Deal Zuidgebouw rond

In Nieuws door HB5 Reacties

Het Zuidgebouw gaat er komen, als het aan de partners ligt. Afgelopen dinsdag tekenden ABC Planontwikkeling en Westplan Investors de contracten met de gemeente Utrecht. Onder de nieuwe naam Het Platform komt er een multifunctioneel woongebouw boven het toekomstige tramstation Uithoflijn. Voor het ontwerp tekent Cécilia Gross van VenhoevenCS architecture+urbanism en BAM mag het bouwen. Oplevering van gebouw en tramstation is in 2018, bestemmingsplan en bouwvergunning begin 2016, start bouw eind 2016.

De gemeente is verheugd over de totstandkoming, dat een trendbreuk betekent met de eerdere projecten in het stationsgebied. In tegenstelling tot ‘traditionele’ bouwprojecten is de invulling grotendeels aan de markt overgelaten. De locatie bovenop het tramstation en de vastliggende bouwfasering van de Uithoflijn zorgden voor een extra complicatie. Door de constructie van het station en het gebouw geïntegreerd uit te voeren is een grote besparing op beton en ijzer bereikt. Daarnaast zijn er sessies van de architect met omwonenden geweest. Deze hebben waar mogelijk verbeteringen opgeleverd.

Vanaf Stationsplein kijkend in zuidelijke richting

Dat men er na slechts een jaar praten en puzzelen is uitgekomen geeft aan hoe gewild deze locatie is. Het woongebouw bestaat hoofdzakelijk uit huur- en koopappartementen met aanvullende commerciële voorzieningen zoals een sportschool, restaurant en lounge-bar. Bewoners delen een dakterras en binnentuin.

Tussen HC en HGB1, richting Moreelsebrug

Het is 25 meter hoog, met aan de Moreelse-zijde een woontoren van maximaal 45 meter. Het sluit aan op Stationsplein Oost en de toekomstige taxi- en K&R-straat. Of en hoe de Moreelsebrug er op aansluit was voor BU niet duidelijk. In tegenstelling tot het Noordgebouw zal het Zuidgebouw geen maaiveld-plint krijgen. De trams zullen te zien zijn achter een glazen wand. In zekere zin betekent het Zuidgebouw weer een uitbreiding voor het toch al alomtegenwoordige +1 niveau in het stationsgebied. Wat dat betreft zal het nog een uitdaging vormen voor Klépierre om de maaiveldplint onder de Moreelseparkkantoren een acceptabele uitstraling te geven. Wel zal het een relatief beschut en zonrijk pleintje worden, wat de kwaliteit ten goede kan komen. De architect heeft bovendien rekening gehouden met lichttoetreding, door het gevelfront schuin naar achter te laten weglopen, als een bescheiden compensatie voor de hoogte van het gebouw.
Enfin, allemaal blije gezichten bij de presentatie van Het Platform. Het Platform is een soort klein Hoog Catharijne, maar dan een 2015-versie voor hoogopgeleid & jong: een Smart Microcity. De gemiddelde leeftijd in de straat in één klap met twintig jaar omlaag. Een vlot verhaal en een vlotte vormgeving. Dat gaat op die locatie vast goed komen. De as van Noordgebouw, Stationsplein en Zuidgebouw wordt een hoogstedelijk gebied met ballen. Eindelijk weer een succesje in het Stationsgebied dat Utrecht graag wil vieren. De eerste geïnteresseerden voor de appartementen melden zich al

(@A2 studio: Mooie plaatjes, de opening van dit artikel kent een zonnestand die we in Utrecht nog niet echt hebben meegemaakt. Of is het Amsterdam in lichterlaaie?)

Hierna integrale quotes uit de persberichten.

Persbericht gemeente:

Het toekomstig Zuidgebouw dat op het busstation Centrumzijde naast Utrecht Centraal komt, is definitief gegund aan ABC Planontwikkeling. Dinsdag 24 november 2015 tekende de gemeente het contract met deze ontwikkelaar. Tegelijkertijd tekenden deze partijen ook contracten met de Provincie Utrecht en aannemer BAM voor de bouw van het Zuidgebouw samen met het onderliggende bus-tramstation, tevens begin- en eindhalte van de toekomstige Uithoflijn. Het Zuidgebouw en het bus-tramstation moeten in 2018 klaar zijn.

