Zuidgebouw van start

In Nieuws door HB2 Reacties

Zuidgebouw
Het Zuidgebouw gaat er ook komen, als het aan de gemeente ligt. Dit gebouw komt op de plaats waar ooit de fietsenflat was gepland, hemelsbreed tussen Katreinetoren en HGB1 in. Het is een relatief bescheiden project, kijkend naar footprint en hoogte. De gemeente wil proberen in ieder geval iets te laten bouwen waarbij de grondopbrengst de nogal hoge kosten dekt. Het gebouw komt namelijk op een betonplaat, pal boven HOV-station Uithoflijn. Maar wie er in moet komen en wie het gaat realiseren, dat is allemaal weer open. Begin dit jaar heeft NS namelijk als ontwikkelpartner afgehaakt.
Woensdag is over het Zuidgebouw een brief gestuurd, zie doorlees. De status is dat het nu in fase van ontwikkelstrategie verkeert. De raad mag daarover nog een zegje doen. In de brief staat een planning met een nauwkeurigheid van maanden. Deze nauwkeurigheid van planning is wat misleidend, doe er maar een half jaar tot een jaar bij, kijkend naar de stationsgebied track-record.
Nu start er een raadpleegronde voor onwonenden en een aanbesteding voor verkoop van het ontwikkel-plot. Ooit was er een geïnteresseerde gebruiker voor deze locatie: Triodos. Dit plan is in schetsfase blijven steken. Vermoedelijk wordt het nu toch heel wat anders, omdat de gemeente geen voorkeur heeft voor een kantoorlocatie, maar meer ziet in gemengd gebruik, waaronder wonen. Groot nadeel: de opbrengst zal minder zijn.
Eind volgend jaar zou de ontwikkelaar bekend moeten zijn, start van de bouw is voorzien voor 2017.

Interessant om te lezen is deze Notitie Ontwikkelstrategie en participatie Zuidgebouw.

Verder een Rapportage marktconsultatie en een besluitenhistorie.

Visuals hebben we helaas niet. Daarvoor is het project nog te pril.

[quote uit de commissiebrief:]

Het Zuidgebouw is onderdeel van het Stedenbouwkundig Plan Stationsplein Oost. Als vervolg op eerdere definitieve besluitvorming van de raad van 14 maart 2013 voor realisering van een Zuidgebouw in plaats van een fietsflat en het feit dat NS heeft gemeld af te zien van realisering van het Zuidgebouw (met uitsluitend kantoorvolume) hebben wij 7 oktober 2014 een principebesluit genomen over de te volgen ontwikkelstrategie van het Zuidgebouw. De gemeente is eigenaar van deze kavel.

Het gaat daarbij om twee keuzes in de ontwikkelstrategie (zie bijlage 1):
1. Basisscenario -uitsluitend kantoorbestemming- of
2. Ons voorkeurscenario: een bredere gecombineerde bestemming met onder andere wonen en leisure
Uit de onlangs gehouden marktconsultatie (zie bijlage 2) bij een aantal geïnteresseerde markpartijen, blijkt dat zij de locatie Zuidgebouw een zeer aantrekkelijke vastgoedlocatie vinden. Wel wordt aangegeven dat een gecombineerde bestemming – mede gelet op de beperkte tijd voor het vinden van een gebruiker – meer kans van slagen heeft dan uitsluitend een kantoorbestemming. De keuze voor gecombineerd bestemmen kan leiden tot een lagere opbrengst.
Wij hebben u toegezegd de raad, de stad en de omwonenden van het Zuidgebouw eerder en beter te betrekken, de dialoog aan te gaan en zo mogelijk ruimte te geven bij de planvorming en alternatieve scenario’s voor te leggen. Het participatieniveau wordt daarop aansluitend bij de ontwikkeling van het Zuidgebouw verhoogd van informeren naar raadplegen. Een en ander ook conform het nieuwe Coalitieakkoord ‘Utrecht maken we samen’.

Wij nemen ten aanzien van de ontwikkelstrategie voor het Zuidgebouw een principebesluit over het voorkeursscenario en vragen de commissie Stad en Ruimte hierover een richtinggevende uitspraak te doen. Op basis daarvan zullen wij een definitief besluit nemen. Tevens zullen wij parallel daaraan het participatieproces samen met de omwonenden en overige stakeholders (zoals aangrenzende eigenaren) opstarten.
Vervolg
De planning ziet het er vooralsnog als volgt uit:
– Oktober/november 2014: richtinggevende uitspraak cie SR over het scenario;
– november 2014: raadplegen omwonenden;
– november/december 2014: start verkoopprocedure;
– begin 2015: eerste bieding markt op Zuidgebouw bekend;
– juli 2015: tweede bieding en voorlopige gunning; uitwerking BOO;
– september 2015: bestemmingsplan Zuidgebouw ter inzage;
– november 2015: definitieve gunning Zuidgebouw;
– begin 2016: Raadsbesluit tot vaststelling bestemmingsplan;
– oktober 2016: start bouw tafelconstructie;
– medio 2017: start bouw Zuidgebouw.

Reacties

  1. Berend

    Aan vier zijden ingeklemd tussen grijze betonkolossen, geen enkel contact met het maaiveld, ronkende trams en bussen onder je, een (al dan niet) luidruchtige taxi standplaats er naast… het gaat mijn fantasie te boven om hier een aantrekkelijke woonomgeving in te zien :-O

  2. richard

    Iets opvallends zou het moeten worden, anders wordt het een anoniem gebouw. Zie kubuswoningen in Rotterdam, iedereen verbind deze bij het zien met deze stad. Veel ambitie, creativiteit, durf en innovatie dus.

Reageer