Hutschemaekers vertrekt als directeur POS

In Nieuws door HB

Volgens nieuws030.nl stapt Albert Hutschemaekers op 1 april na dertien jaar op als directeur van Projectorganisatie Stationsgebied. Onder zijn leiding is een van de grootste gebiedsvernieuwingen in Nederland gestart. In zijn nieuwe functie wordt hij belast met de doelstelling om de laagste werkloosheid in Nederland in 2018 te bereiken.
Voor de grotere gebiedsontwikkelingen als Leidsche Rijn en Stationsgebied wordt in de loop van dit jaar Martin Mulder als overkoepelende directeur aangesteld. Hij is nu directeur van REO, ruimtelijke en economische ontwikkelingen.
Deze positiewisselingen zijn onderdeel van het ontmantelen en integreren van de losse projectorganisaties in de staande organisatie. In de toekomst zullen alle afdelingen die zich met milieu, bouwen en infra bezig houden worden samengevoegd en ingericht in een beleids- en een uitvoeringsorganisatie. Het idee is dat de ‘koninkrijkjes’ verdwijnen en de effectiviteit daarbij is gebaat.