesteijnkwartier. Nieuwe bebouwing rondom het hotel en tegenover de Damstraat.

Duizenden woningen en gerelateerde functies op het gebied dat nu nog P3 is en de Prins van Oranjehal.

Tegenstand was er bij de PvdA, PvdD, CU, CDA en Stadsbelang Utrecht. De nieuwe verkeerssituatie, sloop op de Croeselaan en de financiële onderbouwing waren daarbij de belangrijkste argumenten.

Hier de officiële bijlagen. De teksten van de overige aangenomen moties en amendementen hebben we nog niet gevonden. Misschien wil een lezer deze delen?
[update] Lijst gevonden: moties/amendementen.

Voorstel_8658 (1)
Reactienota Omgevingsvisie Beurskwartier Lombokplein en MER

2e Actualisatie aanvullende MER stationsgebied Utrecht
Eindrapport Economische effecten Omgevingsvisie Beurskwartier Lombokplein voor de binnenstad van Utrecht

Raadsbrief Omgevingsvisie deelgebied Beurskwartier en Lombokplein
Notitie Westplein naar minder motorvoertuigen

Sloop:
Memo Everhardt (stationsgebied) met nadere toelichting Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein
Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan

Verkeer:
Memo Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein toezeggingen tijdens technische bijeenkomst 30-11-17
Presentatie Lombokplein resultaten stresstest

Reacties

 1. Auteur
  HB

  Plaatjes zijn van de maquette van enkele maanden geleden, dus niet 100% accuraat. Ik denk dat dit voor alle gebieden geldt.

  1. Frits

   Nee het is zeer indicatief, ga er maar vanuit dat die rotonde er nooit gaat komen, dat wordt zeker een VRI.

 2. Jan-Kees Verschuure

  Dus de gemeente hoeft niet 100% accuraat te zijn in de verslaglegging van de plannen? Hoe denk je dat het gaat met de verkoopwaarde van de panden die behouden blijven als niet duidelijk is welke?
  Verder dank voor je snelle reactie.

 3. Auteur
  HB

  Ik begrijp je vraag niet. De komende maanden wordt gestudeerd op plannen hoe de 31 huizen kunnen worden ingepast, maar niet per se als woning. Dat moet nog worden uitgewerkt. Aan de bewoners moet nu snel duidelijkheid worden gegeven. Het is natuurlijk niet elegant dat ze nog langer in onzekerheid moeten leven.

 4. R

  Goed te lezen dat ze cafe de Korenbeurs laten staan als entree van het park! Een authentiek levendig punt is toch wat zo’n park een kickstart geeft om gezellig te worden. Hopelijk knappen ze het pand mooi op. En een deel van de mooie jaren 1930 gevels blijft ook bespaard; top te zien dat dit gewoon gecombineerd kan worden met opschaling van dit gebied. Wel horen bewoners flinke korting te krijgen op de duurdere huizen, zodat ze straks gewoon weer terug kunnen komen naar hun wijk. Vooruitgang is top, maar zonder sociaal gezicht is vooruitgang niet per sé vooruit.

 5. Lombokker

  Het lombokpark is, als het plan/ plaatje dat op de twitter staat van André van Schie klopt is echt een achteruitgang voor lombok. Een wolf in schaapskleren zogenaamd. Dan sluit de bebouwing straks niet mooi aan richting het centrum, laat men de kans liggen woningen te bouwen en blijft het westplein vooral een verkeerszone met alleen wat lullig groen. Ook houdt men denk ik de optie over om de rijbanen te verdubbelen. Vreemd dat partijen hier in mee zijn gegaan want het plan wordt er echt slechter van in mijn optiek. Hoop dat ik me vergis.

 6. Waterman

  Op de voorpagina staan twee nieuwe stroken water, afgezien van het herstellen van de Leidsche Rijn. Weet iemand of die plannen concreet en zeker zijn?

  Ik bedoel de strook rondom de jaarbeurs, waarbij de dikte van de blauwe lijn suggereert dat het om een sloot gaat.

  En dan belangrijker:

  Vanaf de Veilinghaven over de Croeselaan langs de Rabobank en daar komt het dan samen met de Kruisvaart. Wederom een vrij smalle sloot / vaart lijkt het. Het zou wel een nieuwe route zijn voor kleine sloepjes en kano’s vanaf het Merwedekanaal naar uiteindelijk de Vaartsche Rijn ter hoogte van het station.

