Welstand positief over voorzetgebouw HC

In Nieuws door HB4 Reacties

VoorzetDag
De Welstandscommissie geeft haar goedkeuring aan het ontwerp van het voorzetgebouw van Hoog Catharijne op Stationsplein Oost. De eerste fase van dit plein (noordelijk deel) zal in 2016 in gebruik worden genomen. Over de bouw en oplevering van het voorzetgebouw is weinig bekend, ook cu2030 biedt geen info. Het is opmerkelijk dat dit aspect van de visuele verbetering van de westelijke Hoog Catharijne-gevel – een lelijk ensemble dat duizenden treinpassanten iedere dag zien en dat mede het beeld van Utrecht decennialang heeft bepaald – tot nu toe zo weinig publicitaire aandacht krijgt. Het zou interessant zijn om het bestaande Gildenkwartier en het voorzetgebouw naast elkaar te zien in een computerimpressie. Misschien gaat de lobbige bruine architectuur van Gildenkwartier op zijn eigen manier een nieuwe rol vervullen tussen de nieuwe uitgesproken gebouwvormen, zoals de gevel en het honingraatdak.
Een belangrijk onderdeel van deze metamorfose is de aanpassing van de plint, zowel op straat- als op pleinniveau. De beperkte beelden die daarvan te vinden zijn tonen ook hier overvloedig gebruik van glas, voor zover het entrees en winkels zijn. De plint en de gebouwen erboven lijken twee losse werelden te zijn.
Verder heeft de commissie zich gebogen over een aanpassing van het ontwerp van de woningen op het Entreegebouw aan het Vredenburg. Beiden in de doorlees.

Citaat uit de notulen van 18 november jl:

*E3 Stationsplein, Gildenkwartier, Radboudkwartier en Godebaldkwartier 14-21741*
(Ont) Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van en aanbouwen aan een deel van het bestaande Hoog Catharijne
Aanvraag: Corio Vastgoed Ontwikkeling
Ontwerp : Altoon Partners / OeverZaaijer
(notulen 06/11 en 18/12 2012, 09/09 2014)
In de aanvraag is de eerste fase van het eerder besproken plan, met daarin het voorzetgebouw, zorgvuldig uitgewerkt.
Conclusie
De commissie voorziet op basis van de eerdere planbesprekingen de aanvraag van een positief advies.

*E4 Entreegebouw en Parkeergarage Nieuw Hoog Catharijne 14-18255*
(Ont) Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergund bouwplan voor de bouw van een winkelcentrum, woningen en parkeergarage, onderdeel woningen
Aanvraag: Corio Vastgoed Ontwikkeling
Ontwerp : Altoon Partners / OeverZaaijer
In de aanvraag wordt o.a. voorgesteld de houten woningkozijnen te vervangen door standaard kunststofkozijnen met verdiepte negge. In de zuidwestgevel zijn de gevelopeningen direct onder het glasdak gevuld met geluidabsorberende panelen in een nader te bepalen vormgeving en materialisatie.
Conclusie
De commissie heeft tot het definitieve positieve advies voor de bouwaanvraag van het Entreegebouw een lang traject doorlopen met uitgebreide besprekingen. Dit heeft geresulteerd in een aanvraag waarvan gemeend is dat deze voldeed aan redelijke eisen van welstand, maar niet met volle overtuiging. De nu voorgestelde wijzigingen worden niet als verbetering van het ontwerp beschouwd. Met name de toepassing van kunststof kozijnen – ondanks de ambitie deze een houten uitstraling te geven – betekent een verarming van het uiterlijk. Echter door de hoogte waarop deze kozijnen zich bevinden is de invloed op het gevelbeeld beperkt en kan de commissie toch instemmen met de voorgestelde wijziging. Als er in de toekomst nog wijzigingen worden ingediend voor de puien op de lager gelegen verdiepingen, zal hier niet met kunststof ingestemd kunnen worden en wordt er verwacht dat er op ontwerpersniveau mogelijk een passend alternatief wordt geboden. Ten aanzien van akoestische beplating wordt gemeend dat ook deze ingreep niet tot verbetering leidt, maar het is wel een begrijpelijke aanpassing. Ook zal deze aanpassing van weinig invloed zijn op de beleving van het complex. De commissie adviseert in principe positief. De definitieve uitvoering (zowel via een monster van het kozijntype en de afwerking als de uitwerking van de panelen) dient nog wel aan Bureau CWM te worden voorgelegd.

Reacties

 1. Atilla Vigh

  Het gebouwencomplex dat boven HC rust is van 57 verschillende eigenaren. Corio (eigenaar van HC) is eigenaar van de begane grond, de eerste en tweede verdieping. Helaas hebben de architecten van het vroegere Bredero (de bouwer van het oorspronkelijke HC) het idee om – het is om te lachen – HC “gezellig te maken”. Dat deden ze door allemaal hoekjes, trapjes, laag plafond te gebruiken. Het idee was om een overdekt winkelcentrum te bouwen, waarbij de bevoorrading via de begane grond zou verlopen. Oorspronkelijk had de tweede verdieping ook een veel grotere functie. Na de eerste protesten en het effect dat de “gezelligheid” om de sociale veiligheid, is van die tweede verdieping niets terecht gekomen.

  Corio voegt nu in ieder geval de eerste en tweede verdieping samen (zodat er een hoog plafond) en probeert door alle hoekjes en veel daglicht te laten binnenvallen, een meer open en sociaal prettiger sfeer te creëren. Bouwtechnisch is nauwelijks doende om de begane grond compleet bij de twee verdiepingen daarboven te betrekken. Dan zou heel HC moeten strippen: dat gaat niet gebeuren! (buiten het feit, dat het te veel zou gaan kosten). Wat ik zo gok is dat daar waar mogelijk er her een der wat winkels bij komen.

  Wat ik in ieder geval goed vind, is dat – als straks het CS los is van HC – ook HC zelf een duidelijk 2 corridor routes krijgen. Een eindigt in het nieuwe entreegebouw dat nu gebouwd wordt (voormalig P&C). De andere volgt enigsinds de route van de Radboudtraverse. Op die plek komt de Stadskamer en dergelijke, maar eindigt in Achter Clarenburg. De vraag is hoe ze dat deel van HC gaan opwaarderen. Overigens eenzelfde vraag heb ik over het meer zuidelijke deel (Godebald kwartier).

  Het bruine van het Gildenkwartier is onderdeel van de kantoren boven HC op die plek. Daar is Corio of de gemeente Utrecht geen eigenaar van. De gemeente Utrecht heeft in die tijd ook gemeend om de grond te verkopen aan de 57 verschillende eigenaren. Ik hoop doordat er nieuwere gebouwen rondom het centrum worden neergezet, dat de druk om op zijn minst de buitenwand van die kantoren op te waarderen. Het is nu een ratje toe van stijlen en overwegend jaren 70.

  1. Auteur
   HB

   Van betrokkenen weet ik dat er in ieder geval verkennende gesprekken zijn geweest binnen de VVE Gildenkwartier (Corio, Rabobank en appartementen) over renovatie van de buitenkant. Als een insider daarover meer weet, graag reageren.

 2. Henk Rijkse

  Is de hoogte van dit voorzetgebouw ook bekend? Voor de bewoners van de Radboudveste is dit uiteraard nogal belangrijk. Groet, Henk Rijkse

 3. Monique

  De hoogte van het voorzetgebouw kan grote impact hebben op het uitzicht voor de Radboudveste bewoners, en daarmee ook de waarde van de appartementen. Ik zou dit daarom ook graag weten als aspirant koper. Mvg Monique

Reageer