Woningen Paardenveld

In Nieuws door HB10 Reacties

Enkele Wijk C bewoners en bewoners van de Kroonstraat zijn geschrokken van de plannen van complex De Kade en hebben zich er van meet af aan tegen verzet, ondanks inspanningen van Hermeling een gesprek op gang te brengen. Wijk C Komitee heeft deze negatieve energie ruim baan gegeven en omgezet in een concreet voorstel van een alternatief met kleine woningen.

Dit plan van de hand van RHAW Architecture was al in de Binnenstadskrant aangekondigd en donderdag is het officieel ten doop gehouden: De Meiboom. Het betreft een plan voor circa dertig kleine sociale huurwoningen dat tegen de parkeergarage is aangebouwd en waarbij wordt ingezet op energieneutrale exploitatie. De bouwcontour is iets kleiner dan complex De Kade. Brochure hier. (De binnenbocht van Paardenveld is overigens sinds het Masterplan al een potentiële woningbouwlocatie geweest.)

Ondanks dat het een sympathiek initiatief lijkt, is het welbeschouwd reactief van karakter, bedacht om een ongewenst initiatief de wind uit de zeilen te nemen. Het biedt aan de singelzijde een stedenbouwkundige oplossing voor de parkeergarage, maar niet aan de Kroonstraat, noch aan de zijde van het politiebureau. Daarvoor is het noodzakelijk om een integrale benadering met de parkeergarage te maken, waarvoor het nodig is om gelijk op te trekken met de eigenaar. Bij De Kade is dat het geval, een deel van de parkeercapaciteit wordt geconverteerd in educatief programma en het gebouw krijgt rondom een nieuwe, homogene uitstraling.

Een plan als De Meiboom heeft alleen kans van slagen als het werkelijk een stedenbouwkundige oplossing voor de bocht van de singel biedt, waarbij de plint van de parkeergarage weer tot leven komt. (Op dit moment is het niet mogelijk daar iets te exploiteren dat verder gaat dan een vuurwerkoutlet.) Met de komst van het water worden doorgaande verbindingen doorgeknipt. Wil de noordwesthoek van Wijk C niet verkommeren, zal er een attractieve mix van functies moeten worden toegevoegd, voor overdag, maar ook s’ avonds. Enige levendigheid is een randvoorwaarde voor succes. Het plan voor De Meiboom hint wel naar kleinzakelijke functies in de plint, maar toetst deze niet op bestuursrechtelijke en economische haalbaarheid. De locatie ligt zodanig uit de loop, dat een klein commercieel initiatief dat van ‘fysieke klanten’ afhankelijk is, vermoedelijk weinig kans van slagen heeft. Het is een alles-of-niets-locatie.

Dat bewoners van de Kroonstraat bezorgd zijn voor hun woongenot is begrijpelijk. De Kade is nog volop in onwerpfase en dus aanpasbaar. Het vervangen van De Kade, door een klein sociaal woningbouwcomplex aan de plantsoenzijde biedt eigenlijk voor niets een oplossing: stedenbouwkundig niet, esthetisch niet, financieel niet.

De Meiboom is voorspel voor een beroepsprocedure all the way tegen De Kade. We kunnen de uitkomst daarvan ook voorspellen. Begin 2017 zal er in bodemprocedure uitspraak worden gedaan: bezwaren zijn gegrond maar de rechtsgevolgen van de besluiten blijven in stand. Heeft Hermeling de stamina voor het onvermijdelijke bestuursrechtelijke kooigevecht met De Utrechtse Bezwaarmakers? Dat daarvoor werkelijk ieder denkbaar argument (tot aan de “ladder van duurzame verstedelijking”) van stal gehaald zal worden, moge duidelijk zijn.

Mochten de plannen voor De Kade stranden en de gemeente gaat opnieuw de markt op om met partijen gemengde functies te ontwikkelen, dan wordt er hopelijk ambitieuzer ingezet dan wat De Meiboom nu biedt. Dat verdient deze plek echt.

Wel wil BU Wijk C Komitee complimenteren met het constructieve geluid – een verademing.

BU is benieuwd naar het oordeel van de lezer en ziet discussie graag tegemoet. Reageer ajb.

Reacties

 1. Berend

  Eerder deze week maakte de gemeente bekend dat de plannen voor Leidsche Rijn Centrum gehalveerd worden. Ja, ook in Leidsche Rijn komt een bioscoop, maar plannen voor een warenhuis zijn afgevoerd en in arren moeden moet men zich tevreden stellen met een weidesupermarkt van de firma Jumbo. Leidsche Rijn is geen uitzondering, op zo veel plaatsen in Nederland wil “de crisis” maar niet overwaaien.
  In dit licht zou je kunnen stellen dat wijk C met een ongelofelijk luxeprobleem kampt: waar vind je dat nog, dat een warenhuis zomaar een verdieping wil bijbouwen? Of dat een bioscoop exploitant vecht om een plekje?
  Er zijn zo veel plaatsen die maar wat graag met wijk C zouden willen ruilen (en wellicht even zo vele plaatsen die een heerlijk ongestoorde woonomgeving kunnen bieden voor rust en stilte zoekende wijk C bewoners).