Victor Everhardt, wethouder Stationsgebied van de gemeente Utrecht: “Precies een jaar geleden startte het ambitieuze traject van het vinden van een marktpartij voor het Zuidgebouw. De tijd was kort, de deadline niet te verschuiven en de bouwopgave met het onderliggende bus-tramstation zeer complex. Toch is het de vier partijen, ABC Vastgoed, gemeente, provincie en BAM in een jaar gelukt. Er komt een gebouw dat niet alleen zeer duurzaam is, maar ook met het concept MicroCity past op deze plek in het Utrechtse Stationsgebied nu en in de toekomst.“

Wonen en delen in Het Platform
Het gebouw, ontworpen door VenhoevenCS architecture+urbanism, is bedoeld voor mensen voor wie ontmoeten, gezonde lifestyle, delen en een directe aansluiting met de stad van groot belang zijn. Net afgestudeerde, hoogopgeleide jongeren en kenniswerkers vormen een belangrijke doelgroep. Het concept van het Zuidgebouw gaat uit van een Microcity en bestaat voornamelijk uit koop- en huurappartementen met aanvullende commerciële voorzieningen zoals een sportschool, restaurant en lounge-bar. Deze voorzieningen zijn vrij toegankelijk en dragen bij aan het concept. De bewoner deelt de faciliteiten die het gebouw biedt met zijn medebewoners, zoals een gezamenlijk dakterras en binnentuin, en met bezoekers uit de rest van de stad, zoals, de fitness, het restaurant en een openbaar terras. Het gebouw is ontworpen op basis van de hoogste duurzaamheidsprincipes van BREEAM. Het Zuidgebouw omvat 18.500 m2 en heeft een basishoogte is 25 meter met accenten tot 45 meter hoogte. Het Zuidgebouw heet vanaf nu Het Platform.

Geïntegreerde constructie
ABC-Planontwikkeling heeft in hun ontwerp een voorstel gedaan voor het tegelijk en geïntegreerd bouwen van het gebouw en het onderliggende bus-tramstation. Hierdoor wordt er de helft minder staal en beton gebruikt, wat duurzamer en makkelijker te bouwen is en bovendien voor minder bouwoverlast zorgt. Ook wordt de ruimtelijke kwaliteit op de perrons vergroot doordat er minder en dunnere kolommen komen. Deze vier partijen zorgen er nu samen voor dat het Zuidgebouw en het bus-tramstation en gelijktijdig gebouwd kunnen worden, waarbij de planning van de Uithoflijn gehandhaafd blijft.

Omgeving nauw betrokken
Bijzonder aan dit gunningstraject is dat bewoners en bedrijven uit de omgeving een rol hadden in het vertrouwelijke tenderproces. Zij hebben wensenlijsten over het gebouw en over de omgang met de omgeving opgesteld en tijdens de tender reeds besproken met de drie overgebleven partijen. De ontwikkelaar heeft deze lijsten meegenomen bij het maken van zijn ontwerp. De ontwikkelaar en de omgeving gaan bij de detailuitwerking van het ontwerp verder in gesprek. Uiteraard blijft de gemeente bij dit proces betrokken.

Planning en vervolg
Het voorlopig ontwerp (VO) is begin volgend jaar klaar. Het bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer het bestemmingplan wordt vastgesteld, kunnen de werkzaamheden aan het Zuidgebouw en het onderliggende bus-tramstation eind 2016 starten. In 2018 moeten het gebouw en het station klaar zijn.

(Impressies: A2 Studio)

Persbericht BAM (beetje ingekort):

Het Platform wordt een nieuwe plek in Utrecht om te wonen, eten, chillen, sporten en werken. Het gebouw, gelegen boven op de nieuwe bus-tramterminal, markeert de oostzijde van Utrecht Centraal. De doelgroep bestaat uit mensen die kiezen voor een gezonde levensstijl, die direct toegang willen tot de stad en geloven in het delen van ruimtes, goederen en diensten.