  Ben wel benieuwd wat hiervan de status is?

 7. Pino68

  Ik blijf toch zitten met de vraag voor wie er nou eigenlijk gebouwd gaat worden. De bevolking van de oude stad is al begonnen met krimpen. De enige bevolkingsgroei die er nu nog is komt voor 40% door vestiging van buitenlandse studenten (in 2016 zelfs 50% van de groei). Er is amper vestiging vanuit nederland in Utrecht, sterker nog die is rap aan het dalen door het leenstelsel voor studenten. Verder is 50% van de groei veroorzaakt door geboorte, die kids hebben voorlopig nog geen appartementje in de binnenstad nodig. Utrecht is geen snel groeiende stad, sterker nog, de bevolkingsgroei daalt al jaren richting het nulpunt en zal binnenkort om gaan slaan in krimp. En dan staan al die appartementjes dus leeg.
  Ik zie alle ruimte en groen uit mijn buurt verdwijnen en mijn straat gevuld worden met expats die woekerhuren betalen en geen oog voor hun buren hebben (nieuw dieptepunt 1300 euro voor 55m2). Al deze plannen komen voort uit een beleid dat rust op een door de gemeente gecreërde mythe over groei die niet op feiten en cijfers is gebaseerd.
  Wie gaat hier bouwen voor wie en wie verdient hier aan?

 8. E

  Ik deel de zorg van wie voor wie wat bouwt en wie daaraan verdient. Het nieuwe (stations)gebied zou een divers aanbod van koop en huurwoningen moeten bieden in verschillende prijsklassen, maar voor de huidige projecten komt het uiteindelijk neer op dat er alleen huurappartementen in de “middenklasse” of hogere klasse komen (platform, sijpesteintoren, amrath, etc) en daar zou dan zogenaamd ook behoefte aan zijn. Ik ben benieuwd waar dat op gebaseerd is. Volgens mij is dure huur betalen geen wens maar een noodzaak (voor een hele generatie starters), omdat er te weinig betaalbare appartementen zijn en gebouwd worden. Hopelijk komt daar snel verandering in en trekt deze lijn zich niet door in het beurskwartier, anders staat alles straks inderdaad leeg.

 9. Pino68

  @ Henk en E: ik heb de cijfers van het CBS opgezocht, die staan hier:
  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37230ned/table?ts=1512130581690
  Op die pagina kun je met het filter ‘Regio’s’ de plaatsen kiezen die je wilt bekijken.
  Om de vestiging te bepalen moet je de velden wel zelf optellen, maar de site biedt ook gelegenheid de data te downloaden.
  Je kunt bij juli 2017 goed zien hoe het werkt. Dan zijn de afgestudeerden uitgeschreven, de nieuwe studenten nog niet ingeschreven. De bevolkingsgroei is dan negatief.
  Dit jaar tot en met oktober is er een geboorteoverschot van 2425 kinderen (52% van de groei), vestiging uit/naar Utrecht binnen NL 286 inwoners (6,19%), vestiging uit buitenland 1906 inwoners (41,28%). Die vestiging uit het buitenland bestaat volgens mij voornamelijk uit studenten. Daarom is er ook een kamertekort, en vervolgens een tekort aan woonruimte voor starters (want de SSH regelt maar 1 jaar onderdak voor buitenlandse studenten).
  Als de universiteit stopt met werven in het buitenland is het kamertekort opgelost, komt er meer woonruimte voor starters en hoeft de stad niet te worden volgepropt met appartementen en asfalt. Lijkt mij een win-win-situatie. Op zijn minst een numerus fixus voor buitenlandse studenten kan ook al helpen.
  Ook interessant is deze pagina van het CBS: die laat goed zien dat er al krimpwijken in de oude stad zijn en dat de grootste groei is te zien in Leidse Rijn en op de UIthof en Transwijk Zuid, inderdaad, daar waar studentenhuisvesting is gebouwd. Die info staat hier:
  https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2013/24/bevolkingsgroei-in-grote-steden-vooral-dankzij-vinex-wijken
  Het beeld van het CBS past dus bij de cijfers, veel geboorte in Leidse Rijn en verder groei door instroom van studenten, maar elders dus krimp. Wanneer krijgen we beleid daarvoor?
  Dat bericht in het AD is overgenomen van een persbericht van het CBS. In de voorspelling van het CBS staat echter ook dat die groei alleen gerealiseerd wordt als er nieuwbouw wordt neergezet. En als gezinnen niet massaal de stad uit verhuizen. Het is dus kip en ei. ‘Zonder nieuwbouw geen groei’ volgens het CBS. Maar de gemeente maakt ervan ‘er is groei, dus nieuwbouw nodig’. Dat is dus niet waar als je naar de cijfers kijkt.

