De Bijenkorf opnieuw bij RvS

In Nieuws door HB8 Reacties

BijenkorfOktNov2014 1

Passanten op de Lange Viestraat kunnen zien dat de helft van de façade van de Bijenkorf inmiddels is gemoderniseerd.

Een uur heeft de Raad van State vanochtend uitgetrokken voor een zitting waarbij opnieuw (en dezelfde) bezwaren van Hoog Catharijne en Wijk C-Komitee / SSLU aan de orde komen, nu tegen het gewijzigde bestemmingsplan St. Jacobsstraat/Lange Viestraat. Bezwaarmakers vragen om een versnelde procedure. In de doorlees de agenda-vermelding, een link naar de notulen van de raad van 17 juli j.l. en wat foto’s van de situatie afgelopen vrijdag.
Nog lang geen gelopen race, het wordt spannend. Voor eigenaar Pensioenfonds Metaal & Techniek vormt de vertraging een financiële strop. Bij de bouw van De Vredenburg stonden Hoog Catharijne, de Bijenkorf en C&A ook al tegenover elkaar bij de bestuursrechter. De retailers gunnen elkaar het licht in de ogen niet. De Vredenburg is er met enige vertraging gewoon gekomen. Deze strubbelingen kunnen als een prelude worden gezien op discussies die zullen losbarsten als de plannen voor de realisatie van bioscoop De Kade op het Paardenveld in de komende weken worden gepresenteerd. Alle nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad hebben in beginsel een verkeersaanzuigende werking en zullen voor deze partijen aanleiding zijn in het geweer te komen.

Dit vond een naar vakantie snakkende gemeenteraad van het gewijzigde bestemmingsplan tijdens een ingelaste vergadering op 17 juli: notulen.

De gecoördineerde bouwvergunning van 17 juli is intussen gewijzigd, verscherpt op parkeernormen, niet op bouwplan.

[quote uit de RvS-aankondiging van vandaag:]

Bestemmingsplan ‘Hoek Sint Jacobsstraat-Lange Viestraat, Binnenstad’ van de gemeente Utrecht
Zitting over het bestemmingsplan ‘Hoek Sint Jacobsstraat-Lange Viestraat, Binnenstad’ dat de gemeenteraad van Utrecht in juli 2014 heeft vastgesteld. Tegelijkertijd heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht een omgevingsvergunning voor het bouwplan verleend. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk het gebouw van La Vie uit te breiden en te moderniseren. In het gebouw bevinden zich een vestiging van de Bijenkorf, een vergader- en congrescentrum en kantoren. Het bestemmingsplan maakt het ook mogelijk de bestaande parkeergarage La Vie met een parkeerlaag te verhogen en de loopbrug over de Sint Jacobsstraat te slopen. Stichting Wijk C Komitee, Hoog Catharijne B.V. en Corio Vastgoed Ontwikkeling B.V. zijn tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is niet de eerste keer dat de Raad van State zich buigt over een bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de uitbreiding en modernisering van het gebouw van La Vie. Op 18 juni 2014 vernietigde de Raad van State het vorige bestemmingsplan en de vorige omgevingsvergunning. Naar het oordeel van de Raad van State was onduidelijk of voldoende parkeergelegenheid zou worden gerealiseerd. Voor de uitbreiding zouden 100 parkeerplaatsen nodig zijn, waarvan er 19 extra zouden worden aangelegd in de parkeergarage van La Vie. Hierdoor zouden de overige benodigde 81 parkeerplaatsen in parkeergarage Paardenveld moeten worden gevonden. De Raad van State achtte echter “onvoldoende inzichtelijk dat deze parkeergarage structureel en duurzaam beschikt over de benodigde restcapaciteit van 81 parkeerplaatsen”. Die uitspraak met zaaknummer 201300506/3 is te vinden op deze website. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan naar beneden bijgesteld ten opzichte van het vorige bestemmingsplan. Op basis daarvan zijn volgens de gemeenteraad in totaal nog maar 50 parkeerplaatsen extra nodig. Na aftrek van de beschikbare extra plaatsen in parkeergarage La Vie en een aantal parkeerplaatsen voor personeel van de Bijenkorf voor wie andere parkeerruimte zal worden gevonden, moeten er nog 12 parkeerplaatsen op een andere plek gevonden worden. De gemeenteraad gaat ervan uit dat die binnen acceptabele loopafstand van het gebied beschikbaar zijn. Hoog Catharijne en Corio Vastgoed voeren aan dat het ook in het nieuwe bestemmingsplan onzeker is of er voldoende parkeergelegenheid wordt aangelegd. De stichting vreest vooral dat het bestemmingsplan negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. Zo zou in het onderzoek geen rekening zijn gehouden met een aantal ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van het bestemmingsplan. Ook zou er te weinig stallingsruimte voor fietsen worden aangelegd. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroep, verzoeken Hoog Catharijne, Corio Vastgoed en de stichting de Raad van State het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voorlopig te schorsen. (zaaknummer 201407503/2)

Loading Images
wpif2_loading
De ginkgo's moesten ondanks protesten wijken voor aanpassing van het wegprofiel
Zicht op de traverse
Achterzijde / parkeergarage
Entree vergadercentrum
Oude gevel
Vernieuwde gevel

Reacties

  1. Geologic

    Ik ben zo blij als de nieuwe Omgevingswet eindelijk van kracht wordt; dan komt er eindelijk wat samenhang in aanvragen en toetsing van de aanvragen, zowel door de uitvoerende macht als door de rechterlijke macht.

  2. Berend

    Als nu eens toegestaan zou worden dat bij toenemende schaarste de parkeertarieven mogen stijgen, dan kan de verkeersaanzuigende werking in de klauwen gehouden worden terwijl die dure parkeergarage van Corio meer rendement oplevert… Iedereen blij!

  3. Marc

    En 1 september 2015 is dat definitief of hoe moeten we dat zien het lijkt mij logies dat ze ook de garage en het stuk ernaast afmaken

Laat een reactie achter op Berend Reactie annuleren