Vernieuwing Gildenkwartier

In Nieuws door HB15 Reacties

[update: links toegevoegd] Biedt de (mogelijke) komst van The Student Hotel (TSH) in het Gildenkwartier van Hoog Catharijne een uitgelezen kans om dat stuk mottige stadsvernieuwing eens en voor altijd goed op te kalefateren? TSH, dat al in andere steden actief is, verhuurt kamers met services voor 600+ euro per maand aan buitenlandse studenten en docenten. De organisatie heeft zijn oog laten vallen op de oude Rabobank-kantoren van Gildenkwartier. Die ruimten zijn momenteel van Klépierre, die ze nodig heeft om de winkelvernieuwing constructief te kunnen realiseren. Zodra dat klaar is (2018?) gaat het weer de markt op. TSH is een van de opties, maar zeker niet de enige. De andere optie is om er opnieuw een kantoorbestemming aan te geven, aldus Klépierre.

(Het plan van TSH is niet door iedereen met open armen ontvangen. De politiek, met name PvdA en Student en Starter, is kritisch over de formule. De organisatie pareerde de kritiek met uitgebreide uitleg over de formule en een uitnodiging aan de raad voor een werkbezoek in Amsterdam. Los van deze discussies stelt BU zich de vraag wat de komst van TSH voor het stationsgebied en met name het Gildenkwartier kan betekenen. Er is daar veel ruimte beschikbaar en de markt van retail en kantoren lijkt verzadigd. Dus moet je omzien naar andere bestemmingen.)


[update] Interview met oprichter TSH in MissetHoreca
Raadsbrief TSH
Antwoorden college op vragen Student & Starter
Hieruit blijkt dat de gemeente Utrecht geen principiële bezwaren heeft tegen de komst van dit hotel. Ervaringen uit andere steden leert dat het hotel in de zomermaanden ook gebruikt wordt door buitenlandse toeristen.


Eerste gedachtenuitwisseling

Dat het TSH menens is om op HC neer te strijken blijkt uit het feit dat de architect (Sarafopoulos van OZ, ook betrokken bij TSH in Eindhoven en Maastricht) vandaag bij de welstandscommissie een eerste verkennende gesprek heeft gevoerd. Daaruit kwamen een paar opvallende zaken naar voren. Plaatjes hebben we niet, dus we proberen het zo goed mogelijk onder woorden te brengen.

Wat grappig is aan gesprekken tussen architecten en stedenbouwers, is dat ze zulke mooie woorden als een “structuralistisch gebouw in een eclectische omgeving” gebruiken, terwijl een leek het zou aanduiden als een “lelijke bruine klomp”. Ze kunnen – al waardeoordelen vermijdend – op een interessante manier langdurig van gedachten wisselen zonder tot oplossingen te komen. Wat wel duidelijk werd uit de discussie, is dat het heel moeilijk zal zijn om dit gebouw, na het toevoegen van de plint van zwart graniet, staal en zeven meter hoog glas, nog een esthetische eenheid te laten zijn.

Ritme en duurzaamheid

De middenlaag, aangeduid met “body”, is de oude kantorenlaag en die moet in opdracht van TSH een nieuwe gevel krijgen om de energiehuishouding te verbeteren. Dat betekent vervangen van het glas. Bovendien wordt er aan de buitenkant isolatie met een nieuwe afwerking aangebracht. Afhankelijk van het budget kan dat aluminium, pleisterwerk, (bak)steen of hout worden. Als je dit doet kun je ook het “ritme van de horizontaliteit en verticaliteit” van het gebouw versterken. De Welstandcommissie adviseert de architect voor een oplossing te kiezen die duurzaam is, met andere woorden, bestand is tegen de huidige modes zoals hout. De architect opteert voor een lichte kleur, dan wel wit of lichtgrijs.

Ambivalent

Boven de kantoren aan de Smakkelaarsveldzijde liggen de appartementen. Deze hebben momenteel een afwerking van groenachtige panelen. De architect uitte ernstige twijfels of het mogelijk is om met de appartementseigenaren te komen tot een gezamenlijke aanpak van de externe renovatie, om de simpele reden dat het moeilijk zal zijn om met zoveel bewoners op één lijn te komen. (We horen graag van de bewoners die dit lezen of dat inderdaad terecht is.) We moeten er derhalve van uitgaan dat de renovatie van de bovenbouw van Gildenkwartier in etappen zal gaan. Daarbij komt ook nog dat TSH geen kapitaalkrachtige organisatie is. Het risico bestaat dat Gildenkwartier een ambivalente uitstraling krijgt. De plint (8 meter hoog!) aspireert Bijenkorf te zijn, de kantorenlaag houdt het vervolgens bij Hema, het “dak” met de woningen blijft zoals het is. Het wordt nog een hele kluif voor de Welstandscommissie en Atelier Stedenbouw om hier goede sturing aan te geven. Zoals eerder al gesteld: TSH en Klépierre hebben nog geen deal en het kan nog alle kanten op.

