Megabioscoop

In Nieuws door HB9 Reacties

BouwplaatsMegabios

Bomen gekapt, archeologisch onderzoek voltooid (?), nu ligt het afgehekte terrein aan de Croeselaan er verlaten bij in afwachting van een onherroepelijk besluit.

Er zijn weinig projecten in het stationsgebied die zoveel weerstand oproepen als de megabioscoop. Net als de bieb++ is het een multifunctioneel gebouw. De ‘bioscoop’ krijgt een groot foodcourt (restaurant dus) en congresfaciliteiten. Het is nadrukkelijk voor medegebruik door de Jaarbeurs bedacht. Voor de buitenstaander is het gewoon een grote bioscoop waar niemand behoefte aan heeft en die alleen maar heel veel verkeer genereert – in een notendop. Op dit moment wordt het bestemmingsplan bij de Raad van State aangevochten door vijf partijen, waarbij de auto de rode draad is. In december is een verzoek tot voorlopige voorziening van SSLU afgewezen. Maar kennelijk vertrouwt de Jaarbeurs het nog steeds niet, want de stoere woorden dat er snel gebouwd zou worden zijn verstomd. Het terrein ligt er al bijna een jaar doelloos bij. Op 12 mei was de laatste zitting. Een uitspraak doet er in de regel een aantal weken over. We houden het in de gaten.

[quote over de zaak:]

Bestemmingsplan voor megabioscoop in Utrecht
Zitting over het bestemmingsplan ‘Stationsgebied, Megabioscoop Jaarbeursplein’ dat de gemeenteraad van Utrecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van een grote bioscoop met veertien zalen en ongeveer 3.300 zitplaatsen. Verder is daar horeca toegestaan. De bioscoop komt te staan op de locatie van de VIP-parkeerplaats van de Jaarbeurs. Het gaat om een gecoördineerd project op grond van de Wet ruimtelijke ordening waarbij ook twee omgevingsvergunningen zijn verleend. Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze vindt dat de gemeente de gevolgen van het project voor de luchtkwaliteit had moeten onderzoeken. Volgens de stichting staat namelijk niet vast dat het project voldoet aan de luchtkwaliteitsnormen. De gemeenteraad vindt dat hij geen onderzoek hoefde te doen naar de luchtkwaliteit, omdat het project is aangemeld bij het Nationaal Samenwerkingsproject Luchtkwaliteit (NSL). De stichting wil wel een onderzoek, omdat het NSL volgens haar niet deugt. Taxon Groep 2 B.V. komt ook in beroep. Volgens het bedrijf is niet aangetoond dat behoefte bestaat aan een megabioscoop naast de megabioscoop in Leidsche Rijn Centrum waarvoor hij een vergunning heeft. Het comité van Zijstweg vreest meer autoverkeer op de Van Zijstweg. Ook zou geen rekening zijn gehouden met het filmschema bij het bepalen van de parkeerdruk en de verkeersafwikkeling. Hoog Catharijne B.V. en Corio Vastgoed Ontwikkeling B.V. vinden dat het bestemmingsplan onvoldoende parkeerplaatsen mogelijk maakt. Ze vrezen dat hun eigen parkeergarages worden overbelast. Ook zou Hoog Catharijne minder goed bereikbaar worden. Volgens een inwoner van Utrecht liggen de bezoekersaantallen hoger dan waarvan de gemeenteraad is uitgegaan. Ook zou geen rekening zijn gehouden met piekmomenten en vakantieperiodes. Als gevolg hiervan is ook de parkeerdruk te laag ingeschat, aldus de bezwaarmaker. Daarbij is volgens hem ook geen rekening gehouden met de ‘foodcourt’ die er zal komen. (zaaknummer 201407513/1)

[einde quote]

Reacties

 1. Rcp030

  Er is in Utrecht zeer zeker wel behoefte aan een nieuwe moderne bioscoop voor de grote producties. Voorlopig gaat het alleen maar over art house , met de Kade en eventueel de leegkomende bios op de Voorstaat. Het huidige aanbod bioscoopzalen is zo enorm verouderd dat mensen massaal de stad moeten verlaten om een fatsoenlijke bios te bezoeken. Gelukkig is de Cinemec in LRC bijna af. Maar met alleen die zalen ga je het niet redden . Een stad met bijna 350k inwoners heeft gewoon behoefte aan zo’n complex in het centrum. Mij kunnen ze niet snel genoeg beginnen

 2. Marco Knol

  @Rcp030;
  Maar dat betekent hopelijk niet dat je ook vindt dat de gemeente de door haar zelf opgestelde regels zomaar aan haar laars kan lappen. Want dat is vaak het punt in dit soort projecten; eerst normen opstellen voor parkeerdruk, verkeersdruk en luchtververvuiling om vervolgens daarvan af te wijken of bijzonder slecht gemotiveerd te stellen dat wel aan die normen wordt voldaan. En let wel; het is de overheid die een besluit goed moet motiveren, ook wat betreft het voldoen aan dat soort normen.
  Persoonlijk heb ik er een dubbel gevoel bij; zo’n bioscoop op loopafstand lijkt me wel prettig, maar ik voorzie ook de nodige extra verkeersdruk bij mij in de buurt. En ik vind die afslag “Overste den Oudenlaan-fly over” al irritant genoeg. Als fietser merk je daar duidelijk dat niet iedere automobilist keurig netjes stopt voor rood.

