Bewoners aan zet: Lombokplein en Daalsepark

In Nieuws door HB1 Reactie

Vers in onze inbox: een uitnodiging voor 15 september die we graag met onze lezers delen. De boodschap is helder. Hier de integrale quote:

Bewoners uit Utrecht West nodigen u uit voor een inspirerende bijeenkomst ‘Lombokplein en omgeving’ op donderdagavond 15 september.

Hoe zat het ook al weer met het Westplein en de Ontwikkelgroep Lombok Centraal (OLC)? Misschien is het laatste wat u van ons gehoord heeft dat we samen met 1750 bewoners gepleit hebben voor een autotunnel in het Westplein gebied (petitie begin 2015). Maar de gemeente en het stadsbestuur hebben dat plan verlaten. Misschien heeft u ook vernomen dat de OLC op een autonome wijze wilde verder werken aan een visie in het kader van de structuurvisie. Zodat u, de gemeente en het stadsbestuur helder kunnen zien waar bewoners van Utrecht warm voor lopen.

De Ontwikkelgroep Lombok Centraal heeft de kans genomen een eigen visie te vorm te geven. Het is een visie geworden die aansluit op actuele ontwikkelingen in de discussies over het nieuwe gezonde westelijk centrum van Utrecht. We hebben regelmatig contact met de gemeente gehouden. Het stadslab van de gemeente Utrecht in het stadskantoor is een open toegankelijke werkplaats. In Utrecht West willen veel bewoners met verstand van stedenbouw, architectuur, civiele techniek en vormgeving een bijdrage leveren.
Samen met de professionele ondersteuning van Dominic Tegelbeckers, Henk Bouwman en Wietske Wolf hebben we een plan gemaakt. Het wordt hoog tijd om meer mensen dan onze vaste volgers op de hoogte te stellen van ons werk van 2016. Het Westplein wordt hopelijk snel het Lombokplein langs de Leidsche Rijn. Uiteraard nodigen we ook mensen van het stadsbestuur uit, ambtenaren en iedereen die de kwaliteit van het Westplein-gebied belangrijk vindt.
Dus, kom allemaal, juist als u nog niet helemaal snapt welke kansen er liggen in deze nieuwe binnenstad. We willen u zien, spreken en peilen wat u denkt over ons plan. U kunt zich van te voren aanmelden via lombokcentraal@gmail.com of het event via facebook. De visie wordt later nog openbaar gemaakt en online gezet.

Ook de Initiatiefgroep Daalsepark heeft de afgelopen weken niet stilgezeten. Samen met bureau 12N Stedenbouw is een visie ontwikkeld die op 2 september tijdens de eerste Straatmakersborrel in Gys zal worden gepresenteerd. De Initiatiefgroep heeft deze visie vorige week aan de programmadirectie Stationsgebied aangeboden en verwacht hierover dit najaar met wethouder Everhardt in gesprek te kunnen gaan. Dit plan gaat uit van behoud en versterking van het groene karakter van het gebied. De visie zal op een latere datum openbaar gemaakt worden.
Het Daalsepark (tussen Daalsetunnel, Daalsekwint en Oude Daalstraat) is samen met Paardenveld nog steeds studiegebied. Ook voor Paardenveld ligt alles weer open nu bioscoop De Kade door de grondeigenaren is afgeschoten.
De gemeente staat open voor alternatieve plannen. Veel nadruk daarbij ligt op versterking van de functie van kop van de Amsterdamsestraatweg en goed gebruik maken van de nieuwe ruimtelijkheid die is verkregen door de herstelde singel. Bij ondernemers is dit idee al geland, kijkend naar de initiatieven van O Café, pop-up restaurant Roost aan de singel en het groeiende Rose & Vanilla. Misschien is het afblazen van de langste braderie van Nederland wel een teken aan de wand voor de nieuwe werkelijkheid van de Amsterdamsestraatweg: de weg naar meer kwaliteit.

Reacties

  1. Tp

    Positief deze bottom up plannen., hoewel ik na “viva van seijpesteijn” me afvraag hoeveel zin het heeft.
    Daarnaast: de gemeente zou toch na de vakantie ook eindelijk eens met een plan komen voor fase 2 waarin oa het westplein valt? Of is dat uitgesteld?

Reageer