Aandacht voor de voetganger

In Dossier, Nieuws door HB3 Reacties

Bij eerdere gelegenheden (hier bijvoorbeeld) heeft BU verzucht dat de voetganger in het moderne mobiliteitsdenken een soort restpost is. Lopen is waartoe je veroordeelt bent als al het andere niet beschikbaar is, zoiets dus. Dat is waarschijnlijk het gevolg van bijna twee eeuwen lang vooruitgang in gemotoriseerde mobiliteit. Mee met de moderne tijd, vooruit met de machines. Je wilt je toch niet verplaatsen zoals je grootouders als je zoveel alternatieven hebt?

Groot is onze waardering dat de voetganger in de nieuwe Utrechtse mobiliteitsvisie direct aan het begin in het zonnetje wordt gezet. Dat willen we op deze plek nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Dus niet het afschaffen van de vierbaanswegen, wat de pers flink rondkakelde en wat direct Pavlov-reacties bij de usual suspect in de politiek losmaakte. *gaap*

Het benoemen van de voetganger als relevante mobiliteit heeft niets te maken met hoe je tegen automobiliteit aankijkt. Het komt namelijk allemaal samen in een gezonde stad en je kunt niet zonder alternatieven. Auto’s worden natuurlijk schoner en stiller, daar ligt het niet aan. Maar het blijven ruimteverslinders. Zeker wat parkeren op straat betreft. Daar waar je mobiliteitsbehoefte van auto naar fiets en van fiets naar lopen kan sturen, is dat pure winst voor leefbaarheid en beleving.

Vanuit een persoonlijke voorkeur, een tip voor iedereen gezond van lijf en leden: laat de fiets eens staan, loop naar je bestemming in de binnenstad. Leuker, gezonder, socialer en je ziet nog eens wat.

De Structuurvisie Fase 2 zal vermoedelijk meer ruimte geven aan de voetganger, maar er ook een groter beroep op gaan doen. De parkeervoorzieningen voor stationsgebiedbestemmingen worden naar het westen verlegd, naar de strook langs het Merwedekanaal. Dat betekent meer meters maken. Tenzij je hecht aan het dure parkeren onder HC of Jaarbeursplein. Daar zul je dan ook meer tijd voor moeten uittrekken. Of je maakt gebruik van een van de drie transferia LRC, Kanaleneiland of Science Park natuurlijk.

Hier wat relevante quotes uit Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen:

3.1 Voetganger: meer ruimte, gebruik stimuleren en veiliger maken

Voetganger is meest duurzame vorm van mobiliteit

In een compacte, groeiende stad is wandelen een belangrijke vervoerwijze. Het heeft de meest positieve maatschappelijke effecten: het is gezond, milieuvriendelijk, energievriendelijk, ruimte-efficiënt, het vergt beperkte investeringen in de infrastructuur, het versterkt sociale veiligheid en cohesie op straat, en voetgangersdrukte versterkt het economisch functioneren van winkels.

Alle bestemmingen in de stad zijn voetgangersvriendelijk te bereiken

Elke verkeersdeelnemer begint en eindigt zijn reis als voetganger. Daarom moeten alle bestemmingen in de stad goed toegankelijk zijn voor voetgangers, ook voor mensen met een beperking (minder validen, mensen met rolstoelen of kinderwagens, visueel gehandicapten). Zo kan iedereen zich vrij bewegen in de stad. Kruispunten moeten goed oversteekbaar zijn, met korte oversteeklengtes en wachttijden. Bij nieuwe ontwikkelingen moet het voetgangersnetwerk een maaswijdte krijgen van 50 tot 100 m. Dit stelt eisen aan de doorwaadbaarheid van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ook in de bestaande delen van de stad moet zo veel mogelijk worden aangesloten bij fijnmazigheid, ook rondom grootschalige infrastructuurbundels zoals snelwegen, sporen en waterwegen. Om de stad als één samenhangend geheel te laten functioneren, moeten deze barrières zonder hinder gepasseerd kunnen worden. Dit vergt aanleg of verbetering van passages met het Amsterdam-Rijnkanaal, de snelwegen en de spoorlijnen. Enkele voorbeelden zijn nieuwe passages met de NRU en het verbeteren van de voetgangerskwaliteit bij de Prins Clausbrug.

Prioriteit voor de voetganger in A-zone, rondom knopen en belangrijke bestemmingen

De voetganger krijgt een centrale plek in de hele stad. In de A-zones (centrum Utrecht, Utrecht Sciencepark en Leidsche Rijn Centrum) is de voetganger (samen met de fietser) hoofdgebruiker. Dit vergt een extra hoge kwaliteit voor voetgangers. In de binnenstad en in Utrecht Sciencepark wordt het voetgangersgebied vergroot.

