Vredenburgplein klaar voorjaar 2017

In Nieuws door HB6 Reacties

Daar waar het in maart 2007 allemaal begon met het verdwijnen van de poffertjeskraam Victor Consael, wil het met de voltooiing nog niet zo lukken. Aan het ontwerp van het plein wordt al een tijdje gesleuteld maar het lukt maar niet de belangen goed af te wegen. Daarom koopt de gemeente meer tijd. Als en zodra het plein klaar is, kan men er meteen het tweede lustrum van de stationsgebiedwerkzaamheden vieren.

Overigens zal dit najaar wel de nieuwe entree van Hoog Catharijne op het plein worden aangesloten. Het zal niet zo feestelijk zijn als gehoopt, aangezien je komend uit het nieuwbouwcomplex op de oude scheve betontegels met een intense vislucht stuit. We kunnen ons voorstellen dat Klépierre teleurgesteld is.

Als we de brief goed lezen, dan komt er een kunstwerk. Zou dat kunstwerk ook een fontein kunnen zijn? We verheugen ons al op de gooi-en-smijt-discussies op DUIC die losbranden zodra de eerste schetsen naar buiten komen. De bewonersgroep “Herinrichting Vredenburgplein” pleit voor een “ontmoetingsmonument” en zitbanken aan de randen. Goed dat er zo wordt meegedacht, wel jammer dat de toon een beetje zuur en verongelijkt is. Maar dat is Utrecht. Zo doen we die dingen hier.

Grappig om te zien dat nu weer, net als in 1970, rondom Vredenburg een bewonerscomité opstaat om de gemeente de oren te wassen. Misschien moet dat ontmoetingsmonument een verzetsmonument worden. Tegen de Spanjaarden, tegen Bredero, tegen het fijnstof, tegen vul zelf maar in.

Op deze pagina heeft de bewonersgroep voorbeelden van de pleininrichting uitgewerkt, zoals onderstaand beeld.

visual-4-uitsn.-600

Hierna de volledige tekst van de brief van het college.

In het najaar van 2015 zijn we gestart met de uitwerking van het Definitief Ontwerp van het Vredenburgplein op basis van het Voorlopig Ontwerp uit 2007. Naar aanleiding van gesprekken met diverse belanghebbenden zien we dat er verschillende visies bestaan over het toekomstige gebruik van de openbare ruimte. Zo zijn er nieuwe wensen geuit door bewoners van de nieuwbouw. Verder is in het Programma van Eisen Vredenburgmarkt een voorkeursvariant opgenomen voor de verdeling van standplaatsen op het plein.

Dit heeft ertoe geleid dat het meer tijd kost dan verwacht om tussen al deze belangen van bewoners, (markt)ondernemers en overige gebruikers een zorgvuldige afweging te maken over de uiteindelijke inrichting van het Vredenburgplein. We verkennen momenteel de mogelijkheden om de levendigheid op het plein op niet-marktdagen te versterken. We doen dit in samenwerking met de adviescommissie Kunst in de openbare ruimte. Uitgangspunt is hierbij een beperkte invloed op het aantal te realiseren standplaatsen. We bereiden een zorgvuldig proces voor, waarbij eerder opgehaalde inbreng van belanghebbenden wordt meegenomen. Het schetsontwerp van het kunstwerk zal vervolgens worden gepresenteerd aan vertegenwoordigers van deze belanghebbenden.

We streven ernaar u nog voor deze zomer te informeren over het voorstel voor herinrichting van het Vredenburgplein, zodat het definitieve ontwerp (DO) van het Vredenburgplein in het najaar van 2016 kan worden afgerond.

Eerder hebben we u bericht dat de herinrichting van het Vredenburgplein in de zomer van 2016 zal plaatsvinden. Dit blijkt nu niet meer haalbaar. Daarnaast zijn de wintermaanden het minst belastend om het plein opnieuw in te richten, aangezien de markt dan kleiner is. We proberen daarom de werkzaamheden voor de definitieve herinrichting aan het plein in het eerste kwartaal van 2017 te laten plaatsvinden. In het najaar van 2016 zal het Vredenburgplein bovendien – tijdelijk – worden aangesloten op één van de nieuwe entrees van Hoog Catharijne.
In de hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Zo ligt het plein er nu bij als er geen markt is:
VredenburgpleinMaart2016 2  VredenburgpleinMaart2016 4VredenburgpleinMaart2016 1

Reacties

 1. WP

  Ik zie wel wat in een Vredenburgplein met een fontein moet ik zeggen. Ik zou dan ook zeggen, houd het leeg met aan de randen cafés en restaurants met terrassen. Dus geen markt meer. Ojee wat zeg ik nu…. Maar er is een hele mooie mogelijkheid geschapen met het faillissement van de V&D, hoe treurig ook… Ik denk dat daar een ideale locatie is ontstaan voor een overdekte markt. De Engelsen begrijpen al langer dat zij met hun (en ons) klimaat geen markt buiten moeten hebben, maar binnen!

  1. Auteur
   HB

   Grappig dat je het zegt. La Place had al zo’n kramenopzet. De kans dat het daar lukt is niet zo groot. Klépierre denkt na over een overdekte markt in de Godebald/Moreelsepark-vleugel. Het lijkt wel terug naar af, naar het vroege ontwerp van Hoog Catharijne, toen er zelfs open buitenruimtes waren.

 2. Remco K.

  Een fontein op het Vredenburgplein en plannen voor een fontein in de Daalsesingel en een fontein op het Jaarbeursplein… Utrecht wordt nog een fonteinstad!

 3. Berend

  Vijftig jaar heeft op deze plek kasteel Vredenburg stand gehouden, als symbool van de Spaanse onderdrukking, waarna de Utrechtse burgerij vol passie met de sloophamer in de weer ging. Vijftig jaar heeft op deze plek de Catharijnebaan stand gehouden, als symbool van ongebreidelde vooruitgang en maakbaarheid van de samenleving, waarna de Utrechtse burgerij vol passie met de sloophamer in de weer ging.
  Verzet tegen Spanjaarden en Bredero verenigen in één monument, dat zou hier toch wel te doen moeten zijn.

 4. Henk

  Persoonlijk denk ik dat je n goede advocaat moet hebben als je voor de deur van het entreegebouw 3x per week dingen op de tegels gooit die stank vervuiling geven. 🙂

 5. Marc

  Laten we maar eens beginnen met het geen Vredenburgplein te noemen. Het heet Vredenburg of Vreeburg,. Niets anders.

Reageer