Mediamarkt takes all

We hadden het al aangestipt: de plint. Tijdens deze vergadering heeft Stir Architecture nieuwe beelden getoond van de plint van het complex. (Hierover schreven we eerder dit.) Ook daarin kwamen een paar opvallende zaken naar voren. De hoek van Smakkelaarsveld en singel krijgt een grote entreepartij met roltrappen en een lift. Erboven komt een groot bord met het (nieuwe) logo van Hoog Catharijne. Uit de getoonde plattegronden bleek echter dat de bezoeker dan in Mediamarkt zal komen, zoals het nu ook is. Het wordt dus geen herstel van de oorspronkelijke HC-looproute. MM zal de gehele noordvleugel gaan bezetten.

Verder krijgt het complex een nieuwe expeditieingang, waar nu de parkeergarage is (ter hoogte van logo MM op onderstaande foto). Die ingang zal worden afgesloten met een stalen hek van 30 meter lang en zo’n 7 meter hoog. Voordat je roept: het lijkt de grens met Mexico wel! – dat hek krijgt een speciaal design dat aan de singel refereert. Het werkt als een harmonica en gaat zo’n twee keer per uur open voor verkeer. De totale voorzetplint langs de singel zal ruim honderd meter lang worden en zal ook Singelborch omvatten. De plint krijgt verder ingangen voor de (huidige) fietsenstalling en kantoren.

Zorgen om Smakkelaarsveldgevel

De Welstandscommissie bleef lang stilstaan bij het plintontwerp aan de Smakkelaarsveldzijde. Men maakt zich zorgen over de aantrekkelijkheid, ook gezien het belang van de toekomstige looproute van TiVre naar Stationsplein. In de gevel is relatief veel “dood glas”, ofwel de winkelachterkant en de expeditie van MM. De beschikbare nieuwe winkelruimte op de straat is niet groot en heeft deels een lage plafondhoogte van 2,6 meter. Dat betekent beperkte verhuurbaarheid. Waar de ingang van TSH komt is nog niet helemaal duidelijk – vermoedelijk in de buurt van trappen naar het Stationsplein.

gildenkwartier-3

Hieronder een schematische voorstelling van de make-over van de oostgevel. Rood is de expeditie-poort, rechtsonder komt een grote glazen entreepartij. De rest van de gevel heeft diverse ingangen en functies, niet ingetekend. Deze plint zal het gehele bouwblok omhullen. De “body” van het gebouw is in melkwit gemarkeerd.

gildenkwartiermakoverschema

Make-over in schema

mogelijkeplintindelinghc

Eerste, ruwe studie. Inmiddels is dit verder uitgewerkt

gildenkwartier

Structuralisme in een eclectische omgeving…

gildenkwartier

De stalling blijft

gildenkwartier

Nieuwe gevel van de plint wijkt enigszins van de buitenste kolommen. Op het dak komt sedum.

 

Reacties

 1. bashe

  Het design van dat hek moet wel heel bijzonder zijn als het die gevel niet voor een derde deel blind maakt.

  1. Roel

   Waarom laat de architect zich niet inspireren door de historische bebouwing op die plek?
   Tot begin jaren 70 stond hier namelijk het prachtige Jungendstil-gebouw “De Utrecht” (https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Utrecht_(Utrecht)) en het zou toch getuigen van lef als hiervan een hedendaagse variant of stijlkenmerken kunnen terugkomen in het nieuwe ontwerp?
   Hopelijk dat de Welstandscommissie hier ook eens meer aandacht voor kan hebben!

   1. Auteur
    HB

    Welstand heeft hier geen rol in. Hooguit het Atelier Stedenbouw, maar ook die schrijft een architect niks voor. In het Masterplan is hier geen aandacht aan geschonken. Wel kwam het ter sprake in de slepende discussies in politiek en publieke opinie toen het over sloop van Sijpesteijnkade ging. Er is toen gepleit voor vernieuwing waarin de verbeelding van de oude gevelsituatie een grote rol speelt. In de studies en schetsen die tot nu toe door de architect zijn verspreid komt dit niet tot uitdrukking. Hooguit wordt het gespeeld met wisselende bouwhoogtes en materiaalafwerking, maar dat is het dan wel.

 2. Michiel

  Ben wel benieuwd naar de nieuwe beelden van de plint die tijdens de vergadering zijn getoond. Ik vermoed dat jullie het verzoek al hebben uitgezet, maar zo niet: wellicht de beelden van STIR opvragen? 🙂

  1. Auteur
   HB

   STIR &Klépierre zullen geen beelden openbaar willen hebben zolang de discussies nog lopen. Helaas pindakaas. FYI, het beeld dat in deze post staat is op hoofdlijnen nog wat het wordt. De singelzijde, met het immense harmonicahek, moet je zelf maar even fantaseren.