 10. Pino68

  Nog kleine onderbouwing over het CBS. Het rapport over groei staat hier: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/37/pbl-cbs-regionale-prognose-2016-2040
  Daarin staat in hoofdstuk 8 Onzekerheden dit:
  “De onzekerheid over de bevolkingsgroei en de huishoudenstoename wordt in gebieden waar de druk op de woningmarkt hoog is, voor een groot deel bepaald door de onzekerheid over de woningbouw. Gemeenten, en in het bijzonder die in de Randstad met een hoge woningproductie, zullen sterker groeien dan gemeenten met weinig woningbouw. Voor de korte termijn worden daarom woningbouwplannen meegenomen bij het opstellen van de regionale prognose. Dit geeft voor de komende tien jaar houvast, hoewel die plannen in het recente verleden niet altijd werden gerealiseerd als gevolg van de crisis. De woningbouwproductie trekt momenteel weer aan en gemeenten en provincies verwachten dat dit de komende jaren zo zal blijven. Voor de lange termijn kan niet worden uitgegaan van woningbouwplannen, omdat deze doorgaans nog niet zijn gemaakt.”

  De toekomstige bewoners van de nieuwbouwplannen van de gemeente zijn dus al meegeteld in de groeiprognose en daarom komt het CBS zo hoog uit. Er zijn voor het Beurskwartier alvast 4 tot 5 duizend bewoners in de prognose meegeteld. Plus nog de toekomstige Leidse Rijn/Uithof bewoners, maar daarvan heb ik de aantallen niet bij de hand.
  Het is dus niet zo dat er veel natuurlijke groei is en dat er een woningtekort dreigt dat met nieuwbouw moet worden opgevangen. Er ontstaat op papier ‘groei ‘ omdat de gemeente alvast tegen het CBS heeft gezegd dat er gebouwd gaat worden. Of daar ook echte bewoners voor zijn is dus nog maar de vraag. Als je niet bouwt, is die groei er ook niet dus. Scheelt een hoop euro’s volgens mij.

 11. Henk

  @ pino, ik snap je niet goed. Mensen willen in Utrecht wonen en daar bouwen we voor. Daar komt de groei van. Levert geld op voor de stad en de projectontwikkelaar.

  Projectontwikkelaars doen gedegen onderzoek naar vraag en aanbod voordat ze bouwen. Vandaar de interesse voor het beurskwartier en niet bv in middenmeer of moddergat.

  Ik vind het wel leuk, al die nieuwe stadsgenoten. Welkom!

 12. Pino68

  @ Henk:
  Waarom denk je dat mensen in Utrecht willen wonen? Er zijn afgelopen jaar maar 267 mensen bijgekomen vanuit Nederland, er vestigen zich veel minder nederlandse studenten, en meer gezinnen trekken weg uit de stad. Zo veel mensen zijn dat dus niet die hier willen wonen.

  Die nieuwe stadsgenoten kunnen in bestaande woonruimte worden gehuisvest als de buitenlandse studenten wat minder komen. Dan houden we als bewoners van Utrecht West ook nog wat ademruimte over. En dat bedoel ik zowel letterlijk (vieze lucht door alle auto’s) als figuurlijk (wat groen en open ruimte om te bewegen zonder een flat in je nek).

  Wat je zegt over vraag en aanbod ben ik het niet mee eens. Er staan grote hoeveelheden nieuw gebouwde winkels en kantoren leeg in Utrecht. Daaruit blijkt al dat ontwikkelaars niet erg goed zijn in afstemmen van vraag en aanbod. Kijk bv naar het nieuwe HoogCatharijne, Haroekoeplein en Leidse Rijn Centrum. Allemaal half lege nieuwbouw.

