Voortgang en schouwverslag

In Nieuws door HR1 Reactie

Afgelopen dinsdag (28 maart) was er weer een schouw en je onvolprezen BU-correspondent was uiteraard weer ter plaatse. Hij tekende dit voor je op.

Een paar highlights: na de zomer komt er een voorstel voor bebouwing Smakkelaarsveld en op het Stadslab ligt een conceptversie van de structuurvisie klaar. We zullen proberen deze hier online te zetten.

De schouw bestond deze keer uit twee presentaties: één over het stuk singel tussen TivoliVredenburg en Hotel Karel V en een presentatie over de woontoren aan de Van Sijpesteijnkade. Dit gaf POS-voorlichter Tjerk van Impelen de gelegenheid om – naast een rondje bouwplaatsen aan de westzijde – de ontwikkelingen van het Utrechtse stationsgebied in het bredere perspectief van de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en meer specifiek de Randstad te plaatsen.

Kaarten die de Randstad in 1950 en 2010 weergeven, illustreren hoe heftig de urbanisatie in deze periode is geweest. Het werd aangedreven door de wederopbouw, de bevolkingsgroei, de groei van het autoverkeer en de bijbehorende snelwegen. Utrecht kende eerst de nieuwbouwwijken van na de oorlog (zoals Kanaleneiland en Overvecht), daarna de ontwikkelingen aan de oostzijde na het opheffen van de defensie-rol van de Waterlinie (Uithof) en in de jaren negentig de bouw van een Vinex-wijk ter grootte van de stad Leeuwarden: Leidsche Rijn. Het centrum is echter – behoudens de bouw van Hoog Catharijne – nauwelijks gegroeid.

De aanpak van de mobiliteit wordt nu gekenmerkt door het ontmoedigen van doorgaande autoverkeer. Wel kunnen automobilisten nog steeds het centrum bereiken om hun auto’s in parkeergarages achter te laten. Daarnaast is er de mogelijkheid in transferia langs de snelwegring over te stappen op het OV naar het centrum. Dat OV is uitgebreid met voorstadstations en tramlijnen naar Nieuwegein en – binnenkort – de Uithof, dat steeds vaker Science Park wordt genoemd. Het gebruik van de fiets is de afgelopen jaren gestimuleerd. Het Stationsgebied is nu het toneel voor een probleem dat de stad boven het hoofd dreigt te groeien: het fietsparkeren. Dit wordt aangepakt door zeer grote overdekte fietsenstallingen te realiseren, waar maar plek is.

Utrecht kent drie groeipolen:  Science Park, Vinex Leidsche Rijn en het Stationsgebied, met de Merwedekanaalzone als verdere groeimogelijkheid. De uitbouw en vernieuwing van het Stationsgebied moet de druk op het historische centrum wegnemen. Dit gebeurt in twee fasen. De eerste fase, waarin herstellen, verbinden en betekenis geven voorop stond, loopt in 2020 af. In fase twee, die tot 2030 loopt, staat gezonde verstedelijking aan de westkant centraal. Onderdelen daarvan zijn water terug aan het Smakkelaarsveld en langs het nieuwe Lombokplein, een oplossing voor het Westplein, invulling van de terreinen die van de Jaarbeurs overgaan naar de gemeente en de invulling van het Smakkelaarsveld. Over het Smakkelaarsveld komt na de zomer een voorstel aan de raad. Hoewel het Smakkelaarsveld als vrij klein ervaren wordt, is het toch twee keer zo groot als het Vredenburg. Over het Westplein en het Jaarbeurskwartier ligt in het Stadslab (tweede verdieping Stadskantoor) een concept structuurvisie klaar.

Een rondje over de bouwplaatsen aan de westzijde levert het volgende beeld op. Ter hoogte van de artiesteningang van het Beatrixgebouw aan de Mineurslaan wordt momenteel de fundering voor het forum aangebracht, met onder dit forum de Knoop-fietsenstalling. In het gat van de in aanbouw zijnde parkeergarage op het Jaarbeursplein is een onderwater vloer gestort en vervolgens het water weggepompt. De palen in de bouwput kunnen nu de bovenste verdiepingen van de garage gaan dragen. Bij Kinepolis aan de overkant van de Croeselaan zijn fietsenrekken geplaatst. Eneco werkt aan de warmteleidingen in de Croeselaan, die worden verlegd en vernieuwd. De Croeselaan krijgt in 2018 tot de Van Zijstweg een fietspad voor twee richtingen. Dit wordt de definitieve situatie. Het tweerichtingenfietspad op de Van Zijstweg wordt breder gemaakt. De woningen aan deze kant van de Croeselaan blijven voorlopig staan.

Herstel singel van TivoliVredenburg naar Hotel Karel V
door Simon Roozen, programmamanager Stationsgebied

Eind 2015 is de singel hersteld tussen Paardenveld en Vredenburgknoop. Tot maart 2010 was dit nog Catharijnebaan en Paardenveldrotonde. De aanleg van de singel bij de Vredenburgknoop was nogal tijdrovend door de bouw van twee tunnels: één naar de expeditie van TiVre, de ander naar P5, de parkeergarage onder Hoog Catharijne. Aan de Rijnkade, ter hoogte van de kerk, is op een stuk oud torenfundament een kleine groenpartij gecreëerd.

Op het Smakkelaarsveld, ter hoogte van de FGH Bank, zal de kruising worden aangepast voor de aansluiting op de busbaan, die daar in het najaar komt te liggen. Dan kan de fietsenstalling aldaar weg omdat de stalling Stationsplein gedeeltelijk in gebruik gaat.

