College wil woningen op Smakkelaarsveld

In Nieuws door HB9 Reacties

[update 16-12] Het college heeft drie scenario’s uitgewerkt voor het Smakkelaarsveld. Daarin wordt een park gesitueerd, al dan niet gecombineerd met een wooncomplex. De variant van park met woningen is duidelijk favoriet, zowel financieel als kwalitatief.

Voor iedereen die de geschiedenis van deze plek kent, eigenlijk geen nieuws. In de plannen van Bieb++ zou ongeveer de helft van de ruimte park worden, gesitueerd aan het water. (Waar nu de fietsen staan.) Het gedeelte westelijk van de HOV-baan zou, naast een filmtheater en een bibliotheek, een grote hoeveelheid woningen krijgen. Het college wil dat nog steeds, maar nu zonder de culturele voorzieningen. Want er moet geld in het laatje komen. Geld voor de herstelde Leidsche Rijn, bijvoorbeeld.

Bouwen boven de HOV-baan, met zeer beperkte bouw- en aanvoerruimte, is geen sinecure. In het Bieb++-scenario was er nog afstemming met de bouw van de HOV. Dat is nu niet meer mogelijk, de HOV ligt er grotendeels al en de bussen rijden er sinds afgelopen weekend overheen.

In de meest kansrijke variant is een wooncomplex geprojecteerd tussen spoor en HOV. (En niet over de HOV heen, zoals bij Bieb++.) De rest van het terrein blijft parkgroen, zoals dat vroeger ook was.

Ook in dit project wil het college een uitvraag in de markt doen, net als bij het Noord- en Zuidgebouw. In het huidige economische klimaat een kansrijke route.

Overigens denkt het college ook na over woningen in kantorengebied Daalse Kwint. Waarschijnlijk zal het deels conversie en deels uitbreiding zijn. Deze woningen plus de woningen op het Smakkelaarsveld zouden samen een flinke impuls betekenen van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het gebied. En vergeet niet de woningen van het Zuidgebouw en het hotel van het Noordgebouw. Eigenlijk is het terug naar af: we bouwen weer een stationswijk!

Begin volgend jaar zal het in commissie en raad worden besproken. Hier de documenten:

Ontwikkelscenarios smakkelaarsveld 20-11-15

Besluitenhistorie Smakkelaarsveld

Park-motie

Quote uit het nieuwsbericht (met Radboudveste wordt waarschijnlijk Smakkelaarsburgt bedoeld):

Park en duurzame woningen mogelijke combinatie voor Smakkelaarsveld

Een park, met of zonder woningen? Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college drie scenario’s ontwikkeld voor de inrichting van het Smakkelaarsveld en vraagt de raad naar haar voorkeur. Een park is een onderdeel van elk scenario. Een van de drie varianten schetst de optie van (duurzame) woningbouw op het veld tussen Hoog Catharijne en de Radboudveste.

De scenario’s stellen een eenvoudig park (Park Basis), een park met woningbouw (Park+) en een mooi ingericht park (Park++) voor. In de scenario’s Park Basis en Park ++ is vastgoed geen onderdeel van de plannen. De combinatie van woningbouw en park is volgens het college het meest wenselijke scenario. De opbrengst van het vastgoed kan dan bijdragen aan de inrichting van het park en aan het ‘doortrekken’ van het water (Leidsche Rijn) richting de Catharijnesingel.

Fietsen en kabels
Het afgelopen jaar ging het Smakkelaarsveld op de schop om onderliggende kabels en leidingen te verleggen. Boven het maaiveld staan heel veel fietsen in rekken gestald. Na de opening van de mega fietsenstalling onder het Stationsplein (in fases vanaf 2016 tot 2018) is er op het Smakkelaarsveld weer plaats voor een nieuwe bestemming. Dan zijn ook de bus- en trambaan (HOV) in gebruik en is het Noordgebouw klaar.

Energieneutrale woningen
Bij de combinatie van park en woningbouw is het volgens de gemeente mogelijk om een kwalitatief goed park te realiseren. Reguliere woningbouw maar ook innovatieve studentenhuisvesting zijn kansrijk op deze locatie. De aanstaande marktconsultatie moet meer inzicht gaan bieden in de mogelijke doelgroepen voor de woningen, het meest haalbare woonconcept en de daarbij horende opbrengsten. Ook de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid worden verwerkt in het scenario van woningbouw en park. Zo worden energieneutrale woningen en nul-op-de-meter woningen, groene gevels en/of daktuinen onderdeel van de uitvraag aan de markt.

Vervolg
Begin 2016 neemt de gemeenteraad een besluit over de inrichting van het Smakkelaarsveld op basis van de drie scenario’s. Daarna start de marktconsultatie. Op basis van die uitkomst start eind 2016 het participatietraject.

Reacties

 1. TP

  Met innovatieve studentenhuisvesting wordt vast het studenthotel bedoeld. Met name van belang is denk ik om hier een goede plint te realiseren ten gunste van de sociale veiligheid en verblijfskwaliteit van het parkje en tunnel.

 2. WP

  Ik heb de plannen even bekeken en dat stemt mij toch enigszins teleurgesteld… (http://cu2030.nl/images/2015-12/ontwikkelscenarios-smakkelaarsveld-20-november-2015.pdf)

  In de plannen van Park+ wordt met het te plannen gebouw niet over de HOV-banen gebouwd… Zoals dat bij het Biep++ het geval was. (http://herbertboland.files.wordpress.com/2009/12/pvesmakkelaarsvelddec09.jpg)

  Dat is toch jammer, want de HOV-banen uit het zicht halen zou ook voor het naast gelegen park(je) veel waarde geven…

  1. Lars

   Er wordt in de tekst wel gesproken over overkluizing van de HOV baan. Hopelijk blijft dat in het Park+ scenario zitten want dan kan er nog iets heel moois van gemaakt worden!

 3. Remco

  Niet bouwen over de HOV baan heeft voor en nadelen. Wel weer typisch: 3 varianten en we kiezen op basis van het geld … Waar blijft de ambitie om snel het water van de Leidsche Rijn ook te verbinden met de singel?

 4. Marco Knol

  Ik zou niet weten waarom je op deelgebied A niet iets zou kunnen bouwen dat met een loopbrug is verbonden met elders. Je zou dan bijvoorbeeld vanaf het Noordgebouw, Smakkelaarsburcht of Smakkelaarsveld via een brug kunnen aanlopen en dan afdalen in het gebouw. Een club waarbij de ingang is gelegen op het dakterras bijvoorbeeld.

 5. Anoniem

  Dagelijks fietsend door dit gebied vraag ik me af hoe dat eigenlijk moet dat water van de leidsche rijn. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat precies waar dat water zou moeten komen er een aantal hele dikke pilaren staan van die busbrug.

 6. Jan-Kees Verschuure

  Eens met @WP: de HOV-banen dreigen de deelvlekken in te sluiten en de ruimtelijke kwaliteit te ondermijnen, waardoor de kans bestaat dat het Smakkelaarspark restgebied wordt. Een hoogwaardig gebouw tegen het spoor aan zou een entree aan het Smakkelaarspark moeten krijgen. Kansen genoeg!

Reageer