Huizenhonger

In Analyse, Nieuws door HB1 Reactie

Tot nu toe stonden de vernieuwingen in het teken van de upgrade van HC en het station, met alle infra die daarbij nodig was. Nu komen de woningen aan de beurt. Het stationsgebied maakt zich op voor een ware tsunami aan woningbouw in de komende jaren. Laten we eens alle projecten langslopen. We beperken ons in eerste instantie tot de projecten die nog vallen onder fase 1. Na 2019 gaat het Jaarbeursgebied en de kop van Lombok gevuld worden. Die duizenden woningen laten we nu buiten beschouwing. Hebben we wat over het hoofd gezien, reageer dan.

Allereerst de 42 huurappartementen en 18 stadswoningen boven het nieuwe Hoog Catharijne-gebouw. Kijk mee op Hurenopvredenburgplein. Deze zijn of worden momenteel opgeleverd. Het loopt lekker, afgaande op de rode en gele kleuren. Zo’n dertig procent is nog vrij. De duurste (hoek)appartement van 160 m2 doen zo’n 2200 euro kale huur. Goede business.

Langs de Rijnkade hebben we het project XS Deluxe, kleine flexibele appartementjes. We hebben bij initiatiefnemer Synchroon geïnformeerd naar de voortgang maar nog niets gehoord. Dit zal vermoedelijk niet zo snel gaan.

Dan natuurlijk Het Platform en het Noordgebouw. Het Platform is hoofdzakelijk woningbouw (200 woningen koop en huur) en het Noordgebouw voor een klein deel (14 appartementen). Beide projecten worden in 2018 opgeleverd en appelleren aan huurders die bovenop de stadse reuring willen wonen, lekker centraal, met enige luxe en voorzieningen en het mag wat kosten. Rondom deze projecten hebben de ontwikkelaars wollige verhalen bedacht die grappig contrasteren met de aardse aanpak van de verkoop van de HC-woningen.

Op Gildenkwartier heeft The Student Hotel zijn blik laten vallen. Ook al betreft het geen echte woningen, het gebruik heeft veel weg van tijdelijke bewoning. Om hoeveel eenheden het hier gaat weten we nog niet. (Er is overigens een kans dat het niet doorgaat. Het contrast tussen het vernieuwde upmarket Hoog Catharijne en de eenvoudige studenteneenheden erboven is misschien iets te groot, kijkend naar de m2-prijzen.)

Over de plannen voor het Smakkelaarsveld is het stil. Dat is gek, aangezien het hier ook om een woningbouwprogramma gaat waarvoor de markt vast wel warm zal lopen. Misschien voor de gemeente een kwestie van niet teveel hooi op de vork nemen, met al die projecten en tenders die al lopen. Of is de bouw bovenop de HOV-baan toch te duur en risicovol en is men afwachtend?

Wat er met het gebiedje Oude Daalstraat gaat gebeuren is nog in nevelen gehuld. De bewoners willen het groen behouden en hebben het tot Daalsepark verklaard, terwijl de gemeente nog stoeit met plannen voor woningen. Vermoedelijk is rond de zomer hierover nieuws te melden.

Er was kort sprake van conversie van de ABN-kantoren in de Daalse Kwint naar woningen, maar dat schijnt afgeketst te zijn of op een laag pitje te staan. De behoefte aan centraal gelegen kantooruimte blijft kennelijk.

Nu naar het westen. Aan de Van Sijpesteijnkade verrijst het veelbesproken appartementengebouw van 90 meter, dat voor zover wij weten (nog) geen naam heeft. De bouw ervan is begonnen. De grond is van NS, de bouwer is Wessels Zeist en Amvest gaat de 266 (vrije sector, gemiddeld 850 euro/maand) compacte huurwoningen (50 – 65 m2) op de markt brengen. Oplevering in 2018. Centraal gelegen, mooie locatie aan het water met fraai uitzicht als je van treinen en de Dom houdt. Op deze locatie verschijnt over enkele jaren nog een honderdtal woningen in een minder hoog complex.

