Wat we niet krijgen

In Analyse, Nieuws door HB1 Reactie

Architecten en ontwikkelaars solliciteren net als gewone mensen naar werk. Ze zetten hun beste beentje voor om opdrachten in de wacht te slepen. Als dat dan niet lukt zijn ze vaak toch trots op hun poging. Hoeveel van dergelijke pogingen in de afgelopen decennia in het stationsgebied zijn gedaan kunnen we slechts naar gissen. Het zal honderden betreffen. Alleen al bij de Bieb++ zagen we er maar liefst zeven waar we uit mochten kiezen. In alle opzichten was dat een merkwaardig project, maar dat is weer een heel ander verhaal.

We hebben twee ontwerpen gevonden die we je niet willen onthouden. De eerste is van OZArchitects (voorheen OeverZaaijer) die onder andere aan de Van Sijpesteijnkade voor NS aan een klus werkt voor een woontoren en restauratie van het Rijksmonument op nummer 25. Het ontwerp betreft het Zuidgebouw, wat nu Het Platform heet en door VenhoevenCS wordt ontworpen.

De tweede is van Rijnboutt (vernieuwing Bijenkorf, herontwikkeling Postkantoor en herontwikkeling Knoop-kazerne) en betreft de centrumboulevard door het Jaarbeurscomplex. Het heeft een buitenlands aandoende elegantie dat in het gekozen ontwerp met kussendak van Cepezed (althans wat de architect ervan heeft getoond) ontbreekt. Stel je voor dat je zo’n constructie in zijn geheel uit een reusachtige 3D-printer zou kunnen halen. Het golvende element lijkt geleend van de OV-terminal. Het is wel opmerkelijk hoe daar de uitwerking heeft geresulteerd in een olieplatform-achtige lompheid. Terwijl het ook zo had gekund.

We zijn zo vrij geweest om een paar plaatjes naar dit artikel over te hevelen, zodat ze voor het nageslacht bewaard blijven. Eerst driemaal ontwerp Zuidgebouw dan driemaal ontwerp passage. Komen ze.

OZ_Zuidgebouw_1

OZ_Zuidgebouw_2

OZ_Zuidgebouw_3

RijnbouttJaarbeurs_1

RijnbouttJaarbeurs_2

RijnbouttJaarbeurs_doorsnede

Reacties

  1. Zonnewende

    OZArchitects begrijpt tenminste dat alleen een appartement met een lekker grote buitenruimte écht de concurrentie met laagbouw aankan. Alleen dan zul je in zo’n gebied ook permanente bewoners lokken, in plaats van de eeuwige student en starter.

Reageer