Welstand duwt noordplint HC naar acceptabel

In Nieuws door HB14 Reacties

[update, zie onderaan] De Welstandscommissie heeft zich 17 oktober weer over de nieuwe plint van Hoog Catharijne aan het Smakkelaarsveld gebogen. Daar hebben inmiddels al minimaal twee iteraties van het ontwerp plaatsgevonden. Klépierre en de architect hebben besloten aan de zijde van het park winkels te situeren en niet louter expeditie. Een flinke stap in de goede richting. Wie weet, komen we er zo wel.

Hier de integrale quotes uit de notulen. Beelden hebben we helaas niet. De nieuw te realiseren expeditieingang aan de Catharijnesingel wordt nogal een knaap van een verticaal bewegend hekwerk. Je gaat het zien en je erover verbazen.

[Begin quote]

Gildenkwartier [Stationsgebied] (Ont) Voorlopig ontwerp plintbebouwing
Aanvraag : Klépierre Vastgoed Ontwikkeling
Ontwerp : Stir Architecture
(zie notulen 18/10 2016 en 10/01 2017)

Aan de zijde van het Smakkelaarsveld is winkelruimte toegevoegd ten behoeve van de openheid en beleving van de plint. Op enkele plaatsen worden de hoge puien op de verdieping ingevuld met geëmailleerd glas. Architect Chemyakin heeft bij de entrees de constructies van de luifels dichtgezet. Het hekwerk voor de expeditietoegang aan de Catharijnesingel is ongewijzigd. Het puien- en reclamereglement zal in een later stadium aan de commissie worden voorgelegd.

Vanuit Stedenbouw wordt positief gereageerd op de belangrijke verbeteringen die in de plint zijn doorgevoerd. Het terugbrengen van een entree tot Hoog-Catharijne aan de Smakkelaarshoek (tegenover nieuwe Noordertunnel) leidt tot een beter voetgangersgebied en verlevendigt het maaiveld. Er bestaat enige zorg over de uitstraling van de hoek Smakkelaarsveld – Stationsstraat, nu hier waarschijnlijk teruggevallen wordt op een winkel in plaats van een lobby voor kantoren en hotel. Aandacht wordt gevraagd voor de luifels en de signing.

Conclusie
De commissie is zeer verheugd over de wijze waarop de door haar geuite zorg over de plint aan Smakkelaarsveldzijde is opgepakt. Door hier winkelunits in plaats van o.a. magazijnfuncties onder te brengen, is er de noodzakelijke levendigheid ingebracht langs een van de belangrijkste langzaamverkeerroutes van centrum naar station.

De puien die voorzien zijn met geëmailleerd glas op de hogere verdieping worden niet begrepen. Het gekozen stramien voor de winkellaag rondom Hoog Catharijne biedt de mogelijkheid in hoogte te variëren binnen de conceptuele architectonische strategie. Deze is aan deze zijde ook toepasbaar. Ook het aflopende maaiveld dient te worden opgelost in het toegepaste stramien.
De kwaliteit van de gevels is niet herkenbaar in de luifels. Een meer karakteristieke luifel ontworpen op de architectuur van de puien is gewenst.

Met betrekking tot de signing bestaan twijfels over de hoge plaatsing van de haakse elementen. Een lagere plaatsing betrekt de reclame meer bij de winkel en geeft een eenduidiger beeld.
Geadviseerd wordt om bij de constructie rekening te houden met een groene, begaanbare dakbedekking.

Het zou wenselijk zijn aan de Smakkelaarsveldzijde het idee van een expeditieroute te verlaten. Dan ontstaat er een extra stuk gevel wat de levendigheid nog verder kan verhogen, maar ook uit oogpunt van veiligheid. Indien de expeditieuitgang gehandhaafd blijft, dient een duidelijke signaleringsfunctie in de straat te worden opgenomen.

Een aangepast voorstel wordt tegemoet gezien.

