Welstand strijdt tegen gat achter WTC

In Analyse, Nieuws door HB4 Reacties

De Welstandscommissie kondigt aan dat wanneer er geen oplossing wordt gevonden voor het gat in het forumniveau, ze geen positief advies zal geven over het WTC-gebouw aan het Jaarbeursplein.

Dit bleek dinsdag op de vergadering, waar dit onderwerp, naast Westflank-Noord en Knoopkazerne, aan de orde kwam. Het probleem zit in de aansluiting aan de achterzijde van het toekomstige kantoorgebouw. Nu is er een gat gepland, zo breed als de gevel, tussen WTC en Stadskantoor. Het idee erachter is om daglichttoetreding te bieden voor de overkluisde Mineurslaan. Het forum is een langgerekt wandelgebied, dat zich van de Van Sijpesteijnkade uitstrekt tot aan de Rabobank, boven de Mineurslaan.

ForumKolommen

De Welstandscommissie beschouwt het WTC als een alzijdig gebouw. Dat wil zeggen dat het geen ‘achterkant’ heeft. De architect bestrijdt dat er een achterkant is ontworpen, maar de commissie geeft aan dat dit wel het effect zal zijn als een goede plintaansluiting op +1-niveau ontbreekt. CBRE Global Investors en MVSA Architects vinden dat er door de gemeente al een groot beroep op hen wordt gedaan, doordat men ook aan de noord- en zuidzijde moet zorgdragen voor goede aansluitingen op de trappen van het forum. De openheid bij de vierde wand, die op het maaiveld aansluit, is noodzakelijk om ruimte te bieden voor gebouwinstallaties, zo stelt de architect.

Dat CBRE Global Investors en MVSA Architects nu met dit feit worden geconfronteerd is natuurlijk niet los te zien van het ontwerp van het WTC. Het stedenbouwkundig plan van het forum kende helemaal geen aansluitingen op die bouwvlek, omdat nog niet bekend was wat ermee zou gaan gebeuren. Het gebouw wordt fors hoger en wijder dan het oude Leeuwensteyn. Men maakt maximaal gebruik van wat het bestemmingsplan Jaarbeursplein toestaat. Een correcte ruimtelijke inpassing is essentieel, zeker op die drukke locatie.

ForumKolommen_Leeuwensteyn

Deze vervelende discussie, die financieel nadelig kan uitpakken voor de gemeente, is gevolg van voortschrijdend inzicht op hoe het forum moet functioneren en wat de kwetsbaarheden zijn. Het is ooit ontworpen als een wandelstrook van zeven meter breed, die aan het Stadskantoor zou hangen. Inmiddels is men overgestapt op een bredere wandelverbinding van wel twaalf meter breed. Daarmee worden de eisen aan de verblijfskwaliteit en het functioneren van de gebouwplinten ook hoger. Realisatie ervan ligt bij NS Vastgoed.

Ook in dit plan zou het gerenoveerde/herontwikkelde Leeuwensteyn (wat nu WTC gaat worden) los komen te staan van het forum. Nu het besef steeds groter wordt dat het forum alleen een succes kan worden als er ook programma in de plinten wordt gecreëerd, moet de wandelruimte waar mogelijk op de omliggende gebouwen aansluiten. Merk op dat deze eis (van Welstand) die nu op het WTC wordt geprojecteerd bij het Stadskantoor geen enkele rol heeft gespeeld. Architect Postel heeft alle aandacht gelegd bij een spannende entree en de zij- of achterkant nagenoeg als gesloten gevel uitgevoerd. Gelukkig is dit nog te repareren door functies in de plint toe te voegen, indien gewenst.

BU heeft beelden gezien van de gesloten en open ontwerpvarianten van het forum ter plaatse. De open variant heeft een houten borstwering. Deze zal ook terug te vinden zijn ter hoogte van het Beatrixgebouw. De gesloten variant heeft veel extra ruimte beschikbaar. Daar zien we royale inzet van beplanting in een uitgestrekte bak. Het maakt het gebied aanmerkelijk vriendelijker. Dit zou NS Vastgoed ook moeten aanspreken.

Strikt genomen spreekt de Welstandscommissie zich niet uit over stedenbouwkundige keuzes. In dit geval laat de commissie wel de invloed van zo’n oplossing op de esthetische kwaliteit en het functioneren van het gebouw waarover zij moet oordelen, meewegen. In dit geval is het nogal drastisch: een dreigend negatief advies.

