Fietsenstalling SPO met jaar vertraagd

In Nieuws door HB4 Reacties

Deze planning kan in de prullenbak

Oplevering van het eerste deel van de fietsenstalling Stationsplein Oost (SPO) is met een jaar vertraagd, aldus het college. Wel zal er medio 2017 een groter deel in gebruik worden gesteld dan eerder gepland. Dit is teleurstellend omdat nu de fietsenstallingen op het Smakkelaarsveld langer in bedrijf zullen blijven, ja zelfs nog verder worden uitgebreid. (Het is bijna onvoorstelbaar dat nog maar enkele jaren geleden sprake was van oplevering van de bibliotheek Smakkelaarsveld in 2017…) Oorspronkelijk had BAM alleen de opdracht voor fase 1 van SPO. Met deze uitbreiding van fase 1 is de opdracht aan de aannemer kennelijk impliciet verlengd. De brief zegt weinig over oplevering van het plein zelf (alles draait in Utrecht vanzelfsprekend om koning fietser) en de voetgangersontsluiting van Hoog Catharijne, OV-t en de stationsstraten. We vragen dat na.
Hierna de brief van het college, integraal.

In het MeerjarenPerspectief Stedelijke Ontwikkeling 2015, Onderdeel Stationsgebied hebben wij u geïnformeerd over de voorgang van de bouw van de fietsenstalling Stationsplein. De ingebruikname vindt gefaseerd plaats. In de oorspronkelijke planning was ingebruikname van het eerste deel van de fietsenstalling in 2016 voorzien en ingebruikname van de volledige stalling in 2018.

Inmiddels heeft de aannemer een geoptimaliseerde fasering van de bouw van het Stationsplein voorgesteld. In overleg met NS en ProRail is besloten om de fasering van de ingebruikname van de fietsenstalling hierop aan te passen. Dit houdt in dat medio 2017 een groter deel van de fietsenstalling in gebruik genomen gaat worden. De complete fietsenstalling met het Stationsplein erboven is volgens planning gereed in 2018.

De belangrijkste redenen voor deze aanpassing zijn: 

Meer veiligheid
In 2017 vinden minder bouwactiviteiten plaats nabij de entree van de fietsenstalling. Daarnaast zijn een groot deel van de pleinafwerking van het Stationsplein en het dak boven het Stationsplein in 2017 gereed wat zorgt voor meer veiligheid en een aangenamere beleving voor de reiziger.

Meer gebruikerscomfort
Bij ingebruikname van de eerste fase zijn twee van de vier hellingbanen tussen de verdiepingen gereed, de andere twee hellingbanen worden gecompenseerd door tijdelijke trappen voorzien van een fietsgoot. In de fietsenstalling zijn op dat moment ook de belangrijke faciliteiten zoals het fietsservicepunt en de definitieve beheerdersruimte gereed. Bij de oorspronkelijke fasering zouden deze voorzieningen in 2018 gereed zijn.

Betere ontsluiting
Door ingebruikname van deze grotere eerste fase ontstaat een betere ontsluiting van de fietsenstalling naar het treinstation Utrecht Centraal; via twee trappenhuizen vanuit de fietsenstalling naar het Stationsplein en een rechtstreekse aansluiting vanaf laag -1 van de fietsenstalling naar de middentunnel onder de sporen. Deze aansluitingen zouden bij de oorspronkelijke fasering in 2018 in gebruik genomen worden. Deze aangepaste fasering levert bij ingebruikname van de eerste fase circa 2.500 fietsparkeerplaatsen meer op dan in de oorspronkelijke fasering. Hiermee komen in dat jaar in één keer 7.000 fietsparkeerplaatsen beschikbaar, verdeeld over drie verdiepingen.

Momenteel is op het Smakkelaarsveld plaats voor in totaal circa 8.200 fietsparkeerplaatsen. Deze blijven staan totdat het eerste deel van de fietsenstalling onder het Stationsplein medio 2017 opengaat. Dit geldt voor zowel de fietsenloods als het grootste deel van de huidige beheerde en onbeheerde stallingsplekken op het Smakkelaarsveld. Er wordt onderzocht of het aantal fietsenrekken op het Smakkelaarsveld uitgebreid kan worden. Een optie is de kavel in de bocht van de HOV-baan naast het spoor, waar mogelijk plaats is voor 1.600 tijdelijke fietsenrekken. Zodra het fietspad vanuit de Sijpesteijntunnel is doorgetrokken onder het HOV-viaduct door – naar verwachting zomer 2016 – is deze tijdelijke stalling goed bereikbaar.

De ingebruikname van het eerste deel van de grootste fietsenstalling ter wereld wordt door deze aangepaste fasering veiliger en comfortabeler voor de reiziger.

Het SPO is veel meer dan een stalling voor duizenden fietsen. Het vormt de loopverbinding tussen station en binnenstad, een ondergrondse goederenverbinding, het omkapselt bus- en trambanen, biedt een doorlopende noord-zuidfietsroute, biedt een voetgangersaansluiting op de middentunnel, biedt aansluitingen met het Noord- en Zuidgebouw, huisvest allerlei technische installaties en biedt plek voor enkele bomen om de steenoceaan enige menselijke maat te geven. Deze complexiteit komt eigenlijk op geen enkele beeldimpressie tot uitdrukking, vandaar dat we het maar even in woorden vatten.

Expeditietunnel

Expeditietunnel onder de fietsenstalling, tussen Stationsstraat en OV-terminal

Trambaan

Doorlus van de Uithof en SUNIJ-lijn, langs de fietsenstalling (foto’s BAM)

Reacties

 1. Mick

  Meer dan terecht dit uitstel! Te vaak gezien dat omwille van het tevreden houden van omwonenden etc. een te complexe fasering ontstaat waar niemand bij gebaat is.

  Op de tijdschaal van de reconstructie van SPO, maakt dit jaar extra in het geheel feitelijk ook niets uit: de route van de tijdelijke stallingen op Smakkelaarsveld naar de Noordertunnel is wat oncomfortabel maar zeker niet ondoenlijk om nog een jaartje langer vol te houden.

  Keep up the good work!

  @HB: mooie opsomming van de complexiteit van SPO, dit is inderdaad in geen enkel beeld gevat tot zover. Misschien wel keer leuke opdracht voor de CU2030 organisatie?

 2. TP

  Mooi verhaal. Ik was me er niet van bewust dat dit onderdeel zo veel omvattend is voor het Stationsgebied. Wel baal ik ervan dat het Smakkelaarsveld nog een jaar langer zo’n puinzooi blijft (evenals de westpleinjungle).

 3. anna vlaming

  Ik vraag mij af, hoe dat straks gaat met bouw van de nieuwe overkluizing van HC. De route langs stationsstraat was een betere alternatief voor fietsers, die nu al bijna 2 jaar gedrukt worden langs Catharijnesingel. Als deze route nog een 1,5 jaar dicht blijft i.v.m fietsenstalling, kan ik mij voorstellen dat de bouwplaats boven Catharijnesingel heel creatief ingericht zou moeten worden. Toen ik bij POS navraag heb gedaan, wisten ze nog niet hoe dit geplant is.

  1. Auteur
   HB

   Er zal daar wel een beschermende tunnel komen, waarbij de auto’s met verkeerslichten over één baan worden gestuurd, ongeveer zoals het nu ook al gaat.

Reageer