Steken we het plein over dan komen we bij het Amrâth project, dat inmiddels Galaxy Tower is gedoopt. (De naam Galaxy dook eerder op bij de Galaxy Room van de Jaarbeurs, dat voor zover wij weten een stille dood is gestorven.) Galaxy Tower betreft 330 duurdere huurwoningen bovenop het viersterren Jaarbeurshotel, in totaal 90 meter hoog. Start bouw is voorzien medio 2018 met oplevering in 2020. De woningen worden door Het Spoorwegpensioenfonds en de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer gekocht en geëxploiteerd. Zowel het hotel als de woningen mikken op een hoog kwaliteitsniveau. Het gebouw krijgt PV-cellen in gevels en op het dak. Amrâth heeft op dit moment zeventien hotels verspreid in Nederland.

Doen we een denkbeeldige stap opzij, komen we op het terrein van wat Healthy Urban Quarter is gedoopt. Dit is een mixed use project, ook weer van 90 meter hoog (jawel, het wordt een vreemde skyline…), dat geheel onder regie van de gemeente naar de markt wordt gebracht. Inmiddels is de voorselectie geweest en vier consortia zijn uit de tender overgebleven, waaruit deze zomer een winnaar komt die de aanbesteding mag uitwerken. De gemeente volgt een route vergelijkbaar met Het Platform, waarbij de markt binnen grenzen mag aangeven wat er wordt gemaakt. BU denkt dat de markt vooral aanslaat op de kans om ook hier woningen te realiseren, nog voordat de grote volumes van Jaarbeurskwartier en Merwede loskomen. In de tenderopgave staan geen kwantitatieve doelen maar we vermoeden dat het hier om 200 tot 300 woningen zal gaan, vermoedelijk bereikbaar voor starters en kleinere beurzen.

Op het gebied van de Knoopkazerne is ruimte gereserveerd voor een wooncomplex, op de hoek met Rabobank en Croeselaan. Aangezien het hier verre toekomst betreft, laten we het hier even buiten beschouwing.

Maken we een wandeling langs de busbaan, verlaten we het officiele programmagebied en komen we bij het voormalige TNT/PostNL-kantoor aan de Kruisvaart, officieel gelegen aan de Jan van Foreestraat 2. In dit niet al te grote kantoorpand wil MidNed maar liefst 218 kleine woningen realiseren (25 tot 29 m2!), die meer dan 710 euro/maand moeten opbrengen. Deze transformatie heeft politiek wat vragen opgeroepen. Je kunt het hier teruglezen onder punt 8.

Achter dit kantoorpand begint het braakliggende voormalige EKP-terrein, ook een beoogd woningbouwproject dat Kruisvaartkade is gedoopt. Het is een reusachtig gebied dat door MRP en NS Stations wordt aangepakt. Het gaat hier om 270 royale eensgezinswoningen en appartementen. Het bestemmingsplan moet nog worden doorlopen en men hoopt in 2018 te beginnen.

Als we alles optellen wat in de pipeline zit komen we op circa 1360 woningen. Als alle projecten uit het lijstje doorgang vinden komen er nog honderden bij. Zoals gezegd, de grote woningbouwopgaven van Jaarbeurskwartier, Kop van Lombok, Leidse Vaart en Merwedezone blijven dan nog buiten beschouwing, net zoals  de lopende programma’s Zijdebalen, Oudenoord en Cartesiuskwartier. Vast staat dat Utrecht-centrum in de komende tien jaar in hoog tempo verder verdicht. Dat dit een grote invloed zal hebben op het toekomstige functioneren staat buiten kijf. Denk alleen al aan de behoefte aan verkeersruimte, recreatiegroen en schone lucht. Het is de vraag of Utrecht zich goed realiseert wat haar te wachten staat, behalve de gezonde OZB-geldstroom…

 

Waardeer je wat we doen en maar heb je BU in 2017 nog niet gesteund? Overweeg dan een donatie. Het is heel simpel. Dankjewel!

Reacties

  1. Utrechter2

    Het zijn bijna oude koeien maar 10, 15 jaar geleden zouden allemaal kantoren zijn ontwikkeld. De pc/internet/software/laptop hebben op verschillende manieren (decimering administraties, werken op afstand, flexplekken) de kantorenmarkt structureel veranderd/verkleind (de overproductie van voorheen speelde ook een grote rol).

Reageer