Weerdsingel-WZ gaat op de schop

In Nieuws door HB3 Reacties

7 November is het zover, dan is de Weerdsingel-WZ (daar waar robje Dafne aan wal is gekomen) 30 km-zone. Het is in het Stationsgebied een primeur, voor zover we kunnen nagaan. Het eerste stuk verkeer-waterbed waarop gedrukt wordt, in definitieve zin. Op de Catharijnesingel en op de Croeselaan wordt het waterbed al een tijdje ingedrukt, maar daar betreft het nog bouwlocaties. In het grote plaatje worden ook Westplein en Graadt van Roggenweg aan het waterbed toegevoegd, maar dat duurt nog heel lang, als het al ooit gebeurt.

De vanaf a.s. maandag tijdelijk afgesloten Weerdsingel zal interessante gevolgen hebben. Voor de Oudenoord- en Kaatstraat-bewoners biedt het even lucht, letterlijk. Want de verkeersdrukte is daar de laatste weken zodanig ellendig dat het dreigt de spuigaten uit te lopen. Of al is gelopen, als je de bewoners mag geloven. Auto’s halen dwaze capriolen uit. Daar moet duidelijk nog harder op het waterbed gedrukt worden. Het doet nog niet voldoende pijn, of de automobilist is hardleers. De gemeente blijft de stoplichten bijstellen. Tot het ooit wat wordt met het politieke besluit om te knijpen. Qua luchtkwaliteit is het momenteel lood om oud ijzer – de piek is hooguit uitgesmeerd.
Het wordt interessant om te zien hoeveel fietsers zich straks tussen de auto’s zullen begeven.

Hieronder een integrale quote uit de mail die de gemeente gisteren aan buurbewoners schreef.

Weerdsingel Westzijde afgesloten voor doorgaand verkeer van 12 oktober 2015 t/m zaterdag 7 november 2015.
De gemeente start op 12 oktober a.s. met de definitieve herinrichting van de Weerdsingel Westzijde.
De Weerdsingel W.Z wordt opnieuw ingericht om beter aan te sluiten op de nieuwe situatie op Oudenoord en Paardenveld. De straat wordt onder meer ingericht als 30km/u straat en er wordt een fietsstrook aangelegd langs de singelzijde. De gemeente heeft ervoor gekozen om tijdens de werkzaamheden de Weerdsingel Westzijde voor het doorgaande autoverkeer volledig af te sluiten. Gedurende deze periode kunnen alleen bewoners van de Weerdsingel Westzijde de straat in rijden. Zij ontvangen hierover nog aanvullende informatie.
Het volledig afsluiten van de Weerdsingel Westzijde is noodzakelijk omdat het alternatief, het verkeer om beurten laten rijden in een om-en-om regeling, niet op een verkeersveilige manier mogelijk is en er dan grote filevorming verwacht wordt.
Meer informatie op de website (http://www.utrecht.nl/auto/autoprojecten/monicabrug/weerdsingel/)

Voorbereidende werkzaamheden morgenavond: woensdag 7 oktober op de Kaatstraat
In voorbereiding op de werkzaamheden aan de Weerdsingel Westzijde en de kruising Oudenoord – Weerdsingel, is het nodig een lus in de Kaatstraat aan te leggen. Het slijpen van deze lus, om het in het wegdek te plaatsen zal op 7 oktober a.s. plaatsvinden tussen 19:00 en 21:00 uur. Dit zal geluidsoverlast geven.
Tijdens de werkzaamheden aan de Weerdsingel zal het kruispunt Weerdsingel – Oudenoord verdeeld zijn in tweeën. Een rijstrook is in gebruik op het kruispunt, met een verkeerslichten regeling zal het verkeer om beurten over het kruispunt kunnen rijden.

De aannemer gaat dit doen (bron: bewonersbrief):

Het gaat om de volgende activiteiten: het aanpassen van de kruisingen, de aanleg van een fietsstrook aan de singelzijde, vervanging van het riool en het opnieuw bestraten van het wegdek. De parkeervakken aan de singelzijde worden opnieuw aangelegd en de parkeervakken aan de woningzijde worden opnieuw bestraat. Alle werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 7.00-22.00 uur.

Reacties

  1. Eva

    Hoe gaan ze dat doen met lijn 23 vanaf Jaarbeurszijde naar Centrumzijde?
    Wordt die voor het “gemak” maar uit dienst gehaald of laten ze hem nu wel direct naar Centrumzijde rijden?
    Waarom wordt dit nu al uitgevoerd en niet na invoering van de nieuwe dienstregeling half december, dan is de lijn opgeheven?

  2. Paul

    En hoe moeten de bewoners rondom de Jacobsstraat richting Den Haag of Amsterdam gaan rijden? Is daar alternatieve wegbewijzering voor geregeld?

Reageer