SPvE en bestemmingsplan De Kade

In Nieuws door HB3 Reacties

Het gaat los. De gemeente wil meters maken en publiceert nu de stukken voor discussie en inspraak. Terwijl Jan en z’n ouwe moer al een mening heeft geventileerd over de ontwikkeling, wordt het nu tijd om de waarde van de meningen te toetsen en de discussie in de raad te voeren.

Tussenstand 3D12mei2015
253-263-DKU 002 (ingang De Kade)
253-263-DKU 004 (ingang De Kade - mensen lopend)
253-263-DKU 006 (De Kade en deel parkeergarage - mensen)

Er steken wat BU betreft drie dingen uit om het over te hebben:
– Kan dit plan voor het weinig glamoureuze noorden van de oude Binnenstad een tegenhanger worden van het bruisende Ledig Erf met het Louis Hartloopercomplex?
– Als er overcapaciteit in bios-stoelen zou ontstaan, is dit initiatief (en zijn de twee andere grote initiatieven plus de bestaande) voldoende flexibel om het op te vangen door in het programma (en dan niet het film- maar het ruimteprogramma) te schuiven?
– Gaat dit initiatief deze onderontwikkelde locatie en dit parkeergebouw toekomstbestendig upgraden, met behoud van woongenot van de (over)buren?
Op vraag 1 en 3 kennen we het antwoord. Op vraag twee niet, maar dit is feitelijk ondernemersrisico. Het is een centraal gelegen, goed zichtbare plek waar altijd huurders voor te vinden zijn.

En nu de links:

aankondiging op CU2030
– brief aan de raad
stedenbouwkundig programma van eisen
vooraankondiging bestemmingsplan (nog niet definitief, pas na 5 juni te zien)
wijkbericht
rekenen aan bioscoop-capaciteit in Utrecht

Publieke reacties:
alternatief plan vanuit de wijk voor kleine woningen
advies van de Wijkraad Binnenstad
eerdere discussies in Welstandscommissie
– een samenvatting van eerdere meningen.
(- ruimte voor een nieuwe brief van Jos Stelling)

Argumentatie van het college om (nu) niet voor woningen te kiezen:

Woningbouw op deze plek is wel mogelijk, alhoewel geluidstechnisch ingewikkeld (en dus duur). Dit komt omdat conform Bouwbesluit een geluidsluwe gevel moet worden gerealiseerd, wat ingewikkeld is, omdat de achterkant pal tegen een parkeergarage aanstaat, welke ook nog geluid produceert. Ook is, in tegenstelling tot De Kade, de medewerking van de eigenaar niet gegarandeerd. Het plan van Wijk C heeft voor de private belegger geen economische meerwaarde. De Kade heeft dit, vanwege herontwikkeling van de plint en de opbouw, daarentegen wel. Ook voor de parkeeroplossing, zowel voor de bewoners, als voor het straatparkeren, lijkt medewerking van de eigenaar nodig. Ook geeft het Grand café in de plint van De Kade een mooie publieke betekenis aan het park. Bij woningen is dit niet het geval.

De situatie van de private belegger (eigenaar) was van meet af aan een zwakke plek in het alternatieve plan.

Na de zomer in de gemeenteraad. Een grappige quote uit de brief om mee af te sluiten:

Zonder Raad van State-procedure zou dan wellicht nog dit jaar een eerste paal de grond in kunnen gaan.

Een nagenoeg theoretische situatie, aangezien ook het singelherstel dit jaar moet worden afgerond en de wegenreconstructie gestaag, maar flink vertraagd verder gaat. BU gokt: start bouw medio 2016.

De in de commissiebrief genoemde verslagen van twee klankbord-bijeenkomsten met de buurt, kan BU niet vinden.

Loading Images
wpif2_loading
ImpressieDeKademei2015
253-263-DKU 002 (ingang De Kade)
253-263-DKU 003 (mensen zittend bij ingang De Kade)
253-263-DKU 004 (ingang De Kade - mensen lopend)
253-263-DKU 005 (ingang parkeergarage De Kade)
253-263-DKU 006 (De Kade en deel parkeergarage - mensen)
Tussenstand 3D12mei2015
253-263-DKU 001 (aangezicht De Kade)

Reacties

 1. Maarten

  Ik verwacht dat dit deel van de stad er een stuk beter gaat uitzien. Vraag me wel af of de ‘leefbare plinth’ ook echt leefbaar gaat worden met zo’n strakke vormgeving. We zullen het zien…

 2. A.Vlaming

  Mijn ideeën over je tweede vraag – overcapaciteit aan stoelen: ik kan min herinneren dat er bij de eerste presentatie van de initiatief gesproken is ook over vestiging van Dutch Game Garden. Dat vind ik niet meer terug. HKU verhaal vind ik vaag- in zoveel projecten in de stad wordt gesproken over HKU, dat ik niet meer weet waar ze daadwerkelijk gaan zitten ( Wolfenplein, KPN-Rubenslaan, Uihof, etc…)
  Ik vind, dat er in de raad eerst een discussie moet plaats vinden over het Hoogt. Wil Utrecht nog deze bioscoop financieren in de toekomst en waarom. Wellicht als er besloten wordt, dat de subsidie voor het Hoogt vervalt, is de investering voor Hermeling ook niet meer interessant.

 3. Jaap Verhoeven

  Ziet er mooi uit! Ik zou hier enorm blij mee zijn. Eindelijk krijgt ook deze kant van het centrum wat het verdient.

Reageer