  Als de universiteit en de SSH toch graag meer buitenlandse studenten hierheen willen halen omdat ze daar het meest aan verdienen, dan vind ik dat ze dat uit eigen zak moeten betalen. Ik zie niet waarom ik zo veel overlast zou moeten accepteren terwijl zij de winst in hun zak steken. Universiteit en SSH kunnen zich ook aanpassen aan krimp ipv het huisvestingsprobleem bij de stad over de schutting te gooien.

  Wat mij nog het meest dwarszit is dat er met de cijfers gerommeld wordt en dat er door mijn eigen gemeente tegen mij gelogen wordt. Er staat in de plannen voor het Beurskwartier en in de bevolkingsprognose letterlijk dat Utrecht hard groeit maar dat is dus helemaal niet waar. De groei is dalende en zal binnenkort omslaan in krimp. Ook gaat de CBS-prognose er van uit dat alle nieuwbouw bewoond zal gaan worden door nieuwe bewoners en niet door verhuizende Utrechters. Dat is een veel te optimistische redenering gezien de cijfers. Maar op basis van die onjuiste prognose worden wel miljoenen euro’s aan publiek geld uitgegeven.

  Ik zie dan liever dat er beleid komt voor reeële problemen, zoals het tekort aan sociale huurwoningen, vergrijzing en uitbuiting van (expat)huurders door de vele ‘vastgoedjongens’ in de stad.

 13. Pino68

  Maar even een voorbeeld opgezocht van een passage waar ik dus heel boos van wordt:
  “1.1 Ruimtelijke Strategie Utrecht
  Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland met een verwachte groei naar 410.000 inwoners in 2030. In de nota ‘Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!’ (RSU) geeft Utrecht aan deze groei te faciliteren door inbreiding, met – naast Leidsche Rijn – het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone als belangrijke nieuwe woningbouwlocaties.”

  Dit komt uit ‘Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling’ van de gemeente Utrecht (http://utrecht2017.mpso.nl/)
  Hier doet de gemeente het voorkomen alsof de stad enorm aan het groeien is en dat er daarom gebouwd moet worden.
  Niet waar dus. En daar wordt ik dus boos van.

 14. henk

  Ah, inderdaad, zo gezien is de verwoording niet fantastisch. Het is voor meerdere uitleg vatbaar. Ik ga ervanuit dat de gemeente bedoelt dat er een vraag is naar woningen van mensen die nu nog niet in Utrecht wonen, en er wel graag willen wonen. Als die woningen er niet komen komt de bevolkingsgroei er ook niet.

  Verschillende situaties, verschillende meningen.

  Ik ben wel blij met de achtergebleven woningproductie de afgelopen jaren, en de huidige bouw explosie. Ik heb mijn jaren 30 woning dicht bij de stad voor een fortuin kunnen verkopen, en ga een paar KM verder van de dom wonen, in een nieuw huis, 2x zo groot en vrijwel zonder hypotheek.

  Zodra Utrecht naar 420K gegroeid is, lijkt het alsof ik vlak bij het centrum woon, en ik weer een graantje mee kan pikken.

  Vandaar dat mijn mening is: Kom erbij, kom erbij!

 15. E

  In dit geval lijkt het dan meer een discussie over of je wel of niet blij bent met het gemeentebeleid om in te zetten op groei van de stad. Eventuele misleidende communicatie daarover verdient inderdaad niet de schoonheidsprijs. Wat mij betreft is die groei prima. Ik woon bewust in de stad omdat ik hou van de levendigheid en de faciliteiten die het met zich mee brengt. Het feit dat, nu troosteloze, omgevingen als het jaarbeursgebied en de merwede kanaalzone worden omgebouwd tot nieuwe bewoonbare en leefbare plekken, kan ik alleen maar toejuichen. Zou daarbij mooi zijn als de gemeente goed toeziet op de beloofde diversiteit aan te bouwen woningen.

