Paviljoen Stationsplein Oost

In Nieuws door HB2 Reacties

Op de betonplaat die boven de Buurtsporen ligt (spoor 1 t/m 3) bouwt Klépierre een retail- en horecapaviljoen van 3500 m2. Plaatjes ervan hebben we (nog) niet, wel een verslagje van een vergadering van de Welstandscommissie in de doorlees. Met dit tweelaagse gebouw kan Klépierre nog een stuk omzet meepikken van de duizenden reizigers die HC niet passeren en het niet allemaal aan het onroerendgoedbedrijf NS overlaten.

Verder vandaag twee interessante vergunningaanvragen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat ze de watervergunning hebben afgegeven voor het weer open graven van de Catharijnesingel (code 929936). Klein feitje, maar zo betekenisvol. Daaraan gerelateerd een melding over een verlenging van de beslistermijn voor de sloopvergunning van de restanten van de noordwest-toren van kasteel Vredenburg, WABO-15-11248. Die resten zijn vervuild en men wil ze verwijderen en wellicht schoonmaken om ze ter plaatste terug te brengen.

[quote:]

Stationsplein oost
(Ont) Voorlopig ontwerp retail- en horecapaviljoen
Aanvraag: Corio Nederland
Ontwerp : MoederscheimMoonen architecten
Status: collegiaal overleg
Het tweelaags retail- en horecagebouw wordt gebouwd op het dek van het nieuwe stationsplein, naast de NS-terminal en tegenover het voorzetgebouw van Nieuw Hoog- Catharijne. Architect Moederscheim stelt een alzijdige en transparante invulling voor. Aan de noordzijde sluit het gebouw aan op het toekomstige ‘noordblok’. De aan de sporen grenzende westgevel vormt het uitgangspunt voor de zuid- en oostgevel op het plein. Maatgevend zijn de met aluminiumprofielen omkaderde glazen gevelelementen die boven de sporen worden toegepast. Dit leidt tot hoge puien op begane grond en verdieping, en smallere stroken ter hoogte van verdiepings- en dakvloer. De breedtematen van de beglazing in de vliesgevels op het plein zijn groter. Toepassing van prints op de beglazing is in onderzoek. Winkelentrees zijn teruggelegd,. De entreepui voor de horeca op de verdieping ligt dieper terug en reikt tot aan de dakvloer. Reclame-uitingen zijn op of achter de verdiepingsvloerstrook en achter de verdiepingspuien voorgesteld. Daarnaast is per winkelunit aan de beganegrondpui een haaks reclamepaneel aangegeven.

Reactie van de commissie
De commissie kan zich geen goed beeld vormen van de wijze waarop het gebouw zich verhoudt tot een (zowel architectonische als stedenbouwkundige complexe) omgeving en de ontwikkelingen aldaar. Zij verzoekt om dit bij een volgende planbehandeling inzichtelijk te maken. De commissie waardeert de wijze waarop de inventieve bouwmethode voor boven het spoor voor het totaalconcept wordt toegepast, maar verwacht een soortgelijke inspirerende, integrale aanpak voor de reclamevoering. In combinatie met die reclame wordt er getwijfeld aan de meerwaarde van de prints voor het architectonisch concept. Het optimaal integreren van (waarschijnlijk veel) reclame kan als uitgangspunt gelden. De entree naar de bovenverdieping verdient meer status en architectonische aandacht. Daarnaast wordt geadviseerd het avondbeeld mee te nemen in de verdere uitwerking van het ontwerp, evenals mogelijke buitenruimte. Aangezien er sprake is van een dak als zichtbare vijfde gevel vanuit de omringende gebouwen, dienen installaties e.d. alsmede de consequenties van het gewenste optionele dakterras voor de gevels goed opgelost te worden. Een volgend voorstel wordt tegemoet gezien.

Reacties

  1. Mick

    Vergunning voor de singel: fijn. Nog even afwachten of Wijk C geen bezwaar gaat maken natuurlijk..
    Dit trekt namelijk wel meer automobilisten aan die een rondje singel willen waterfietsen… 😉

Reageer