Nieuwe vergezichten Smakkelaarsveld

In Nieuws door HB4 Reacties

Het college presenteerde deze week de uitkomsten van consultaties en expertrondes om tot een ontwikkeling van woningen op het Smakkelaarsveld te komen. Het levert een reeks stukken op die als achtergrond dienen voor een raadsbesluit dit najaar. Een participatietraject staat in de steigers en men hoopt medio 2018 marktpartijen te kunnen contracteren en in 2020 met bouwen te kunnen beginnen. Dat zou mooi zijn, want door het torpederen van het bibliotheekplan is er toch een flinke achterstand ontstaan.

Uit het raadsvoorstel blijkt hoe complex de opgave gaat worden. Veel (te veel?) eisen en wensen, ingewikkelde ruimte met die lastige HOV er dwars doorheen en water erlangs. Daar moet geld bij. Tenzij je veel meer dure woningen realiseert dan de 22000 vierkante meter die met het huidige bestemmingsplan mogelijk zijn. Wat wel duidelijk wordt, is dat je hier pas iets goeds voor elkaar krijgt wanneer je het als een integrale ontwerpopgave beschouwt, met water, groen, wonen en gerelateerde functies. Dus niet ‘wat’ maar ‘waarom’ beantwoorden: de plek moet een nieuwe betekenis krijgen. De markt mag met voorstellen komen.

We vragen lezers van BU of ze in de stukken bijzonderheden vinden en doen een oproep deze te delen en suggesties te doen voor mooie ruimtelijke oplossingen.
Raadsvoorstel_8386
Bijlage 1 Randvoorwaarden en eisen
Bijlage 3 Vervolgproces Smakkelaarsveld
Bijlage 4a Samenvatting uitkomsten marktconsultatie Smakkelaarsveld
Bijlage 4b Uitkomsten marktconsultatie Smakkelaarsveld
Bijlage 5a Samenvatting Uitkomst expertronde participatieproces
Bijlage 5b Uitkomsten Expertronde Smakkelaarsveld
Bijlage 6a Samenvatting stedenbouwkundige analyse
Bijlage 6b Stedenbouwkundige Analyse (6,6MB)
Bijlage 7 Wensenlijst Smakkelaarsveld
Bijlage 8 Besluitenhistorie Smakkelaarsveld

Hier de bewonersbrief met onder andere informatie over aanpassingen van de verkeerssituatie. Voor kap van vier platanen en kandelaberen van zes anderen is een vergunning aangevraagd. Verwacht dus de komende tijd verdere kaalslag opdat de bus in de eindsituatie zijn lusje langs FGH kan rijden.

En het persbericht:

Op weg naar een nieuw Smakkelaarsveld

Utrecht werkt toe naar een nieuw Smakkelaarsveld: er komen woningen en meer groen, de Leidse Rijn gaat weer stromen en het gebied wordt meer verbonden met de stad. De afgelopen periode heeft het college onderzoek laten doen naar de (on)mogelijkheden op deze centrale plek in de stad. Hiervoor is een consultatie bij diverse vastgoedpartijen gehouden. De uitkomsten hiervan vormen samen met een stedenbouwkundige analyse en een participatieaanpak het voorstel dat het college 2 mei heeft goedgekeurd. Het college vraagt nu aan de raad om deze aanpak en de (financiële) kaders vast te stellen. De raad zal hier in het najaar een besluit over nemen.

Het Smakkelaarsveld is nu een drukke en volle plek, midden in de stad. Er rijden bussen, er loopt een hoofdfietsroute en onder de grond liggen veel kabels en leidingen. Dat blijft allemaal. Wat er op het Smakkelaarsveld gaat komen, is voor een deel al duidelijk: woningen, meer groen, de Leidse Rijn gaat er weer stromen en het gebied wordt meer verbonden met de stad. Victor Everhardt: “Onze ambitie is deze centrale locatie een nieuwe bestemming te geven, zodat mensen hier graag komen en verblijven. Een groene plek in de stad, waar mensen willen wonen en elkaar kunnen ontmoeten.”

Samen met de stad
Na het besluit van de gemeenteraad dit najaar nodigt de gemeente de stad uit om gezamenlijk de toekomstige identiteit en betekenis van het Smakkelaarsveld te bepalen en de wensen en aandachtspunten te verzamelen. Dit vormt, samen met de randvoorwaarden en kenmerken van het gebied, de basis waarmee geselecteerde marktpartijen een plan voor dit gebied gaan maken. Omwonenden, geïnteresseerden, gemeenteraadsleden, andere belanghebbenden en gemeente gaan samen de toekomstige identiteit van het gebied vormgeven. Hierbij staat niet centraal wát we daar willen, maar juist waaróm we dat willen. Het is daarna aan de marktpartijen om met deze ingrediënten op creatieve wijze een plan uit te werken.

Vervolgproces
Medio 2018 wordt de marktpartij gekozen met het beste plan. Wanneer de grootste fietsenstalling ter wereld volgend jaar helemaal open is, kan het veld worden leeggemaakt voor nieuwe ontwikkeling. De planning is eind 2019, begin 2020 met de bouw en de herinrichting te starten.

Werkzaamheden dit jaar
Dit jaar, vanaf mei, gaan er al werkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg van het definitieve fietspad en de definitieve busbaan. Deze komen naast elkaar te liggen aan de rand van het Smakkelaarsveld tussen de Vredenburgknoop en de Leidseveertunnel. Voor de aanleg van de busbaan is het nodig in augustus vier bomen te kappen en zes bomen flink terug te snoeien. Deze vier bomen staan in het tracé van de toekomstige busbaan. De omgeving wordt met een brief hierover geïnformeerd (www.cu2030.nl/smakkelaarsveld)

[einde bericht]

Reacties

  1. Molem

    Dit gebouw gaat de zon blokkeren op het enige Utrechtse terras met zon (TIVOLI) inclusief de trappen ervoor zonde!

  2. Ad de Haan

    Ik zag op het wensenlijstje de herbouw van “De Utrecht”. Ik vind die bruine gevel van het “Mediamarktrijtje” foeilelijk. Herbouw van “De Utrecht” op z’n oude plaats zou een prachtige compensatie zijn van Klépierre aan de Utrechtse bevolking, voor de afbraak van de oude stationswijk. Dat bedrijf heeft heel veel goed te maken in onze Domstad!

Reageer