  1. Pino68

   Zat hierover na te denken. Mijn idee is dat nieuwbouw weinig effect heeft op de levendigheid van de stad. Kijk naar Leidse Rijn, daar is enorm veel gebouwd, maar dat heeft de levendigheid van de stad niet veranderd is mijn indruk (woon hier nu 30 jaar). Denk dat het aantal studenten daar meer invloed op heeft. En de hoeveelheid horeca plus een goed winkelaanbod.
   Lombok is bv juist minder levendig geworden door de bouw van nieuwe appartementen. En Transwijk Zuid is nou ook niet bepaald een bruisende wijk na de bouw van City Campus Maxx en latere nieuwbouw.

   Verder denk ik dat het beleid van de gemeente om in te zetten op groei misschien goed bedoeld is, maar toch faalt gezien de cijfers. Als zelfs de bouw van Leidse Rijn de krimp niet heeft kunnen stoppen, dan gaan deze nieuwbouwprojecten dat ook niet doen. Krimp is niet iets wat je makkelijk tegen gaat blijkbaar.
   Misschien moeten we het dan toch maar op een andere manier proberen levendig te houden in de stad.

 16. Pino68

  Voor de volledigheid nog even alle cijfers. Eerst jaar, dan aantal nieuwe inwoners, dan groei als percentage van de hele bevolking van de gemeente Utrecht (bron CBS). Voor 2002 tot 2012 zie het artikel van het CBS hierboven (over snelste groei door vinex)

  2013 – 6248 inwoners, 1,94%
  2014 – 6012 , 1,83%
  2015 – 4791, 1,43%
  2016 – 4071, 1,2%
  2017 – 4617, 1,35% (t/m oktober, vnl meer buitenlandse studenten)

  Prognose CBS voor 2020:
  360627 inwoners, dat is een groei van 4324 bewoners per jaar.
  Prognose CBS voor 2025:
  390562 inwoners, groei van 5363 bewoners per jaar.

  Dat laatste lijkt me een wat te optimistische inschatting bij een toenemende vergrijzing, dalend studentenaantal en vertrek van gezinnen uit de stad. Die 400K gaan we niet halen voorlopig volgens mij. Ik zie in elk geval in de cijfers geen snelle groei of toenemende populariteit van Utrecht als vestigingsplaats. Met uitzondering van 2017 misschien maar die cijfers zijn nog niet definitief.

 17. henk

  “Dat laatste lijkt me een wat te optimistische inschatting bij een toenemende vergrijzing, dalend studentenaantal en vertrek van gezinnen uit de stad. Die 400K gaan we niet halen voorlopig volgens mij. Ik zie in elk geval in de cijfers geen snelle groei of toenemende populariteit van Utrecht als vestigingsplaats. Met uitzondering van 2017 misschien maar die cijfers zijn nog niet definitief.”

  Hier heb ik zelf altijd moeite mee. “Lijkt mij”. Het CBS is gespecialiseerd in dit soort zaken, experts met een groot budget die door heel nederland onderzoek doen over van alles en nogwat wat om te zorgen dat het beleid van de overheid van zo goed mogelijke informatie te voorzien. Dit omvat ook binnenlandse migratiestromen. Krimp gemeentes en groei gemeentes.

  Natuurlijk kan iedere voorspelling fout blijken. Om aan te geven dat het CBS de vergrijzing, studentenverwachtingen en binnenlandse migratiestromen buiten hun voorspellingsmodellen houdt gaat wel erg kort door de bocht.

  Als je de cijfers van experts niet serieus neemt zonder verdere onderbouwing (fake news folks!) tja, wat is dan nog wel waar. Klimaat verandering? Verwachting van de ecomomische groei? Migrantenstromen? Sociaal economische data? Infrastructuur? Waar ga je het overheidsbeleid (lokaal en landelijk) nog op baseren. Onderbuik? Hoe je je vandaag voelt? Dat “lijkt mij” onverstandig. Daar is al een voorbeeld van in de VS.

 18. Pino68

  @ Henk, ben ik helemaal met je eens. We moeten op de cijfers en feiten afgaan. Vandaar ook mijn berekeningen.
  Ik formuleerde het krukkig.

