Ontwerp forum is afgerond

In Nieuws door HB2 Reacties

Een paar weken geleden meldden we dat de bouw van de Knoopstalling van start zou gaan. Wat we toen (nog) niet wisten is dat de gesprekken tussen architect en Welstandscommissie inmiddels op een bevredigende wijze zijn afgerond met een positief advies over met name de foruminrichting. Adam Visser van GroupA liet dit aan BU weten en was blij met de uitkomst. Niet verwonderlijk, er is vanaf medio 2015 al zeker acht keer in dit gremium over gesteggeld. Hij wees er bovendien op dat de gekozen richting maatgevend zal zijn voor de verdere uitwerking van het noordelijke deel van het forum, dat op dit moment plaatsvindt. Bovendien zal het architectenbureau in januari in de Welstandscommissie het eerste collegiale overleg hebben over De Hoge Dame. Dit is de langverwachte kantoortoren van NS naast het Stadskantoor. Dat zal dan het eerste moment zijn dat dit ontwerp publiekelijk wordt getoond.

We hebben wat extra visualisaties van het forum, waaronder een volledige plattegrond. Je vindt de beelden onderaan.

Hier de integrale quote uit de notulen van de vergadering van 15 november:

Mineurslaan, nabij Beatrixgebouw en Knoopkazerne 16-26628
(Ont) Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een fietsenstalling en een verhoogd publiek voetgangersgebied aansluitend aan het bestaande Stationsplein West en de Moreelsebrug
Aanvraag: Gemeente Utrecht
Ontwerp : GroupA
(notulen 19/05 en 08/09 2015, 26/01, 23/02, 22/03, 20/09, 04/10 en 18/10 2016)
De commissie heeft bij eerdere planbehandelingen niet ingestemd met de wijze waarop de groene scheggen waren geplaatst en met de voorgestelde kleur van de balustrade. Architect Visser heeft het ontwerp aangepast en het aantal beplantingsvakken vergroot en in clusters geordend. Deze clusters zijn naar de forumranden verschoven en voor de grassen is gezocht naar meer variatie in hoogte en kleur. Beide wijzigingen zullen effect hebben op de loopstromen en komen tegemoet aan de bezwaren van de commissie.
Voor de architect vormt het Forum de koppeling van het Stationsgebied aan de stad, waar o.a. de kleur van de balustrade een rol in speelt. Monsters van mogelijke balustertinten liggen voor. De houten leuning wordt geolied, wat zorgt voor gelijkmatige vergrijzing.

Conclusie
De commissie complimenteert de architect met de getoonde aanpassingen die een wezenlijke verbetering zullen betekenen voor de inrichting en het gebruik van het Forum. Gesuggereerd wordt om de zitgedeeltes van de verbrede banken op de kopse kanten van de plantvakken ook te voorzien van houten vlakken. Het aanpassen van de beplanting zal leiden tot een leefbaarder en warmere omgeving, maar vraagt wel van de gemeente extra inzet ten aanzien van het beheer ten behoeve van het behoud van de hoogwaardige inrichting.
De commissie blijft met betrekking tot de kleur van de balustrade van mening dat deze ondersteunend moet blijven, de veelvormigheid van het hek genereert al voldoende eigenheid. Het is ook van belang dat de kleur het hout ondersteunt en de commissie kan zich hier voorstellen dat er afgeweken wordt van de gemeentelijke standaard RAL 7016. De voorkeur gaat uit naar een terughoudende maar chiquere kleur in een bruingrijze tint, zoals gepresenteerd: sepiabruin, afgeleid van RAL 8014 (vv structuur, mat, custom kleur in poedercoating, superdurable).
De commissie is verheugd dat het eerder afgegeven negatieve advies omgezet kan worden in een positief advies op basis van de besproken revisietekeningen en kleurstaat.

Hieronder is de complete inrichting van het zuidelijke forum afgebeeld. Een paar opmerkelijke zaken.
De twee kantoorgebouwen die door NS worden ontwikkeld op het Knoopterrein zijn weliswaar ingetekend maar worden voorlopig niet gebouwd. Dit betreft een eindbeeld. Tussen het forum en het nieuwe Rijksverzamelgebouw aan de Croeselaan komt een tijdelijke loopbrug. De westelijke gevel van de stalling wordt van beplanting voorzien.
In het Beatrixgebouw is de nieuwe centrale looproute al ingetekend. Wat opvalt is dat het forumontwerp doorgetrokken lijkt te zijn in het gebouw. Het gebouw krijgt een glazen gevel over twee verdiepingen, met vier ingangen (draaideuren) die op het forum aansluiten. (Blijkbaar is in deze oplossing het huidige intern-extern niveauverschil van de vloer weggewerkt.) Als dit zo kan worden uitgevoerd en sprake van een opvallende kwaliteitsslag voor de ruimte tussen station en Beatrixgebouw. Dat is momenteel een soort kloof met een risico van slecht windklimaat en beperkte bezonning in ochtend en namiddag. BU is erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken.

groupa_completeforumzuid_colourplan_dec2016

De Knoopstalling is een langgerekt gebouw over drie lagen onder het forum en biedt ruimte aan ongeveer 3200 fietsen. De onderste laag van de stalling bevindt zich onder het maaiveld en de twee andere lagen daarboven. De stalling is geïntegreerd met een parkeergarage aan de westzijde. Aan de oostelijke langszijde, waar het busstation zicht bevindt is de gevel geheel van ondoorzichtig glas. Door de smalle langgerekte opstelling en de lange glasgevel is de stalling ruim voorzien van daglicht en overzichtelijk. De stalling is 24 uur bewaakt en voorzien van een beheerdersruimte. De bouw is inmiddels begonnen en oplevering is in november 2017.

Reacties

  1. Roderik Versnel

    Fijn om hier weer eens meer info over te hebben, wat mij dan weer valt is dat er nog niets is gedaan met het bezwaar van de welstand comissie over het gat tussen het forum en het nieuwe WTC. Ben ook wel benieuwd hoe in de toekomst voorkomen gaat worden dat je van de Moreelsebrug over het forum kan gaan fietsen. anti fiets paaltjes is geen Utrechts beleid meer.

Reageer