Vergunningen

In Nieuws door HB2 Reacties

Tussen de dakkapellen en woningsplitsingen vonden we de volgende voor het stationsgebied relevante vergunningen. Het betreft de periode december tot nu. Waar mogelijk geven we duiding. Jouw reacties en toevoegingen welkom.

Voor de huidige Knoopkazerne, het toekomstige rijksverzamelgebouw, verdwijnt het water:
HDSR – watervergunning voor het dempen van een watergang – Mineurslaan 500 Utrecht (code 993742)
CU2030 heeft gemeld dat de sloopwerkzaamheden zijn gestart.

Dit betreft de platanen op het parkeerterrein en de bomen bij de ingang aan de Croeselaan. Het is de grootste bomenbehoud-actie in het stationsgebied sinds 2007:
Afgehandelde omgevingsvergunning, het verplanten van 25 bomen en kappen van 5 bomen, Mineurslaan 500 te Utrecht, HZ_WABO-15-27925

Mogelijk in relatie daarmee:
HDSR – Maatwerkvoorschriften voor het lozen van grondwater – aan de Mineurslaan/Dichtersplein in Utrecht – Projectorganisatie Stationsgebied (POS) – (code MWVS_BLBI_GWO_971962)

Dit is het WTC. Inmiddels is de sloop al begonnen, maar de vergunning is kennelijk nog niet rond:
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een kantoorgebouw met op de beganegrond horeca en detailhandel, Jaarbeursplein 15 te Utrecht, HZ_WABO-15-44532

Er is nog geen definitief ontwerp en ook geen bouwvergunning voor de woningen op de Van Sijpesteijnkade. Met het onder de monumentenwet vallende nummer 25 wil men kennelijk al aan de slag. In de laatste ontwerpiteratie van de straatgevel is gekozen voor een pand dat los staat van de nieuwe bebouwing, dat rondom met glas is verbonden. Ook wijkt de nieuwe gevel van de woontoren flink terug ten opzichte van nummer 25.
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het restaureren van een rijksmonument, Van Sijpesteijnkade 25 te Utrecht, HZ_WABO-15-43124

Klépierre heeft de kantoren van Rabobank gekocht om voldoende armslag te hebben voor de vernieuwing van het noordelijke deel van HC. We hebben geen tekeningen gezien (Klépierre is daar niet bepaald scheutig mee, is onze ervaring) maar vermoeden dat de wandelpassage wordt rechtgetrokken en twee verdiepingen hoog wordt.
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, nieuwbouw/renovatie van het passagegebied en belendende commerciële ruimten, Hoog Catharijne Utrecht Gildenkwartier te Utrecht, HZ_WABO-15-41812

We gokken dat dit een nieuwe aansluiting wordt tussen Beatrixtheater en het nog aan te leggen forum:
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een tijdelijke trap voor de duur van 5 jaar, tussen Beatrixtheater en het Stationsplein te Utrecht, HZ_WABO-15-40878

Een los project, het kantoor van SHV:
Afgehandelde omgevingsvergunning, het wijzigen van de gevels van een monumentaal kantoorgebouw, het verhogen van de dakopbouw en het aanbrengen van een dakterras, Rijnkade 1 te Utrecht, HZ_WABO-15-27711

Parkeergarage Jaarbeursplein. Ook daarvan lijkt de bouw al begonnen, maar is kennelijk de vergunning ook nog niet rond:
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het gewijzigd uitvoeren van de parkeergarage onder het jaarbeursplein (vergroten en wijzigen inrit), Jaarbeursplein en Croeselaan te Utrecht, HZ_WABO-15-38263

(update: vermelding St-Gertrudiskapel laten vervallen, voor BU niet relevant)

We vermoeden dat dit te maken heeft met het paviljoen op Stationsplein Oost, maar het kan ook zomaar iets anders zijn. Busstation bijvoorbeeld, fietsenstalling, plint Hoog Catharijne? De afdeling VTH van de gemeente blinkt niet uit in communicatie, het understatement van het jaar.
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van winkelruimten, Stationsplein te Utrecht, HZ_WABO-15-25484

Mogelijk onderdeel van HOV-baan?
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een keerwand (Opstelspoor Zuidzijde), opstelsporen zuidzijde, tussen de Adema van Scheltemabaan en de Kruisvaart in Utrecht, HZ_WABO-15-30434

Dit zal de huidige openbare dan wel de NS fietsenstalling betreffen:
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het verlengen van een tijdelijke vergunning voor het bouwen van een fietsenstalling, Smakkelaarsveld te Utrecht, HZ_WABO-15-43780

Het EKP-terrein: het blijft een wonderlijke onbestemde plek, zo midden in de stad:
Afgehandelde omgevingsvergunning, het tijdelijk gebruiken van een braakliggend terrein voor een skatebaan, Kruisvaartterrein te Utrecht, HZ_WABO-15-40868

Een onderdeel van het nieuwe busstation Jaarbeurszijde:
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een voertuigkering, Busstation Jaarbeurszijde (Mineurslaan langs Kruisvaart) te Utrecht, HZ_WABO-15-44080

Reacties

  1. Herman Kampers

    Wat onder HGB 1 staat aangegeven hoort bij de Driehoek naast de kerk aan het Willemsplantsoen.
    Geen stationsgebied.

Reageer