 3. rcp030

  @Marco

  Ik vind zeker niet dat de regels genegeerd moeten worden. Ging mij om de opmerking dat er geen behoefte aan zou zijn. Ik ken heel veel mensen die regelmatig de auto pakken om bij de Arena of in houten naar de bios te gaan. Overigens denk ik dat heel veel van de bezoekers van een bios bij de Jaarbeurs met OV of op de fiets zullen komen. Maar dat is slechts een veronderstelling van mijn zijde

 4. 3500

  @Marco Knol
  En je wil niet weten hoe vaak fietsers vlak voor mijn auto nog even een rood stoplicht pakken. Ik denk dat dat vele malen vaker voorkomt.
  Als ik nu een filmpje wil pakken vlucht ik weg naar Houten. Er is geen fatsoenlijke bioscoop meer in Utrecht. Ik ben er heilig van overtuigd dat er genoeg vraag is om zo’n megacomplex te bouwen. Tsja en die luchtkwaliteit, de ‘kenners’ spreken elkaar allemaal tegen en hebben allemaal hun eigen belangen. Binnen nu en 10 jaar heeft niemand het meer over luchtkwaliteit. Wie hoor je tegenwoordig nog over zure regen?

  1. Auteur
   HB

   SSLU gebruikt de bestemmingsplan-procedure om een principekwestie rondom luchtkwaliteit ter discussie te stellen, namelijk het werken met NSL. Zijn het niet de getallen, dan is het wel de wet. Is het niet de wet, dan zijn het wel mensenrechten.
   De dogmatische aanpak van SSLU heeft uiteindelijk juridisch weinig rendement, zie ook nu weer de strijd tegen de milieuzone voor privé-auto’s. Zij aan zij met de autobezitters voor de rechter. Effect nul.
   De richtingenstrijd tussen SSLU en Milieudefensie over de aanpak van de verbetering van de luchtkwaliteit in Utrecht is gênant.
   Tijd voor de babyboomers om te stoppen. Tijd om iets leuks met de oude dag te gaan doen.

 5. 3500

  @HB
  En daar sluit ik me volledig bij aan. Die onzin heeft de belastingbetaler al genoeg gekost.

 6. Michiel

  Het is dat er geen like functie is, maar ik sluit mij ook volledig bij HB aan. Sowieso bizar dat SSLU zoveel principes laten varen voor een principekwestie.

 7. Atilla Vigh

  Helemaal met HB eens. Overigens goed dat de overheid na de Noodwet door Balkenende weer eens gaat kijken om het bouwproces met al die verschillende fasen versneld kan worden. Voor de Balkenende noodwet kon iemand in Groningen protesteren tegen een bouwproject in Vlissingen om dat er een of ander “debiel vogeltje” werd bedreigd.
  Ging je uiteindelijk kijken wie er in 1 jaar klaagden en beroep aantekenden, waren dat altijd dezelfde “beroepszeikers”. De hele dag niets anders doen dan klagen en voor de rest niets doen (vaak hadden ze uitkering). Nu nog die idiote lengte van bouwprocedures verkorten en we zijn weer waar we moeten “wezen”. Ik vind het echt wel belangrijk dat we een goede MERT en dergelijke opstellen, en met alle belanghebbenden voldoende inspraak organiseren, maar we moeten stoppen alsof een democratische samenleving betekent dat er democratische besluitvorming plaats heeft. We delegeren elke 4 jaar (als het lukt) een stel burgers af en die besluiten. Heb je daar problemen mee, dan kun je 3 dingen doen:
  1. op een ander stemmen de volgende keer
  2. jezelf verkiesbaar stellen
  3. het complete staatsbestel wijzigen

  Ik wens iedereen veel succes met zijn keuze. Ik ga zo naar de “Dag van de bouw” ruiken aan het nieuwe beton 🙂

 8. R_Utrecht

  Het blijft oorverdovend stil rondom de bioscoop, je zou toch verwachten dat er nu al lang en breed een definitieve uitspraak is en dat ze z.s.m. de spade in de grond zetten :S.
  Overigens heb ik nooit iets gezien/ gehoord van dat archeologisch onderzoek, terwijl ik toch bijna elke dag op dit lapje grond kijk vanaf mijn werkplek, hopelijk heb ik het gewoon gemist..

Laat een reactie achter op Marco Knol Reactie annuleren