Start werk Jaarbeursplein

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Op het Jaarbeursplein zijn enkele bouwhekken van kamerplanten voorzien. Ze zullen over een jaar bizar contrasteren met het gapende gat erachter dat ze pogen wat minder unheimisch te maken. Maar misschien ook niet, het is namelijk nog een pilot. (De Kamerplanten, niet het gat.) Voor de laatste bomen (paardenkastanjes, platanen én de boom die voor onze Koningin-moeder is geplant) zijn de dagen geteld – de woestijn zal binnenkort perfect zijn. Langs de Croeselaan hebben de knips en omleggingen zich tot geëvolueerd tot een knap labyrint. Kortom, business as usual in Utrecht. Het Jaarbeursplein maakt zich op voor een enorme metamorfose. Lees verder over de hoed en de rand.

17 September organiseerde de gemeente een bijeenkomst in het NH Hotel over dit gebied. Op deze drukbezochte middag nam Karlijn de Kruif, projectleider Jaarbeursplein namens de gemeente met de toehoorders door wat zich tussen nu en 2018 zal gaan afspelen. Ons commentaar tussen rechte haken. Daar gaan we. (Met dank aan HR voor de input.)

Transitie
De westzijde van het station heeft de laatste halve eeuw steeds een steeds grotere rol in het centrum van Utrecht gekregen,
als aanvulling op de binnenstad. Er is al veel gesloopt (kantoorgebouw Cranenborch, parkeergarage, sporthal, etc.) en gebouwd (station, Stadskantoor, fietsenstalling). Nieuw in het gebied zijn de kantoorontwikkelingen WTC [gaat beginnen] en de Hoge Dame [stavaza niet duidelijk]. Voor de kantoren aan het Jaarbeursplein, op de parkeergarage is nog geen planning gemaakt, evenmin voor het Forum, een loopverbinding boven de Mineurslaan met verbinding naar de tramhalte. [huurder/gebruiker kantoren Jaarbeursplein fase 1 is nog niet bekend.] De parkeergarage krijgt een inrit vanaf de Croeselaan, niet vanaf het Westplein, en bevat 780 parkeerplaatsen bij een diepte van 10 tot 11 m.

Hoofdlijnen
Planning voor het Jaarbeursplein, gebouwen en omringende ontwikkelingen:
– Bouwrijp maken van het terrein: juli 2015 – december 2015
– Bouw parkeergarage: januari 2016 – begin 2018
– Herinrichten Jaarbeursplein: medio 2017 – medio 2018
– Reconstructie Croeselaan: medio 2017 – eind 2017
– Bouw van de bioscoop op het Jaarbeursterrein: start eind 2015 [hé, nog weer later?] – WTC gebouw: eind 2015 start sloop Leeuwensteijn; start bouw april 2016, afronding mei 2018
– Moreelsebrug; eind 2016 klaar, nu werkzaamheden fundering.

Binnenkort
Werkzaamheden in de komende tijd, tot eind oktober 2015:
– Het werkterrein zal zich voornamelijk voor de trappen van het Stadskantoor bevinden. Bomen worden gekapt, waarbij aan hergebruik gewerkt wordt. [Contact daarover met Stichting Tafelboom.] – Oneigenlijk plaatsen van fietsen wordt tegengegaan en er zal sterk op gehandhaafd worden, vooral vlak voor het de ingang
van het Beatrixgebouw, waar zich een belangrijke looproute bevindt. Ook bij de Cranenborchput is de situatie voor voetgangers hachelijk. [En de tientallen geparkeerde scooters?] – De knip voor het autoverkeer voor de Knoopkazerne blijft, behalve voor bussen die vanaf de Mineurslaan komen.
– Fietsers kunnen nu moeilijk de Croeselaan oversteken. Vanaf november 2015 komt er een fietspad aan de westkant van de Croeselaan, tegenover het Beatrixgebouw. Voor fietsers komt er over enkele jaren een extra stalling op de gedempte Kruisvaart.
– De opstelplekken voor taxi’s blijven voorlopig. De voetgangerscorridors zullen minimaal 10 m breed zijn.
– De verwachting is dat het terrein in december 2015 bouwrijp is.
– Sommige hekken hebben beplanting als pilot. Gedacht wordt ook aan een groene wand bij de tramhalte.

Op dit moment wordt een riool aangelegd, waarvoor damwanden geslagen zijn. Geprobeerd wordt om hinder te minimaliseren. Verbindingen voor fietsers en passanten worden zo comfortabel mogelijk gehouden.
De bereikbaarheid van gebouwen en functies wordt gegarandeerd. De werktijden zullen ‘normaal’ zijn, tussen 7 u en 19 u.
Wel is er weekendwerk voor een rioolaansluiting bij de Cranenborchput gepland.
Dit alles geflankeerd door schouwen, een tweewekelijks overleg en een wekelijks inloopmoment in de werkkeet; op dinsdag van 13 – 14u.

OV
OV in de komende maanden en daarna:
– De ‘treinvervangende’ bussen krijgen een plek bij de tramhalte. Ook bij de Knoopkazerne en voor het Beatrixgebouw komt busruimte.
– Vanaf 13 december 2015 kunnen de bussen weer van de Leidseveertunnel gebruik maken.
– Buslijn 12 wordt medio 2016 tot 2018 van het Stationsplein Oost naar de westzijde verplaatst. Dit in verband met de aanleg van de tramlijn naar de Uithof onder Stationsplein Oost.

Wie bouwt wat? 
Verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van het Jaarbeursplein zijn de firma’s Van der Steen en Van den Heuvel. [Deze bedrijven zijn inmiddels een constante factor in het stationsgebied.] De parkeergarage zal door Van Hattum en Blankevoort en Visser & Smit Bouw gebouwd worden. Moederbedrijf Volker Wessels meldt een aanneemsom van EUR 30 mln.]

P1010655_wm P1010646_wm P1010644_wm P1010642_wm P1010641_wm P1010653_wm P1010643_wm

Reageer