Geen geduld meer met Holland Casino

In Nieuws door HB5 Reacties

Het kan verkeren. Toen het masterplan werd gesmeed was er een glorieuze plek voor Holland Casino gepland aan de Croeselaan. Inmiddels is het nog de vraag of er überhaupt een Holland Casino-vestiging (400 mensen personeel) blijft. De gemeente wordt aan het lijntje gehouden, als we de subtekst van de brief goed duiden. Holland Casino zit op de huidige locatie al in geleende tijd. Van Oosten heeft indertijd de tijdelijke vergunning vergeefs proberen aan te vechten. Het geduld van de gemeente is nu op. Wie bluft het best?

Hier de integrale quote uit de commissiebrief:

Holland Casino is inmiddels jarenlang gevestigd op het Jaarbeursterrein, overzijde Merwedekanaal. In het vigerende bestemmingsplan Hoek Overste den Oudenlaan, vastgesteld door uw raad op 29 november 2012, is voor Holland Casino een voorlopige bestemming ‘Cultuur en ontspanning – casino’ opgenomen. De voorlopige bestemming loopt af per 29 november 2017.

Nadat de locatie “Kop Jaarbeurs” als gevolg van een veranderd bedrijfseconomisch perspectief definitief uit beeld is verdwenen, is een aantal opties in Utrecht door Holland Casino onderzocht, waaronder voortzetting van de exploitatie op de huidige locatie. Voor elk van de alternatieve locaties in Utrecht geldt dat het vigerende bestemmingsplan geen Holland Casino toestaat, waardoor derhalve een planologische procedure gevolgd moet worden.

De afgelopen jaren, en intensiever in het afgelopen jaar, is hierover periodiek overleg geweest tussen gemeente en Holland Casino, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Het laatste overleg met de directie van Holland Casino, waarbij de gemeente bestuurlijk was vertegenwoordigd door de wethouders economische zaken en stationsgebied, heeft op 20 juni jl. plaats gevonden. Dit overleg heeft plaats gehad, mede naar aanleiding van het verzoek van Holland Casino voor een tijdelijke verlenging van twee jaar, gerekend vanaf november 2017.

In het overleg van 20 juni jl. is aangegeven dat de vraag naar een tijdelijke verlenging wat betreft de gemeente niet aan de orde is, voordat Holland Casino een definitieve locatiekeuze heeft gemaakt, daarover met de betreffende grond-/vastgoedeigenaar overeenstemming heeft bereikt en een investeringsbesluit is genomen door Holland Casino. Vervolgens zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen. Dan kan zich de situatie voordoen, en wij beseffen dat dat scenario steeds waarschijnlijker wordt, dat de definitieve huisvesting niet betrokken kan worden voor 29 november 2017. Er zal alsdan afgewogen moeten worden onder welke (publiekrechtelijke) voorwaarden een continuering van de exploitatie van Holland Casino kan worden geborgd.

Ten tijde van het genoemde bestuurlijke overleg was een definitieve locatiekeuze nog niet gemaakt door Holland Casino. Er is in het overleg aangegeven dat de gemeente het van belang vindt dat Holland Casino als economische functie, met circa 400 werknemers, in Utrecht blijft gehuisvest. Bij Holland Casino is dan ook aangedrongen om tot een spoedige locatiekeuze te komen en de gemeente daarover te informeren.

 

Reacties

 1. Apostle

  Leidsche Rijn Centrum lijkt me een mooie plek, naast de bioscoop. Prima bereikbaar met zowel auto als OV en geeft die hoek nog een hoognodige impuls.

 2. Berend

  Om aantrekkelijk te zijn als centrumgebied heeft Utrecht meer nodig dan water, bomen en bakstenen. Uiteindelijk gaat het om mensen en om de activiteiten waarvoor mensen bereid zijn te komen. Meer functies en een grotere diversiteit aan functies is gunstig voor de stad. En een casino (al kun je natuurlijk morele bezwaren hebben tegen zo’n gokpaleis) is een functie waar mensen op af komen.

  Vertrek van Holland Casino uit het stationsgebied zou in mijn ogen daarom een nederlaag zijn.

 3. Rcp030

  LRC zou inderdaad prima kunnen. Volgen mij is casino publiek echt publiek wat toch met de auto komt . Al denk ik dat ze zelf liever in het centrum willen zitten.

 4. Utrechter

  Relatief veel enthousiasme voor Leidsche Rijn Centrum. Intuitief lijkt me het ook een prima plan. Zeker als de huurprijzen de bottleneck zijn. The wall is vast goedkoper dan nieuwbouw in het centrum. Grootste probleem voor Holland Casino lijkt me de opkomst van het internetgokken (weer het internet!). Klopt deze hypothese of niet? Want dan kan de afweging weer anders worden.

Reageer