[einde quote]

Dit is een oud ontwerp, maar het geeft globaal de omvang van de aanpassing weer:

 

[update van het oorspronkelijke bericht met een toevoeging]

Twee weken na deze vergadering heeft de architect opnieuw kleine veranderingen aan de plintbebouwing toegelicht. Notulen hier:

Gildenkwartier [Stationsgebied-Oost / HC] (Ont) Voorlopig ontwerp plintbebouwing
Aanvraag: Klépierre Vastgoed Ontwikkeling
Ontwerp: Stir Architecture
(notulen 18/10 2016, 10/01 en 17/10 2017)
Het geëmailleerde glas op de verdieping van de hoge puien is vervangen door transparant glas. Ter plaatse van de hoofdentrees heeft architect Chemyakin de stalen luifels met verzwaard randprofiel hoger op de gevel gezet. De reclame-uitingen op de puien zijn op gelijke hoogte geplaatst, met uitzondering van de naamgevingen ‘Hoog Catharijne’ en ‘Media Markt’ die zich hoog op de gevel bevinden. Het reclame- en puienreglement zal in een later stadium als toetsingkader aan de commissie worden voorgelegd.

Conclusie
De commissie constateert dat de aanpassing van de gevel tegemoet komt aan haar eerdere bezwaar en er nu een consequente gevelbehandeling wordt gehanteerd voor de hele plint. Het principe van een grotere, hogere luifel bij de hoofdentrees tot Hoog Catharijne en kleinere, lagere luifels bij andere functies wordt onderschreven. Een uniforme aanpak van de hoofdentrees draagt bij aan de herkenbaarheid. Vooruitlopend op het reclamereglement wordt het lager plaatsen van de haakse reclameelementen als verbetering beschouwd. Wel wordt geadviseerd om een maximale variant in beeld te brengen en zo inzicht te verkrijgen in mogelijke aantallen in relatie tot de stramienen. Door de beoogde variatie in uitingen is het wenselijk een belijning te introduceren (boven- of onderzijde aanhouden en/of plaatsen in het midden). De hoge naamsaanduidingen dienen voorbehouden te worden aan de benaming ‘Hoog Catharijne’ en niet aan winkelketens (zoals in het voorstel ‘Mediamarkt’). Reclames evenwijdig aan de gevel kunnen alleen voor glas geplaatst worden. De voorgestelde aanpassingen voor de gevel en de luifels worden onderschreven, het reclame- en puienreglement wordt tegemoet gezien.

Reacties

 1. Henk

  het kan ook prima een nette nieuwe bewaakte scooterstalling worden i.p.v. winkeltjes. Het Is toch al n uithoek. Gebruik m nuttig.

 2. ralph

  wordt dan vastgelegd dat die puien ook daadwerkelijk winkels moeten bevatten en dat je in de winkel moet kunnen kijken, of blijft er de mogelijkheid dat er straks weer doodleuk op 50 cm afstand aan de binnenkant een muur wordt opgetrokken of dat het volledig dicht wordt geplakt (zoals aan het Vredenburg bij beide winkelpanden)?

 3. Lombokker

  Deze locatie is zeker geen uithoek. Ligt aan een belangrijke van centrum naar Stationsgebied en Lombok as met zeer veel passanten. Wel gebied in ontwikkeling nog. Heb wel eens begrepen dat de Noordertunnel alleen al evenveel passanten heeft als bijvoorbeeld Leiden centraal. Echt een kans om hier een mooie functie op straatniveau te maken. Er was toch sprake van dat erboven een student hotel zou komen?

 4. Johan

  Fijn dat er nu voornamelijk winkels in de planning staan. Belangrijk is wel dat er ook vooraf bepaalt gaat worden hoeveel ruimtes het zijn, hoeveel ingangen / deuren of je echt de winkels in kan kijken.

  Het liefst zie ik een aantal kleinere winkels, een sleutelmaker een italiaanse ijsbar een bakker een koffie tentje met terrasje. Een soeciaalzaakje met hoeden enz. Dit verhoogt de levendigheid en toegankelijkheid. Ten alle tijden moet het horror scenario van de dode straat naast trivoli vredenburg voorkomen worden in ieder geval. Hopelijk leert men van die fout en word tot in detail nu op alles toegezien.

 5. Henk

  @ Johan. Persoonlijk vind ik een rustig straatje geen horror scenario. Ik ben er wel blij mee. Een rustpuntje in de stad.

