Vergunningen

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Hier volgt weer een selectie uit recente aangevraagde en afgegeven vergunningen voor het stationsgebied. Leuke en minder leuke zaken.

[update] Intrekking omgevingsvergunning, het bouwen van een tijdelijke fietsenstalling boven de bestaande fietsenstalling, Smakkelaarsveld te Utrecht, HZ_WABO-14-27389

Deze uitbreiding, die twee jaar geleden al werd voorbereid, is hierbij officieel afgeblazen. De fietsenstalling moet inkrimpen om ruimte te maken voor de busbaan, vandaar dat de keuze werd gemaakt om de lucht in te gaan. Buurman FGH Bank verzette zich. De gemeente heeft eieren voor zijn geld gekozen en een tijdelijke stalling op het oude Willemsviaduct gemaakt. In 2016 gaat een deel van de stalling onder Stationsplein Oost open en zal eindelijk de parkeerdruk op het gebied verminderen.

[update] Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het gewijzigd uitvoeren van de parkeergarage onder het jaarbeursplein (vergroten en wijzigen inrit), Jaarbeursplein en Croeselaan, HZ_WABO-15-38263

Betreft inrit aan Croeselaan ter hoogte van Beatrixgebouw.

[update] Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van vijftien bomen, Van Zijstweg te Utrecht, HZ_WABO-15-30938

Is dit in aanloop naar de wegreconstructie of wil Jaarbeurs gewoon van al het resterende groen ter plaatse af? In de vergunningaanvraag is geen precieze locatie vermeld. Anyway, er het geraas van de kettingzagen is voorlopig niet voorbij.

Afgehandelde omgevingsvergunning, sloop van restanten noordwesttoren kasteel Vredenburg, Vredenburgkade te Utrecht, HZ_WABO-15-11248

UBevindtZichStraksDeze komen niet terug zoals weergegeven op de impressie van het nieuwe HC hierboven. Het deel singelherstel waar deze resten liggen wordt naar verwachting april 2016 gerealiseerd, zodat het klaar is voor de zomerdrukte. De noordwesttoren wordt op een niet-materiële wijze gevisualiseerd.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van een voetgangersgebied en het bouwen van een fietsenstalling, Mineurslaan te Utrecht, HZ_WABO-15-30450

Het betreft het zuidelijke forum, tussen ingang OV-terminal en Rabobrug, met ter hoogte van de Knoopkazerne een stalling voor ongeveer zo’n 3500 fietsen. Dit is een interessante vergunning om in te zien op het Stadskantoor. Wordt het zoals het is voorgespiegeld? Welstand heeft er inmiddels ook al wat over gezegd. Het ontwerpproces was volgens de notulen nog niet afgerond. De kwaliteit van dit voetgangersgebied zal voor een deel het succes van de West-as, het Utrechtse ‘business district’ gaan bepalen.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een berg-bezinkbassin, Rijnkade nabij de kruising Willemsplantsoen en Mariaplaats te Utrecht, HZ_WABO-15-29078

Voor dit project is eerder vergunning aangevraagd. Kennelijk moest het opnieuw door gewijzigde inzichten. Eind vorig jaar liep er een aanbesteding van dit werk. Of het al is gegund is niet bekend. Op Tenderned of (het mateloos irritante) Aanbestedingskalender konden we niets vinden. Het bergbezinkbassin dient als regenwaterbuffer en maakt onderdeel uit van het zuidelijke singelherstel, wat pas rond 2019 zijn beslag krijgt.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de gevels van een monumetaal flatgebouw, het verhogen van de dakopbouw en het aanbrengen van een dakterras, Rijnkade 1 te Utrecht, HZ_WABO-15-27711

Dit betreft het kantoor van SHV, sinds kort (of binnenkort?) rijksmonument uit de wederopbouwperiode. Het is een van de aardigere bouwwerken in het verder nogal treurige rijtje gevels aan de zuidzijde van HC.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 30 bomen, Mineurslaan 500 te Utrecht, HZ_WABO-15-27925

Het parkeerterrein van de Knoopkazerne wordt leeggekapt. Dit moeten zo’n beetje de laatst overgebleven bomen in het gebied zijn. Waarvoor? Om inpandig autoparkeren en nog meer kantoormeters mogelijk te maken.
(BU is benieuwd hoe de historie gaat oordelen over het resultaat van het totalitaire kapregime dat het stationsgebied in zijn greep heeft. Tot nu toe zijn er welgeteld nul architecten of ontwikkelaars geweest die een ontwerp hebben willen aanpassen op de al in een gebied aanwezig volwassen bomen. Met het nieuwe Stationsgebied is Utrecht een hitte-eiland van ongekende proporties aan het creëren. Nog los van de esthetische en ecologische kwaliteiten.)

Voor wie zich in de boomsituatie in deze stad wil verdiepen, bezoek de Bomenkaart Gemeente Utrecht. Bomen op niet gemeentelijk terrein zijn niet opgenomen, wat opvalt bij Jaarbeurs, Rabobank en Knoopgebied. Let op: de kaart is niet actueel wat rooien betreft. Maar je kunt wel soortnaam en leeftijd vinden.

Reageer