Vergunningen

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Hier volgt een selectie van vergunningaanvragen die op het Stationsgebied betrekking hebben, van de afgelopen weken. Zoals altijd, details worden niet verstrekt, daarvoor zul je helaas naar het Stadskantoor moeten.
24-8: Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van kadeconstructies t.h.v. Bergstraat – Lange Koestraat – Paardenveld, Catharijnekade te Utrecht, HZ_WABO-15-13770
17-8: Afgehandelde archeologievergunning, Catharijnesingel te Utrecht, HZ_ARCHVER-15-20877
Locatie: Utrecht, Weerdsingel W.Z., Catharijnesingel
(BU vermoedt dat het te maken heeft met singelherstel en hoe de resten van kasteel Vredenburg behandeld moeten worden. Naar verluidt worden deze volledig weggehaald en niet meer gebruikt omdat de creosootvervuiling te heftig is. Er komt een reconstructie in schone stenen voor in de plaats.)
12-8: Afgehandelde omgevingsvergunning, het maken van een tijdelijk uitweg ten behoeve van een bouwterrein, Croeselaan, Catharijne D7196 en D7402 (Rabobrug) te Utrecht, HZ_WABO-15-16606
29-7: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van twee bomen (witte esdoorn) ten behoeve van het bouwrijp maken van het terrein, Paardenveld te Utrecht, HZ_WABO-15-21720
(Betreft De Kade. Vergunningen en bestemmingsplan zijn nog niet rond. Toch kapaanvraag. PvdD heeft hierover vragen aan het college gesteld.)
29-7: Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een tijdelijke fietsenstalling, Willemsviaduct te Utrecht, HZ_WABO-15-21551
(Omdat er op het Smakkelaarsveld niet verder kan worden uitgebreid zoekt de gemeente alternatieven. Het momenteel niet in gebruik zijnde oude Willemsviaduct wil men tijdelijk gebruiken als fietsenstalling voor het station.)
27-7: Bekendmaking wijziging watervergunning voor het aanpassen van de waterhuishouding ten behoeve van het herinrichten van de Van Sijpesteijnkade / Mineurslaan in Utrecht (code 724946)
(De boel is daar momenteel dichtgegooid. Ook al liggen er op het eind van het jaar vijf bruggen klaar, over het definitief doortrekken van het water van de Leidsche Rijn is nog steeds niets bekend, omdat de discussies over de toekomst van het Westplein nog steeds niet zijn afgerond. Het zal waarschijnlijk voorlopig een bouwplaats blijven voor hoogbouwwoningen aan de Van Sijpesteijnkade.)
21-7: Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 15 essen en 8 esdoorns, Langs het Veemarktplein te Utrecht, HZ_WABO-15-11951
(Vorig jaar zijn er op dit stuk van het Jaarbeursgebied ook al 55 bomen gekapt, waaronder een aantal karaktervolle prunussen, zie foto. Het heeft er alle schijn van dat op geen enkele wijze wordt gekeken naar inpassing van volwassen bomen in de nieuwe ruimtelijke inrichting. De omgeving van de Croeselaan en Jaarbeursplein is momenteel al extreem stenig en dat neemt nog verder toe.)
Om mee af te sluiten deze kapvergunning uit maart jl: Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 19 bomen, Croeselaan en het Jaarbeursplein te Utrecht, HZ_WABO-14-27639
(Deze beslecht het lot van onder andere de paardenkastanjes en nota bene de Beatrixboom, midden op het plein. Fraai en imposant is hij niet, maar als ik in dit land koningin-moeder was zou ik dat dus niet pikken en aan wat touwtjes trekken om het te voorkomen. Waarom ik hemelsnaam koningsbomen planten als ze zo weinig status hebben? Overigens is voor het verwerken van het hout van het plein contact opgenomen met Stichting Tafelboom, die voor lokale herbestemming zal gaan zorgen.)

Reageer