  Volgens mij is er weinig ruimte om n terras neer te zetten met alle passanten. Ik vermoed dat die winkels wel eens een snelle vette zoete hap zaken kunnen worden met veel rommel op straat. Dat verkoopt altijd bij passantenstroom met haast.

  Puur op alleen mijn gevoel gebaseerd, is het n uithoek, door de drukte. Mijn definitie van uithoek in dit geval een plek waar je niet graag verblijft of vrijwillig heengaat. Dat kan zijn door leegte maar ook drukte. Maar dat komt misschien omdat ik ouder word en drukte op mij geen aantrekkingskracht heeft.

  10duizenden fietsers en talloze trein passanten met haast, honderden bussen en treinen die je hoort rijden, starterswoningen (dat zal het wel worden en geen parkje) ertegenover. Het is een extreem drukke plek.

  Die bakker zie ik er wel komen vol met chocolade croissants, appelflappen, gevulde koeken etc. Eventueel n ijszaak ook, een Starbucks, iets met hamburgers, een Subway, uitbaters uit de huidige patatstraat, manneke pis en dat soort dingen. Paar zwervers erbij. Alles is grijs en zwart qua kleurstelling en op regenachtige dagen zal het weinig gezelligheid uitstralen. Mijn horror scenario. 😉

  Ik zie mensen niet zo snel zeggen: we gaan daarheen om hoeden te kopen. Kan mij niet voorstellen dat een specialty zaak die huren gaat opbrengen. Die kunnen qua omzet nooit op tegen fast food op deze plek. Kleppiere gaat geen kadootjes geven hoor om winkeldiversiteit te creëeren. Die willen poen.

  Vandaar mijn betoog voor n stalling. 🙂

 6. Henk

  Ik vergat nog: kebabzaak, pizza en scooters voor de bezorging.

  Nu ben ik eigenlijk heel benieuwd welke van onze hersenspinsels de waarheid blijken. Ik hoop niet de mijne! Maar we gaan het zien.

 7. Anoniem

  Letterlijk het drukste fietspad van Nederland loopt over het Smakkelaarsveld en dat wordt niet minder als de tweede fase van de stationspleinstalling open gaat. Terrasje lijkt me onwaarschijnlijk, de vooruitdringende plint pikt heel wat meters in. Met de grote reizigersstromen wordt het krap. Een terras zou daar ook bijna altijd in de schaduw liggen. Mijn voorstel: een compacte supermarkt met heel ruime openingstijden, voor de late reiziger die nog een brood en een pak sap nodig heeft voor het ontbijt.

 8. Lombokker

  Een semi publieke woonkamer / koffietent / flexwerkruimte voor het student hotel leek me ook wel wat. Biedt ook extra sociale veiligheid voor deze uithoek:-)

 9. Johan

  Er naast komt water en een park, samen met de plint en de opgang naar het stationsplein, de voet van het noordgebouw zal het een hele andere plek worden, voorop moet in ieder geval wel staan dat het een levendige uitnodigende plint moet worden. Prettig langs te lopen en uitnodigend, in mijn ogen zou het t mooiste zijn als de kleinere ondernemer ruimte krijgt.

  Het horror scenario, dichte gevel zoal bij vredeburg , waar veel mensen niet over te spreken zijn is door HC na mijn inziens alleen gedaan om zo veel mogelijk publiek door HC te krijgen. Buitenom lopen is bewust saai en onaantrekkelijk. Toe zien op kleinere goed toegankelijke ruimtes met diversiteit en levendigheid zou zeker goed zijn en vehoogt ook de sociale controle, ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Voor een terras is inderdaad geen rujmte, een stalling moet vooral uit het zicht zijn denk ik. Maar omdat je uit kijkt op water en park denk ik dat iets met eten/drinken wel goed is in ieder geval.

 10. Johannes

  Wat ontzettend lelijk… Het heeft wel wat weg van dat gebouw op de kop van lombok… Zou het dezelfde ‘architect’ zijn?

  Ik zeg, welstandscommissie afschaffen, en op dit soort cruciale plekken burgers via jury/referendum bindend advies laten geven.

Reageer