Van 2019 tot 2021 wordt het stuk tussen TivoliVredenburg en hotel Karel V opengelegd, waarbij eerst het stuk tussen de Marga Klompébrug en Karel V aan de beurt is. Het bergbezinkbassin bij SHV zal eind dit jaar gereed zijn. In mei/juni wordt het fietspad, lopend van Karel V naar SHV, verlegd naar de westkant van de Catharijnesingel. Zo ontstaat er ruimte om de Singel terug te brengen. De start van die uitvoering is begin 2018 gepland.

Op zaterdag 8 april is er voor geïnteresseerden een wandeling met informatie langs het stuk van Marga Klompébrug naar Karel V. Iedereen kan inbreng leveren, wat zal resulteren in een stappenplan. De gemeente zoekt hiervoor een groepje ‘meedenkers’. Men denkt aan Zocher-achtige kenmerken van de nieuwe oevers, waarbij iemand uit de zaal opmerkte dat daar natuurlijk hoogteverschillen bij horen. De vraag die beantwoord moet worden of er straks een fietspad aan de binnenstadzijde van de singel moet blijven.

Woontoren Sijpesteijnkade
door Dhr. Said, VolkerWessels Zeist

Het negentig meter hoge appartementencomplex aan de Sijpesteijnkade is een ontwikkeling van VolkerWessels Zeist en Porten Development. Van de 266 wooneenheden in totaal zullen er 209 kleiner dan 50 vierkante meter worden en 57 tussen de 50 en 75 vierkante meter vloeroppervlak. Het worden huurappartementen vooral gericht op starters op de woningmarkt. Naast de woningen zijn 5000 vierkante meter commerciële ruimte gepland, voor winkels en een fietsenstalling. Het wordt gebouwd om een monumentaal pand, nr. 25, het enige pand aan de Van Sijpesteijnkade dat behouden blijft. Dit pand zal als entree gaan dienen. Na het woongebouw is de 90 meter hoge kantoortoren ‘De Hoge Dame’ aan de beurt, overigens ook een VolkerWessels-project, gevolgd door verdere bebouwing langs de Van Sijpesteijnkade. Het woongebouw krijgt geen kelder, er hoeven geen damwanden aangebracht te worden en de fundering wordt geboord. Onder De Hoge Dame en tweede fase woningen komt overigens wel een gedeeltelijk verdiepte parkeergarage, bereikbaar vanaf de Van Sijpesteijnkade. Qua logistiek en verkeersstromen zal het ingewikkeld worden: bouwen op de bekende postzegel. Het gebouwtje van de treindienstleiding, wat grenst aan het projectterrein, zal te zijner tijd worden gesloopt. Planning: start juni 2017 en het geheel is eind 2019 klaar.

Meer om te doen
Zaterdag 8 april 2017. Tussen 10 en 14u. Wandeling/rondleiding stuk Singel tussen Marga Klompébrug en Geertebolwerk, langs Karel V. (cu2030.nl/singel).  Aanmelden niet nodig. Start: kruising Mariaplaats en Catharijnesingel.
Zaterdag 20 mei 2017: Dag van de Bouw
Dinsdag 23 mei 2017: volgende schouw.

Openingsfoto: Bewoners Brigitte Mak en Ronald Trum verrichten met wethouder Kees Geldof de openingshandeling van de nieuwe fontein in de bocht van Daalsesingel en Weerdsingel en nemen na afloop met de buurt een drankje in het zojuist geopende Roost aan de singel in het zojuist gedoopte Park Paardenveld waar zojuist drie volwassen lindebomen van het 5 Meiplein zijn gearriveerd.

 

Wie herinnert zich nog de zee van narcissen op het Smakkelaarsveld? Daalsepark heeft het stokje van de voorjaarsbloei overgenomen.

Reacties

 1. henk

  Wat wel opvalt zijn de vertragingen bij de gemeenteprojecten.

  Het BBB zou oorspronkelijk augustus 2017 klaar zijn, nu is het eind 2017. Dus zeg maar Q1 2018. Ter vergelijking, het WTC utrecht is een kleine 2 maanden eerder begonnen met bouwen. Zoek de 5 verschillen hoe het vordert.

  Het eerste deel van de fietsenstalling zou 2016 klaar zijn, dat werd medio 2017, nu eind 2017. Dus ook waarschijnlijk Q1 2018. De parkeergarage onder het entreegebouw met 5 verdiepingen en volledig onder de grond ging sneller dan een halve fietsenstalling.

  De jaarbeurspleingarage heeft ook al 3 maanden vertraging opgelopen en gezien het huidige tempo is het maar de vraag of die eind 2017 halen. Kleppiere ging in bijna dezelfde bouwtijd 5 lagen diep.

  Als de garage Q1 wordt is het bomenplant seizoen voorbij en zit je een jaar extra met een kaal jaarbeursplein.

  De noordbrug bij het poortgebouw kruipt vooruit. Q3 is hopenlijk de rommel weg, maar dan moet er echt tempo gemaakt worden.

  De knoopstalling staat in de planning voor November 2017, maar die beginnen nu pas de kelder uit te graven. Daar is nog heel veel te doen. Q2 2018 lijkt waarschijnlijker.

  Q1-Q2 2018 worden oogstkwartalen.

  Het zou fijn zijn als het einde wat meer in zicht kwam. Het is nu wel heel lang een zootje.

  Toch raar dat de overheid er niet de zweep overheen kan gooien zoals een commerciele partij. En dat terwijl de overheid een van de grootste bouwopdrachtgevers in Nederland is.

Reageer