Bestuurlijke stavaza stationsgebied

In Analyse, Nieuws door HBReageer op dit artikel

Zo, verkaansie zit erop. Nu weer BU gaan voeden. Laten we met iets stevigs beginnen.

Als onderdeel van de Voorjaarsnota publiceert het college vandaag het meerjarenperspectief stedelijke ontwikkeling, het MPSO, evenals een website met de hele content. Daarin vind je de laatste stand van zaken rondom de voortgang, plannen en de financiën van het Stationsgebied. Hier volgen de documenten:

Rapport Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2016
Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2016
Context bij bestuursadvies MPSO 2016
Projectbeschrijvingen MPSO 2016

We gaan het bestuderen. Graag ook jouw bevindingen in de comments. Benieuwd!

We doen alvast een aftrap. Het moest er natuurlijk van komen, na jaren van talmen. Op pagina 57 staat het volgende:

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is de dotatie Water om de Catharijnesingel opgenomen van € 6 miljoen. Eerder was al € 1,6 miljoen bestemd, waarmee in totaal nu een bedrag van € 7,6 miljoen is gespaard. De raming van de aanleg van Catharijnesingel zuid bedraagt € 16 à 18 miljoen. In de Voorjaarsnota 2016 wordt voorgesteld het budget voor de aanleg op het benodigde niveau te brengen. In de periode 2016-2018 wordt in drie tranches van € 3 miljoen een budget van € 9,0 miljoen bestemd voor de aanleg van het laatste deel van de Singel.

Over het Westplein lezen we dit:

Placemaking en eerste verkeersmaatregelen doorstroming Westplein

Aan een succesvolle gebiedsontwikkeling gaat een fase van placemaking vooraf: het in gebruik nemen en identiteit geven van een gebied door tijdelijke activiteiten. Ter stimulering hiervan, onder andere op de kop van Lombok en langs de centrumboulevard is, ook als basis voor cofinanciering van derden, financiële ruimte nodig. Daarnaast zijn in 2017 ook al de eerste verkeersmaatregelen ter realisering van het in de Toekomstvisie neergelegde beeld van de route over het Westplein in de vorm van verminderen van asfalt, in combinatie met organische gebiedsontwikkeling mogelijk. Voor placemaking en de uitvoering van de eerste stappen Westplein wordt in de Voorjaarsnota 2016 voorgesteld een budget van € 2 miljoen te bestemmen.

Veel projecten staan in de steigers. Maar op enkele plaatsen stagneert het. Op pagina 62 lezen we:

De vastgoedopbrengsten vormen de belangrijkste factor die van invloed is op het resultaat van de grondexploitatie Stationsgebied. De volgende projecten zijn nog niet gecontracteerd waarbij het nog niet zeker is of de verwachte grondopbrengsten daadwerkelijk worden gerealiseerd:
–  Jaarbeurspleingebouw fase 1 en 2 (kantoren/commerciële voorzieningen)
–  Oude Daalstraat (woningen)
–  Kop Jaarbeurs (kantoren, wonen, leisure)

Van Jaarbeurspleingebouw fase 1 heeft de beoogde huurder zich teruggetrokken. Dit project komt verder in de stukken nergens meer voor. (Voor de ontwerpkwaliteit van het Jaarbeursplein is zo’n gevelwand wel van groot belang.) De NS-kantoorontwikkeling De Hoge Dame gaat wel van start, daarvan wordt in de zomer een voorlopig ontwerp verwacht.
Met Oude Daalstraat wordt het gebied van Daalsepark én parkeergarage Paardenveld bedoeld, dus eigenlijk twee projecten. De Kade wordt niet meer in procedure gebracht, die ontwikkeling ligt stil, dat is geen fijn traject geweest. Of het gebied Daalsepark überhaupt bebouwd gaat worden is in studie. De gemeente overlegt daarbij met Wijkbureau-NW en bewonersgroep Daalsepark. Er wordt daarbij sterk naar de relatie en behoeften van de Amsterdamsestraatweg gekeken. Aan nog meer woningen en winkels is eigenlijk geen behoefte op dat drukke punt, aan weldadig groen des te meer.
Met Kop Jaarbeurs wordt vermoedelijk het oude ontwikkelplot Holland Casino bedoeld. Daar heeft Jaarbeurs nu een bomenplantsoen gemaakt dat in ieder geval tot 2019 zal blijven wanneer de grondoverdracht tussen gemeente en Jaarbeurs effectief wordt. Het hotel met woningen is al wel gecontracteerd, daarvan verwacht met start bouw eind 2017.

 

Reageer