OV-terminal perikelen: geen consequenties

In Analyse, Nieuws door HB3 Reacties

Het rumoer over budgetoverschrijdingen en uitgelopen planningen bij de Utrechtse OV-terminal heeft de Utrechtse politiek onrustig gemaakt. Wat zijn de consequenties voor onze stad? Het antwoord van het college op schriftelijke vragen: niets. De vertragingen zijn al jaren een feit en zijn allang in lopende planningen verwerkt. De budgetoverschrijdingen zijn volledig voor het Rijk. De OV-t gaat eind 2016 volledig in gebruik. Voor de Uithoflijn zijn er ook geen gevolgen.

Voor AD/UN, Telegraaf-U, DUIC en de rest is zo’n uitkomst natuurlijk niet boeiend, daarom lees je het hier. Onderstaand de beantwoording van de schriftelijke vragen waar we eerder dit over analyseerden. Trouwens, APS betekent afstemming programmering stationsgebied.)

 1. Wat zijn de consequenties van het bovenstaande voor de verbouwing van Utrecht CS?
  De realisatie van de OV-Terminal is ten opzichte van de in 2007 voorziene planning vertraagd. Deze vertraging is sinds 2011 in de planningen meegenomen. De definitieve ingebruikname van de OV-Terminal en de bijbehorende kwaliteitssprong voor de gebruikers is eind 2016. Voor de gemeente Utrecht zijn er geen verdere consequenties (zie ook antwoord 2)
 2. In hoeverre is er sprake van vertraging (‘langere doorlooptijd’) in het project, ten opzichte van eerder gemelde vertragingen? Wordt met de genoemde vertragingen voldoende rekening gehouden in de planning van projecten die hiermee samenhangen?
  De realisatie van de OV-Terminal is een belangrijk project voor het Stationsgebied Utrecht. De realisatieplanning wordt intensief afgestemd met die van de overige projecten in het Stationsgebied. De gemelde vertraging is al langer bekend en ook verwerkt in de APS-planningen. Er wordt dus bij de samenhangende projecten hiermee al rekening gehouden.
 3. Wat zijn praktische gevolgen voor de Gemeente Utrecht, ook in samenhang met de andere ontwikkelingen in het Stationsgebied?
  Geen behoudens reeds verwerkte effecten in de planning (zie ook antwoord 2)
 4. Wat zijn (mogelijke) financiële gevolgen voor de Gemeente Utrecht?
  Geen
 5. Sinds wanneer is het college hiervan op de hoogte?
  De effecten op de planningen zijn de afgelopen jaren verwerkt in de APS-planning. Van de mogelijk financiële gevolgen voor de Miljoenennota van het Rijk was het college niet op de hoogte.
 6. Kunt u toelichten op welke wijze de Gemeente Utrecht partner is in dit Rijksproject en op welke wijze de Gemeente financieel bijdraagt en risico loopt in dit project?
  Het project OV-Terminal Utrecht omvat zowel een Rijksdeel als een regionaal deel. Sinds 2007 zijn deze delen integraal aangestuurd door ProRail en gemeente in een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie. De financiën tussen het Rijksdeel en het regionale deel zijn sinds dit jaar echter volledig gescheiden. Uw raad is hierover geïnformeerd bij het MPSO 2015, onderdeel Stationsgebied. Het gemelde tekort heeft volledig betrekking op het Rijksdeel, er is geen sprake van financiële bijdrage en/of risico voor de gemeente.
 7. Wat zijn de gevolgen van de omschreven vertraging voor de reizigers die van Utrecht CS gebruik maken?
  De oplevering van de OV-Terminal is conform laatst gecommuniceerde planning klaar eind 2016 en kan dan volledig in gebruik worden genomen.
 8. Wat zijn de consequenties voor het project Uithoflijn?
  Zie antwoord 2. Er zijn geen verdere consequenties vanuit dit project op het project Uithoflijn.

Reacties

 1. Berend

  Dat spoorwegen en Tweede Kamer vechtend over straat rollen, onder geurvolle verslaglegging van de media, is niets nieuws. Maar wel opmerkelijk is de belangstelling hiervoor van de Utrechtse gemeentepolitiek. Het tekent de toegenomen afhankelijkheid van de spoorwegen die het centrum van Utrecht heeft om bereikbaar te blijven. Het autoverkeer wordt immers steeds verder afgeknepen en niet iedereen kan met de fiets komen.
  Het zou goed zijn als Utrecht nadenkt over manieren waarop zij dit soort belangen kan borgen. Want de kans dat de spoorwegen ook de komende jaren nog een paar “hobbeltjes” gaan tegenkomen is meer dan denkbeeldig.

 2. Henk

  Recentelijk was aangegeven dat het station medio 2016 klaar is, dus nu toch n half jaar vertraging opgelopen?

  1. Auteur
   HB

   Het zal wel een kwestie van semantiek zijn. Cu2030 heeft het nog over voltooiing van de hal in april 2016. Een filmpje van ProRail gedateerd juli jl noemt eind 2016. Het zal wel met de DSSU, sporen, perrons en kappen samenhangen. Moreelsebrug zou ook eind 2016 in gebruik gaan.

Reageer