 2. JM

  Mooi constructief weerwoord van bewoners wijk C! Dat krijg je als je bewoners niet van te voren betrekt bij de wenselijkheid van zo’n verkeersaanzuigend object. De oude City Bioscoop is een prachtig object voor een nieuw filmhuis a la Louis Hartlooper en laten ze in Wijk C maar leuke woningen bouwen.

  1. Kees

   Verkeersaanzuiging? Studenten en filmhuisbezoekers zijn echte fietsers. Een deel van de parkeergarage wordt omgezet, dus een kleinere garage is het gevolg. Minder ruimte voor de auto. Dit is een kans om juist een soort Hartlooper complex te krijgen in het nogal lelijke en saaie hoekje… Die kan krijg je nooit meer. Hoogste tijd voor een alternatief Wijk C Comité: babyboomers maak plaats voor mensen die wel lol hebben in de toekomst.

 3. JV

  Hoezo constructief!? Wanneer gaat Wijk C nou eens inzien dat dingen als culturele hotspots in je wijk juist heel leuk kunnen zijn, leuke mensen aantrekken, je buurt optrekken (zie bijvoorbeeld Ledig erf en omgeving tegenwoordig) en voor diegenen die dat niet leuk vinden; dat anderen dat wel vinden en dus graag zullen betalen voor een leuk huisje in zo’n leuke buurt. Het kan je buurt kortom alleen maar optrekken.

  Ik baal er- als bewoner van de buurt direct naast jullie – echt van dat dit soort mooie ontwikkelingen worden geblokkeerd.

 4. wijk C bewoner

  Herbert, even ter info: Pim Hermeling heeft tot 2 keer toe een wederzijdse afspraak met bewoners wijk C afgezegd. Ondertussen ligt zijn DO al bij de gemeente. Wat valt er dan nog te bespreken ?

  1. Auteur
   HB

   Klinkt idd niet als een vruchtbare dialoog. Ik weet alleen van een gesprek bij de initiële lancering. Niet dat dat vruchtbaar was, maar het was een begin.
   Aan de andere kant: als er zoveel weerstand is, al of niet rationeel, wat valt er dan te winnen met praten? Als er 9 overtuigd zijn, maar nummer 10 niet, heb je toch een rechtszaak of een hoger beroep.
   Een groep bewoners is nu eenmaal geen democratisch geheel en heeft geen mandaat.

 5. Nog een andere wijk C bewoner

  Inderdaad! Een paar dagen terug was ik ook op deze pagina en las het geschreven stuk en verbaasde me over de stelling dat Hermeling ‘inspanningen’ had gedaan om een gesprek op gang te brengen. Niets meer van hem gehoord na de inloop op het Stadskantoor vorig jaar.
  Tijdens de (eenmalige) bijeenkomst van de klankbordgroep met omwonenden in januari zou zijn architect aanwezig zijn, maar die kon onverhoopt niet. Zou een nieuwe afspraak met ons maken. Ik heb de gemeente in maart nog gevraagd wanneer hij dat eindelijk eens zou doen. Niets gehoord.
  Op de ochtend van het verschijnen van een krantenartikel in april, kwam opeens de vraag om een afspraak. Ondanks inspanningen van bewoners dit voor elkaar te krijgen, is dit niet gelukt.
  Tsja. Nu zijn alle plannen af en klaar en wat moet je dan nog.

  1. Michiel

   Niets?

   Het is natuurlijk behoorlijk brutaal dat zowel de ondernemer als architect op afspraken niet komt opdagen. Maar beide zijn jullie niets verschuldigd.

   Hoe vaak moet het nog worden gezegd? Je woont het centrum van een grote stad. Wanneer beseffen jullie nou eens dat daar ook enkele nadelen aan kleven? Je kunt simpelweg niet alles onder controle hebben: een stadscentrum is nu eenmaal veel dynamischer dan een rustige woonwijk. En ontwikkelingen zoals een nieuw artplex horen daar absoluut bij.

   Als je wel van Utrecht houdt, maar niet de drukte of de vele ontwikkelingen die bij een stadscentrum horen, waarom verhuis je dan niet naar een van de vele prima rustigere woonwijken die Utrecht kent?

 6. wijk C bewoner

  @Michiel Nee officieel inderdaad niets verschuldigd, maar ga dan ook niet jammeren dat wijk C bewoners niet willen praten. Overigens heeft de de casus Bijenkorf PMT (eigenaar vh pand) geleerd dat je beter maar wel van te voren tot een gesprek en vergelijk kan komen. Daarmee kan je procedures en hoge kosten voorkomen. Maar Pim Hermeling kiest daar dus niet voor en denkt kennelijk “see you in court”.
  En voor de rest mag jij, net als ik, een mening hebben (en die steeds maar weer herhalen) over de scheiding van functies in stadscentrum vs rustige woonwijk. Wat meer spreiding van functies, zoals bijv ook in Amsterdam en Rotterdam, kan geen kwaad. Waarom geen bioscoop in Overvecht of Lunetten ?

Reageer