Voetgangersvriendelijke routes naar attractiepunten

Plekken die voetgangers aantrekken, moeten beter worden verbonden met de wijken. Dan gaat het niet alleen om de A-zones, maar ook om RSS-stations, winkelcentra, scholen, ouderencentra, gezondheids- en sportcentra en parken. Dit vergt veilige, ruime, aantrekkelijke en obstakelvrije wandelroutes. Dit maakt dat inwoners en bezoekers op vanzelfsprekende wijze te voet hun bestemmingen kunnen bereiken.

Ruimte voor recreatie

Ter ondersteuning van een gezonde leefwijze is het wenselijk om goede voetgangersverbindingen te maken vanuit woon- en werkgebieden naar recreatiegebieden. Ook worden de recreatieve verbindingen langs bijvoorbeeld waterstructuren verbeterd: voetgangersroutes langs de Vecht, Kromme Rijn, Vaartsche Rijn, Merwedekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal en de Leidsche Rijn. Dit vergroot de reikwijdte van voetgangers, zodat mensen optimaal kunnen profiteren van de landschappelijke kwaliteiten in en rond de stad.

Internationaal is een trend zichtbaar in het creëren van extra ruimte voor de voetganger (voorbeeld Rhone-oevers Lyon)

Uit een vergelijking van het toekomstbeeld met de huidige situatie op straat, komen de volgende opgaven naar voren:
Zie ook de figuur. De opgaven zijn als volgt samen te vatten:

 • Uitbreiden voetgangersgebied binnenstad en Utrecht Sciencepark
 • Beter verbinden van de binnenstad met de omliggende wijken, o.a. via omgeving Ledig Erf en Vaartsche Rijn, Westplein, Pijlsweerd en Amsterdamsestraatweg, Oudenoord, Voorstraat-Biltstraat en Reigerstraat-Nachtegaalstraat
 • Verbeteren voetgangersvriendelijkheid bij belangrijke drukke wegen, vooral rondom treinstations en HOV-knopen en andere belangrijke bestemmingen (winkelcentra, scholen, ouderencentra, gezondheidscentra en sportcentra)
 • Opheffen van water-, spoor- en snelwegbarrières met nieuwe passages en verbetering van bestaande passages.

.

Reacties

 1. Berend

  Als het gaat om de voorzieningen voor fietsers en voetgangers dan ben ik een trots en tevreden burger.
  Wie als OV reiziger in Utrecht aankomt en de trap opgaat naar de stationshal bevindt zich eigenlijk meteen al midden in een aaneengesloten voetgangersgebied dat zich uitstrekt van de Jaarbeurs tot het Neude. Dit in tegenstelling tot de situatie die in veel steden nog steeds aanwezig is, dat je eerst je leven moet wagen om een vol en rommelig stationsplein over te steken. Het kernwinkelgebied is (net als in de meeste steden) domein van de voetganger. Maar ook de singels zijn echt heerlijk wandelgebied. En ik mag graag slenteren door de straatjes in het centrum, buiten het winkelgebied. Ja, zelfs in Leidsche Rijn is het wat mij betreft prima wandelen.
  Natuurlijk ben ik blij dat de gemeente ruimte ziet voor nog verdere verbetering. Maar ik ga me het plezier niet laten ontnemen door het idee dat het niet goed genoeg zou zijn, daar is wandelen door de stad veel te leuk voor.

 2. Jan

  Ik kan meestal ook wel klagen over alle linkse hobbies in Utrecht ( vaak ook wel terecht )

  De focus op wandelen en fietsen over de afgelopen decenia heeft echter veel goeds gedaan voor de stad en leefbaarheid. Super!

 3. RvdHoven

  Voorlopig wordt ik niet vrolijk als wandelaar door het stationsgebied. Natuurlijk, we zijn nog aan het bouwen. Maar als de belangrijkste roltrappen aan het Jaarbeursplein (die richting de sneltramhalte) wel draaien als ze afgesloten zijn en stilstaan als de bouwhekken weer weg zijn… En dat je tussen de fietsen door moet laveren die over de stoep MOETEN om een fietsenstalling te bereiken… En dat je alleen maar fatsoenlijk de Croeselaan kunt oversteken als je naar de Jaarbeurs moet en alle overige bestemmingen alleen met moeite bereikbaar zijn… Dan is er nog een lange weg te gaan. En dan heb ik het maar niet over de kwaliteit van de voetpaden. Zelfs in wijken waar al jarenlang geen bouwwerkzaamheden meer te zien zijn, liggen de voetpaden er maar erbarmelijk bij. Kortom: Mooie woorden hierboven, maar in dit geval geldt zeker: eerst zien, dan geloven!

Reageer