Het is niet helemaal duidelijk wie nu de grootste pleitbezorger voor het gat in het forum is. Group A, het stedenbouwkundig bureau dat het ontwerp voor het forum heeft gemaakt, is namelijk ook een voorstander van een gesloten forumvlak, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Duidelijk is dat de architect en ontwikkelaar niet zitten te wachten op een kostbare aanpassing in het ontwerp, zo laat in het traject. We kunnen hieruit in ieder geval concluderen dat een goed functionerend forumniveau voor WTC geen succesfactor is: hun primaire oriëntatie is naar het plein toe. Het legt bovendien op pijnlijke wijze een zwakte in het forum-concept bloot.

Hier een integrale quote uit de notulen van 3 november, toen het WTC ook werd besproken:

Ontwerp herontwikkeling locatie kantoorgebouw Leeuwensteyn – WTC
Aanvraag: CBRE Global Investors
Ontwerp : MVSA Architects
(notulen 19/05 2015)
Architect Thijssen licht de aanpassingen in het ontwerp toe. In de daklaag en dakopbouw wordt de gevelarchitectuur doorgezet. Licht draagt bij aan de sculpturaliteit, aan de levendigheid en de ruimtelijkheid tussen Jaarbeursplein en Stadsplateau. De entrees onder de geveluitkragingen op Jaarbeursplein en Stadsplateau zijn prominenter ontworpen door de tweelaagse entreepuien met tourniquets terug te leggen. In de horizontale gevelbanden is de maatverhouding tussen de zwartmetalen stroken en de glanzende rvs- strips verfijnd. De glazen onderbouwpuien volgen op de hoeken aan het Jaarbeursplein de buitentrappen naar het Forum, waarin de vide langs de noordoostgevel van het gebouw is gehandhaafd.

Reactie van de commissie
De commissie is van mening dat de entrees herkenbaarder zijn geworden, maar vindt deze in verhouding tot het gebouw toch nog relatief klein van schaal. De uitwerking van de geveldetaillering oogst lof. De commissie heeft echter grote twijfels over de aansluitingen op maaiveld- en Forumniveau. Op detailniveau zijn er vragen over hoe de trap in architectonische zin aansluit op het gebouw en hoe de trappen van het gebouw weer aansluiten op de trappen van het Forum, met name ook qua uitwerking op straatmeubilairniveau. Op het stedelijke schaalniveau moet er gezien de positie in het Forum sprake zijn van een alzijdig gebouw. Het voorgestelde ‘gat’ tussen de oostgevel en het Forum is volstrekt ongewenst, omdat daarmee een achterzijdesituatie zal ontstaan op een zeer hoogstedelijke locatie. De commissie vraagt om overtuigende antwoorden op deze vragen; deze worden tegemoet gezien.

Dit schreven we eerder: Welstand over WTC.

Link naar het DO van Westflank-Noord.

Dit was het oorspronkelijke idee. Inmiddels zijn we al een paar iteraties verder, ook voor wat betreft de laatste ontwerpen van de Van Sijpesteijnkade:

Reacties

 1. Berend

  Hulde aan de vooruitziende blik van de welstandscommissie. De bouwer van het WTC zou hier blij mee moeten zijn: Als je het probleem nu niet aanpakt dan dient het zich over een paar jaar vanzelf opnieuw aan en dan zullen de kosten alleen maar hoger zijn.

 2. Berend

  Overigens zou het niet nodig hoeven zijn dat ze de hele indeling van hun gebouw overhoop gooien. Ook met een ondiepe plint kun je al heel veel bereiken. Ik heb met respect toegekeken hoe Klépierre in het Radboudkwartier met allerlei ondiepe popup stores de bouwactiviteiten aan het zicht en beleving van de bezoekers onttrekt. Winkeltjes die soms niet meer dan een meter diep zijn, soms niet meer dan een etalage of zelfs alleen maar een muurschildering. Maar het voelt alsof het winkelcentrum gewoon doorloopt. De know-how over hoe je zo’n “plint” kunt maken is in ons stationsgebied in elk geval aanwezig!

 3. Bill

  Zou mooi zijn om in dat gebied eveneens een glazen overkapping en meer functies in die plint te realiseren, zorgt voor een wat fijner verblijfsgebied.. Straks loopt met daar in de regen/weer/wind door een tochtgat .

 4. Bram de Goede

  Zwakte van de plint door daar geen kleinschalige ontwikkelaars op te zetten, waardoor daar naar binnen gerichte activiteiten ontstaan, maakt lange gesloten gevels, die een onveilig gevoel geven aan de buitenruimte, gevolg verpaupering, zoals we nu al meer dan 40 jaar hebben gezien in het stationsgebied. Heel goed dat daar nu op wordt gelet,

Reageer