  Ik bedoelde te onderstrepen dat die sprong van 4200 naar 5300 bewoners per jaar erbij niet voortkomt uit een toegenomen populariteit/natuurlijke groei omdat die niet uit huidige groeicijfers blijkt.
  En dat die voorspelde groei van het CBS ook reeële onzekerheden bevat zoals het CBS zelf aangeeft. Zoals bouwplannen die niet doorgaan, het vertrek van gezinnen uit de stad of minder uitwonende studenten. Ik bedoel juist niet dat ze die buiten hun prognose houden, maar pleit er juist voor dat de gemeente deze overwegingen van het CBS meeweegt in hun beleid voor de stad.
  Hoop dat ik het hiermee wat verduidelijkt heb….

 19. Henk

  Gezinnen verdwijnen ook niet per se uit de gemeente Utrecht. Die gaan ook naar Vleuten, leidsche Rijn en een flink gedeelte aan het Merwedekanaal worden eengezinswoningen, juist om gezinnen meer dan alleen appartementen te bieden. Bron op SSC. Daar was half SSC zwaar verontwaardigd over. Al die truttige woningen. ??

  Op dit moment is het loten om een nieuwbouwwoning toegewezen te krijgen. Zolang dat het geval is, worden woningen zo snel gebouwd als maar kan, en niets gecancelled.

  Aangezien de rente zo laag blijft volgens de ECB persberichten zal het plaatje voor Utrecht nog niet veranderen. Oost Nederland is een ander verhaal, sommige steden uitgezonderd.

  Ook een puntje is dat huishoudens steeds kleiner worden, dus meer woningen per inwoners nodig. Een collega vertelde dat na de crisis, toen de huizen weer boven water stonden de helft van zijn straat is gaan scheiden. ?

  Gaan de voorspellingen uitkomen, ik weet het niet, maar ik zie het CBS en cpb als een betrouwbaar instituut en denk dat de gemeente er goed aan doet deze te volgen.

 20. Ramon

  Jeetje , groeit de stad alweer harder dan gedacht, volgend jaar al 350k

  Kunnen nooit alleen studenten zijn….

 21. Pino68

  De groeicijfers voor heel 2017 heb ik ter aanvulling op mijn post hierboven nog even opgezocht.
  Utrecht is in 2017 gegroeid met 4488 bewoners, dat is 1,31% van het totale aantal inwoners.
  De groei bestond uit een geboorteoverschot van 2878 nieuwe inwoners. Er zijn meer mensen naar elders in NL vertrokken dan dat er vanuit NL bij gekomen zijn, daardoor een negatief NL vestigingsoverschot van -415 inwoners. Verder vestiging uit het buitenland 2025 inwoners.

 22. Henk

  Zijn er ook gegevens bekend of er meer of minder mensen gemiddeld per huis wonen en wat de invloed is van de krapte van de woningmarkt op deze cijfers? Ik ben benieuwd naar 2018 als er heel veel wordt opgeleverd.

 23. Pino68

  Beste ‘Henk”,
  Aangezien jij overduidelijk voor de gemeente danwel een bedrijf in de vastgoedsector werkt lijkt het me niet zinvol dat ik nog reageer op jouw berichten.

 24. Auteur
  HB

  Reacties stellen we op BU zeer op op prijs, maar dat geldt niet voor een argumentum ad hominem, dus gelieve deze achterwege te laten.

 25. Pino68

  @HB: Ik vind het wel belangrijk dat lezers weten dat Henk geen ‘gewone’ Utrechter is, maar iemand die werkt voor de partijen die bouwen in het centrum. En dat zijn reacties met dat in het achterhoofd gelezen zouden moeten worden. Ik weet niet of dat ‘op de man’ is eigenlijk. Maar als dat zo wordt opgevat, dan zal ik het voortaan anders formuleren.

  Overigens ben ik ook wel benieuwd wat er gaat gebeuren in 2018. De eerst lading buitenlandse studenten uit 2015 is dan klaar met de bachelor studie, ongeveer 900 inwoners. Dan kunnen we ook zien of deze in Utrecht blijven of toch liever weer terug naar het buitenland gaan. En dan kunnen we ook beter voorspellen of de 2000 studenten die in 2016 geworven zijn (en 2000 uit 2017) terug zullen gaan en dus n ide toekomst geen woonruimte nodig hebben. Ook de maatregelen tegen de verengelsing van het onderwijs kunnen nog van invloed zijn. Als daarin wordt ingegrepen valt ongeveer 30% van de bevolkingsgroei weg en dat is best fors.

Reageer