Forumsoap

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Het blijft een weerbarstig onderwerp, dat forum. Dat schrijven we al een paar jaar, de discussies bij de Welstandscommissie volgend. Het heeft alles in zich van een onvoldragen idee, dat nu met kunst en vliegwerk gefixt moet worden. We blijven het herhalen: terwijl aan de binnenstadzijde de onderwerelden van Hoog Catharijne voor veel geld moeten worden opgekalefaterd, creëert Utrecht honderden meters nieuwe onderwerelden, vooral westelijk van het spoor. Het wordt het domein van busbanen, autoparkeren, laden en lossen. Ruimten die niet langer straat genoemd kunnen worden, alleen te managen met hekken en veel cameracontrole. Hoog, halfduister en betonnig, gevoelsmatig een maatje te groot voor een stadje van nog geen vierhonderdduizend zielen. Het doet de huizenhoge leefbaarheid- en duurzaamheidspretenties erbij verbleken. Utrecht móet groeien, tegen de klippen op.
Onderstaand aflevering tig in de forumsoap. Welstand ziet met lede ogen aan dat voor de onderwereld van de nog te bouwen parkeergarage langs het spoor (inderdaad een maaiveldgarage, terwijl deze plekken ook gewoon onder het Jaarbeursplein toegevoegd hadden kunnen worden als extra laag) wederom een afwijkende vormgeving is gekozen en dat de spoorzijde een achterkant dreigt te worden. Ook de vormgeving op het forum moet met enige dwang weer geharmoniseerd worden. Het is een ritueel rondedansje met de architecten. Gemeente, NS, wie heeft daar eigenlijk de regie?

Om in je achterhoofd te houden: de verkeersleidingpost zal gaan verdwijnen. De vrijkomende ruimte krijgt mogelijk een bestemming als extra fietsenstalling.

Interessant in relatie daarmee: Central Park.

[begin quote]

Westflank-Noord 2e fase
(Ont) Voorlopig ontwerp parkeergarage (tramtrap, lift en gevel)
Aanvraag: Gemeente Utrecht
Ontwerp : Group A
(notulen 07/02 2017)
Architect Woltjens stelt voor om de gevel van de parkeergarage aan de westzijde te voorzien van een geprofileerde betonnen bekleding, met metalen strips in hetzelfde patroon voor de openingen in plaats van het doorzetten van de diagonale buisjes (conform huidige aankleding onder het Forum). Aan de spoorzijde wordt wel de gevel met buisjes voorgesteld, maar met donkergrijs beton. De aluminium stijlen van het gebouw ‘Central Park’-gebouw worden deels voor de gevel van de parkeergarage aan de spoorzijde doorgezet.
Bij integratie van de balustrade van het Forum met de trap en lift aan de westzijde wordt de balustrade tot maaiveldniveau doorgezet. Tussen de lift en de trap loopt de balustrade door om het gat te dichten.

Conclusie
De commissie meent dat er fundamentele stappen gezet moeten worden om in de diversiteit aan oplossingen in de onderwereld van het Forum meer uniformiteit en verbeteringen aan te brengen. Daarbij mag de spoorkant niet als achterzijde worden beschouwd, is immers ook een stadskant. Huidig voorstel is nog niet overtuigend.
De keuze voor een donkere plint met geprofileerd beton aan de HOV-zijde lijkt een goede aanzet voor een consequentere onderwereld en het is wenselijk deze mogelijk door te trekken tot ver onder het Forum.
Die consequentie wordt ook gevraagd voor de behandeling en plaatsing van de balustrade. Bij het ‘Central Park’ vragen plint en balustrade nog om een duidelijke uitspraak waarop aangesloten dient te worden. De ramen in de geprofileerde betonnen plint vragen om een verbijzonderde plaatsing, in ieder geval minder rigide. Ook kunnen ramen een rol spelen om de hoekoplossing te verbeteren.
De lift stuit niet op bezwaren, maar bij de trapoplossing ontbreekt de consistentie in relatie tot de toepassing voor de rest van het Forum. De wijze van toepassing van balustrade en leuning vraagt om aanpassingen.
Aangepaste voorstellen worden afgewacht.

[einde quote]

Reageer