Bestemmingsplan Jaarbeursplein vastgesteld

In Nieuws door HB1 Reactie

JBPleinOkt2014
Hieronder de link naar het zogenaamde vaststellingsrapport, waarin vijf reclamanten worden genoemd, en het antwoord daarop van de gemeente. De zienswijzen zijn afkomstig van NS Stations, Nuon, SSLU en twee privé-personen. Interessant om te lezen is dat NS bang is dat haar voorlopig denkbeeldige kantoortoren De Hoge Dame teveel aan het zicht onttrokken zou worden door andere gebouwen van 90 meter. Ook vindt NS dat er teveel grootschalige kantoorprojecten mogelijk worden gemaakt in dit gebied, inclusief de vergroting van Leeuwensteyn. Teer punt. BU ziet daarin dat het met het vermarkten van dit project op de noordwestflank nog niet zo wil vlotten. Het geeft aan hoe gemeente, NS en andere ontwikkelaars elkaar beconcurreren in deze moeizame markt. De zienswijze van SSLU is beknopt (geen proza van KvO denkt BU) en activistisch van toon. Misschien houdt hij zijn kruit droog voor de gang naar de Raad van State. (Update 25-11: KvO heeft tijdens de RIA gezegd het bestemmingsplan bij de RvS te zullen aanvechten.)
Om mee af te sluiten een opmerkelijke zienswijze uit het rapport, die we noemen omdat we hier ons zelf ook al eerder aan hebben gestoord. Jezelf welkom voelen, dat is nog een hele kunst. Het lijkt zo simpel, maar je ziet hoe gemakkelijk dingen anders worden geïnterpreteerd dan ze zijn bedoeld.

BezoekersWelkom

 

Behalve de zienswijze van Nuon over warmteleidingen, vindt de gemeente dat de overige reclamanten niets inbrengen dat noopt tot aanpassen van het bestemmingsplan.

Link naar het Vaststellingsrapport Bestemmingsplan Sijpesteijnkwartier/Jaarbeursplein.

Geagendeerd voor een van de komende S&R-commissievergaderingen. Hopelijk wordt er dan ook meer duidelijk over het eerste Jaarbeurspleingebouw, de ondergrondse garage en de renovatie van Leeuwensteyn. Wat we nu al weten is dat de garage een kleine 50 miljoen euro zal kosten om te bouwen. Dat is namelijk de hoogte van de kredietaanvraag waarover de raad zich de komende tijd mag uitspreken.

Link naar Uitleg over de Jaarbeurspleingarage

Link naar Besluitenhistorie Jaarbeursplein eo

Eerder schreven we er dit over.

Reacties

  1. jonas

    Vreemd, dat kaartje van de rioolzuivering Overvecht op pag 24 van het vaststellingsrapport Bestemmingsplan Sijpesteijnkwartier/Jaarbeursplein.

Reageer