Welstand: gevelhout De Kade probleem

In Nieuws door HB1 Reactie

De Welstandscommissie heeft bij de aanvraag van de omgevingsvergunning van De Kade op 19 mei j.l. opnieuw (al de zesde keer) naar het inmiddels definitieve ontwerp gekeken. Opvallend is dat ze niet zo te spreken is over de keuze van verticale houten lamellen die de gevel rondom kenschetsen. Ze vermoedt dat als je een hoog niveau van duurzame afwerking zoekt, misschien toch beter naar wat anders kan omzien. Maar desondanks: eindoordeel positief.

[integrale quote uit de notulen:]

Aanvraag: De Kade Utrecht
Ontwerp : Allard Architecture
(notulen 16/12 2014, 10/02, 24/02, 10/03 en 21/04 2015)
Architect Boon licht toe dat het ritme van de verticale houten lamellen in de kop van het bouwdeel aan de Kroonstraat, waarin de HKU is ondergebracht, is verdicht. Het stijgpunt, zonder bekleding, is een zelfstandig verticaal volume. De naamsaanduiding van de HKU wordt overhoeks op de zijkanten van de lamellen voorgesteld. Mede door vermindering van kleurcontrasten wordt een betere balans tussen de bestaande parkeergarage en de nieuwe toevoegingen nagestreefd. De lamellen worden voorgesteld in plato-hout, voorzien van een brandwerende behandeling.

Conclusie
De commissie concludeert dat de aanvraag voldoet aan redelijke eisen van welstand, maar helaas niet heel overtuigend. Zij adviseert positief over de aanvraag, maar onder voorwaarde van een nadere goedkeuring van de materialisering. De materiële condities zijn onvoldoende uitgewerkt. De commissie maakt zich grote zorgen over de keuze voor houten lamellen: willen deze op termijn goed blijven dat moet er gezocht worden naar een houtsoort dat egaal vergrijsd en voldoet aan alle condities: brandveiligheid, duurzaamheid op begane grondniveau, bevestigingswijze, detaillering. De commissie kan zich voorstellen dat secuur onderzoek leidt tot de conclusie dat een hoge kwaliteit met hout op termijn niet haalbaar is en er een alternatief materiaal voor de lamellen wordt aangedragen. Ook de overhoekse reclame ‘HKU’ dient aangepast te worden en alleen plaatsing aan de Kroonstraatzijde is mogelijk. De egale gepleisterde kolom wordt afgeraden o.a. vanwege graffiti; een nuancering van het vlak door toevoeging van een gevelopening wordt toegejuicht.

Reacties

Reageer