 3. M

  Volgens mij levert dit plan nauwelijks een betere looproute op tussen het station en TivoliVredenburg tov de huidige situatie. Dat is natuurlijk ook helemaal niet in het belang van Kleppierre want dat bedrijf wil graag zoveel mogelijk mensen door Hoog Catherijne heen laten lopen. Vanuit hun belangen heel begrijpelijk, maar het stationsgebied wordt er niet mooier van.

 4. Bezorgde Utrechter

  Het probleem zit m niet eens zozeer in Klepierre als wel in de eigenaren van de appartementen. Die krijg je nooit op een lijn en dat maakt een goede oplossing niet mogelijk. Wat er natuurlijk moet gebeuren is dit amorfe stuk HC slopen en er wellicht een losstaand pand bouwen. Er ontstaat dan weer licht en ook kan er dan een aantrekkelijke looproute van Centraal station naar TivoliVredenburg worden aangelegd.
  Helaas dat is wishfull thinking. Alle andere opties hoe goed bedoeld ook zullen lelijk zijn.

 5. Michiel

  Die hele klomp slopen zou inderdaad de enige juiste “oplossing” zijn geweest, maar goed dat gebeurt niet. Naar mijn mening zou het geheel er toch al een stuk beter uitzien als bijvoorbeeld de bruine buitenkant een lichtere kleur geschilderd werd (of gepleisterd of wat dan ook) en die viezige donkere ramen en kozijnen vervangen zouden worden.
  En dan veel groen bovenop dat dak van de nieuwe plint (het staat er nu wel groen getekend, maar weet niet of dit ook daadwerkelijk begroeiing moet voorstellen). De Daalse Kwint is een vergelijkbaar complex en is recent ook goed opgeknapt door reinigen gevel en vervangen ramen en kozijnen. (http://www.oplarchitecten.nl/project/daalse-kwint/)

  Blijft bijna onvoorstelbaar hoe zo’n gebouw er ooit heeft kunnen komen op die plek, maar ja dat krijg je als stedenbouw grotendeels bepaald wordt door mensen die voor HC zinnen als “structuralistisch gebouw in een eclectische omgeving” gebruiken.

  1. Auteur
   HB

   Het dak van de plint krijgt vooralsnog een sedumbegroeiing, aldus de architect. Het zal afhangen van de eigenaar/huurder van de voormalige kantoren of men die ruimte actief wil inzetten als terras. Dan is er natuurlijk meer uit te halen.

   1. André Veenbrink

    Sedumbegroeiïng aan de schaduwkant van het gebouw? Ik wens ze veel succes, maar dat zal niet lang mooi blijven.

 6. herman

  De stadzijde van de Singel knapt aardig op met alle aanpassingen, al blijft het V&D pand voorlopig nog een lelijke puist.
  .
  Maar de stationszijde is natuurlijk een drama, Gildenkwartier, Overborch, appartemententoren, Singelborch en de rest allemaal een groot betonnen jaren 70 drama waar weinig tot niets aan verbeterd wordt, behoudens wat lapwerk met plinten en voorzetgebouwen.

  Eigenlijk kun je dit hele stuk vanaf het Smakkelaarsveld tot Moreelsepark beter platduwen,

  1. Utrechter

   Dat hangt er vanaf hoeveel haast ze hebben met dit plan: http://www.bouwpututrecht.nl/2016/11/23/revitalisering-vd-gebouw/

   Verder zie ik dat op het hoekpand Catharijnesingel aan de Moreelse zijde (boven de apotheek) dat er het nodige te huur staat.
   http://www.bodeminjectie.nl/referenties/catharijnesingel-utrecht/
   Misschien een leuke aanleiding om het kantoor te pimpen met kunstof platen? Zoals op deze foto mooi te zien is bij een gebouw in een wijk in Utrecht.
   http://www.atelierhermse.nl/?page_id=1166

   Of een makeover zoals dat ooit bij de Katreintoren is gedaan (glazen onopvallende toren dat bijna onderdeel is van het station).
   Voor: http://www.archiefedwardbary.nl/images/fotos/nederland/nvbs/pagina_02/Foto%2002.jpg
   Na: http://www.panoramio.com/photo/96136342

 7. Paul Wesselink

  Ik citeer:

  “Boven de kantoren aan de Smakkelaarsveldzijde liggen de appartementen. Deze hebben momenteel een afwerking van groenachtige panelen. De architect uitte ernstige twijfels ….te komen. ”

  “Het probleem zit m niet eens zozeer in Klepierre als wel in de eigenaren van de appartementen. Die krijg je nooit op een lijn”

  Dit valt wel mee en dat zal Klepierre ook beamen. Student Hotel heeft echter niet de moeite genomen ons te contacteren.

  Commissaris VvE Gildeveste

 8. Paul Wesselink

  Overigens is de body van het gebouw een stuk hoger, namelijk precies boven de afscheiding tussen de 5e en 6e verdieping, gewoon geregeld in een acte.

Reageer