Naast koop- en huurappartementen biedt Het Platform aanvullende voorzieningen, zoals een fitness, restaurant en lounge-bar, maar ook een conciërge en dienstverlening (van klussenhulp tot mobility-services) voor bewoners en bezoekers. Deze voorzieningen zijn vrij toegankelijk en dragen bij aan zowel het planconcept als aan de omgeving. De bewoner deelt de faciliteiten die het gebouw biedt met zijn medebewoners, zoals een gezamenlijk dakterras en binnentuin, en met bezoekers uit de rest van de stad, zoals de fitness, het restaurant en een openbaar terras. Het gebouw wordt ontworpen op basis van de hoogste duurzaamheidprincipes van BREEAM.

Het concept van Het Platform gaat uit van een MicroCity: een gebied met een gemengde samenstelling van wonen, werken en voorzieningen binnen loopafstand. In dit gebied wordt gestreefd naar een circulaire economie en een zo duurzaam mogelijk lokaal metabolisme. Het Platform omvat in totaal 18.500 m2 bruto vloeroppervlak en een ontwikkelvolume van circa 45 miljoen euro.

Ontwikkelcombinatie

ABC Planontwikkeling werkt samen met Westplan Investors NV, die zorgdraagt voor de projectfinanciering en veel ervaring heeft met mixed-use planconcepten in de VS. Architectenbureau is VenhoevenCS architecture+urbanism, dat concepten als MicroCity en Transit-Oriented Development internationaal toepast in onder meer Beijing en Parijs. Projectmanagement, directievoering en toezicht worden verzorgd door ABC Nova.

Marcel Loosen, partner in ABC, verantwoordelijk voor conceptontwikkeling, en Ton Venhoeven, architect van het gelijknamige bureau: ‘Het is voor ons een voorrecht juist op de deze centrale en complexe locatie in Utrecht bovenop het drukste ov-knooppunt van Nederland, onze opvattingen over projectontwikkeling te mogen uitrollen, inclusief onze ideeën over MicroCity en Transit-Oriented Development, het denken vanuit de lifestyle van doelgroepen, nieuwe trends en innovaties. Deze opgave is zoveel meer dan bouwen.’

Geïntegreerde constructie

Bij het winnende ontwerp zat een voorstel voor het geïntegreerd bouwen van het gebouw en het onderliggende bus-tramstation, dat onder meer de begin- en eindhalte van de toekomstige Uithoflijn zal zijn. Door de constructieve integratie wordt de helft minder staal en beton gebruikt, wat duurzamer en makkelijker te bouwen is en bovendien voor minder bouwoverlast zorgt. Ook wordt de ruimtelijke kwaliteit op de perrons vergroot, doordat er minder en dunnere kolommen komen.

Om dit mogelijk te maken onderschreven vijf partijen vandaag, woensdag 25 november 2015, hun samenwerking: Het Platform BV (ABC Planontwikkeling en Westplan Investors), BAM Bouw en Techniek, Combinatie BAM Uithoflijn, Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht. Hieraan is een periode van intensief overleg en afstemming voorafgegaan. Deze partijen zorgen er nu samen voor dat Het Platform en de bus-tramterminal gelijktijdig kunnen worden gebouwd, waarbij de planning van de Uithoflijn gehandhaafd blijft.

Victor Everhardt, wethouder Stationsgebied van de gemeente Utrecht: ‘Precies een jaar geleden startte het ambitieuze traject van het vinden van een marktpartij voor het Zuidgebouw [i.e. Het Platform]. De tijd was kort, de deadline niet te verschuiven en de bouwopgave met het onderliggende bus-tramstation zeer complex. Toch is het de partijen in een jaar gelukt. Er komt een gebouw dat niet alleen zeer duurzaam is, maar ook met het winnend planconcept MicroCity past op deze plek in het Utrechtse Stationsgebied, nu en in de toekomst.’

Tenderprocedure 2.0

De gemeente Utrecht heeft bij het Zuidgebouw het tenderproces dat zij bij het Noordgebouw heeft ingezet verder ontwikkeld. Dit volgens de principes van de concurrentiegerichte dialoog en ondersteund door Fakton en JLL. Het selecteren van een samenwerkingspartij (partner) voor de lange termijn stond hierbij centraal. In het verkoopproces is niet de fysieke verschijningsvorm van het gebouw voorop gesteld, maar juist het toekomstig functioneren. Het bieden van ruimte en flexibiliteit aan de markt en het voeren van een dialoog vormen een fundament van het selectieproces. Alleen op deze wijze konden de kansen die deze complexe locatie biedt worden verzilverd.

Utrecht maken we samen

Nieuw en bijzonder aan dit tendertraject is dat bewoners en bedrijven uit de omgeving een rol hebben gehad in het vertrouwelijke tenderproces. Zij hebben wensenlijsten over het gebouw en over de omgang met de omgeving tijdens het toekomstig bouwproces opgesteld. Aan de deelnemende partijen zijn deze lijsten meegegeven bij het maken van ontwerpen en is de gelegenheid gegeven voor vertrouwelijk overleg met de omgeving. De ontwikkelaar en de omgeving gaan bij de uitwerking van het ontwerp verder in gesprek. Uiteraard blijft de gemeente bij dit proces betrokken.

Planning en vervolg

Het plan kent heldere kaders in de vorm van een schetsontwerp (SO) en een omschrijving van het planconcept, zoals ingediend bij de prijsvraag en vastgelegd in de nu getekende overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. Het voorlopig ontwerp (VO) is begin volgend jaar klaar. Het bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer het bestemmingplan wordt vastgesteld, kunnen de werkzaamheden aan Het Platform en het onderliggende bus-tramstation eind 2016 starten. In 2018 moeten het gebouw en het station klaar zijn.

Factstheet

Ontwikkelaar/financier ABC Planontwikkeling en Westplan Investors NV
Ontwerp VenhoevenCS architecture+urbanism
Projectmanagement ABC Nova
Adviseurs IMd Raadgevende Ingenieurs
Bouwer tafelconstructie BAM Bouw en Techniek
Gronduitgifte locatie Gemeente Utrecht (Stationsgebied Utrecht)
Opdrachtgever bus-tramstation Provincie Utrecht (Projectorganisatie Uithoflijn)
Bouwer bus-tramstation Combinatie BAM Uithoflijn

 

 

 

 

 

 


Architectuur

 • Verspringing en verschuiving van volumes ten opzichte van elkaar
 • Veel variatie in de compositie en lichte kleur van de gevel
 • Het toepassen van groen als beeldbepalend ontwerp op de randen van het gebouw en dakterrassen/ binnentuinen
 • Hoogteverschillen van dek (10,5 m) naar 25 m, 32 m en een hoogteaccent van 45 m
 • Boven toekomstig bus-tramstation Centrumzijde

Stedenbouw

 • Hoogteaccent aan de zijde Moreelsepark en -brug
 • Levendige hoek Stationsallee, Moreelsepark en -brug
 • Zichtlijn vanuit Moreelsepark naar NS-terminal
 • Door verspringing en hoogteverschillen zichtlijnen voor omgeving
 • Aandacht voor licht en bezonning Stationsplein en Stationsallee

Concept

 • Mix van functies: wonen, werken en ontspannen
 • Aanbod van gemaksdiensten (van klussenhulp tot mobility services)
 • Functies versterken elkaar en kennen een onderlinge samenhang
 • Doelgroep: afgestudeerde hoogopgeleide jongeren en jonge kenniswerkers

Programma

 • Totaal programma van maximaal 18.500 m2 bvo
 • Circa 15.000 m2 bvo wonen, circa 175 woningen
 • Mix van koop en huurwoningen, minimaal 50% huur
 • Circa 4.000 m2 voorzieningen in de onderste lagen op de tafelconstructie
 • Parkeren in Jaarbeurspleingarage

Functie

 • Wonen met gemaksdiensten
 • Café, lounge, restaurant
 • Fitness en wellness
 • Ontmoeting, vergadering en het nieuwe werken
 • Aan wonen, werken en ontspanning gerelateerde foodcourt
 • Gecombineerde functie van conciërge, community manager en gebouwbeheerder

Duurzaamheid

 • Bouwkundig ruimtelijk: compact, flexibel en levensloop bestendig gebouw dat kan meebewegen met veranderende behoeftes en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Sociaal ruimtelijk: sociale veiligheid door sterke relatie met omgeving vanuit open, licht, groen en levendig gebouw
 • Milieutechnisch: het gebouw wordt ontworpen volgens de hoogste BREEAM-principes

Reacties

 1. Berend

  Eerder ben ik zeer kritisch geweest over deze plannen, dus laat ik beginnen te zeggen dat ik de renderings erg mooi vind. Het woonprogramma klinkt goed. De lounge-bar zou een mooi venster op de stad kunnen worden. De burger-participatie en duurzaamheid-stadaarden: pico!
  De visualisaties hebben hun frisse uitstraling in belangrijke mate te danken aan het groen en de helderwitte gevels. Laat ons hopen dat het groen op zodanige wijze ingepast wordt dat het ook onderhouden gaat worden en we niet straks met lege plantenbakken achterblijven. En het zou fijn zijn als de architect een duurzame gevelbekleding kiest die het heldere wit ook met het verstrijken der jaren kan volhouden.

  En toch…
  Mijn belangrijkste punten van zorg, de plint op maaiveld, de uitvoering van het tramstation en de aansluiting van de nieuwe bebouwing op zijn omgeving, zijn in deze presentatie op vakkundige wijze aan het oog onttrokken. De die wandelaars op het bovenste plaatje stralen een zwierige vrolijkheid uit. Ondertussen onttrekken zij – wellicht – een van de minst fraaie delen van de plint aan het zicht en vormen dus een perfect “vijgenblad”.

 2. Berend

  De zon uit het noorden is een terugkerend thema in visualisaties van het stationsgebied. Wellicht heeft het daar mee te maken dat reizigers die uit de richting Arnhem naar de Randstad reizen, en zich dus oost-west verplaatsen, geneigd zijn het spoor in Utrecht op deze zelfde oost-west as te projecteren. En dus in gedachten het station 90 graden gedraaid zien ten opzichte van zijn werkelijke geografische ligging.

  1. Marco Knol

   Dat kan ik me slecht voorstellen. In de eerste plaats omdat ik er van uit ga dat de frequente reiziger op dat traject wel weet dat ie op een zuid-noord as het station komt binnen rijden vanuit Arnhem. Maar stel dat die reiziger wel zou uitgaan van een oost-west as; dan nog rijd ie altijd richting ondergaande zon. Net alsof de zon nooit opkomt.

   Overigens stel ik me meer vragen bij de render in de kop van dit artikel; het stationsplein sluit op niveau 1 aan op NS 1??? Dat is een rijksmonument; https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdgebouw_I_%28Utrecht%29. Dat men voor zo’n ingreep toestemming zou krijgen acht ik niet erg waarschijnlijk. Niet onmogelijk, maar toch.

 3. Ramon

  Marco,

  Tegen de tijd dat ze bij NS 1 zijn , ben je de trap al af en op maaiveld niveau.
  Je ziet op de render de tram rijden onder het Platform . Volgens mij ga je ergens halverwege het nieuwe gebouw van +1 naar maaiveld

 4. jonas

  Zo te zien sluit de fietsbrug niet aan op het zuidgebouw (zie bovenste render). Dat lijkt me niet zo’n probleem, fietsers zouden niets aan zo’n verbinding hebben (die hebben niet veel te zoeken op niveau +1) en voetgangers die van Croeselaan naar stationsplein Oost willen kunnen via Forum en OVT. Blijven over de gebruikers van het zuidgebouw zelf, en als dat inderdaad vooral jonge mensen zijn dan hebben die vast weinig moeite met een trappetje af en weer op.

  Wat ik me afvraag: sluit het plateau waarop het zuidgebouw staat aan op de bestaande gebouwen boven perron 5?

Laat een reactie achter op Ramon Reactie annuleren