Welstand over voorzetgebouw HC

In Nieuws door HB3 Reacties

VoorzetNacht
VoorzetDag

Twee weken geleden besprak de Welstandscommissie het definitieve ontwerp (DO) van het voorzetgebouw voor Stationsplein Oost. In de doorlees hun reactie. Mooi taalgebruik met woorden als ‘basement’, ‘neggediepte’, ‘daktrim’ en ‘schelpengevel’. Met deze tekst en twee plaatjes die we bij de architect vonden zul je het moeten doen, want meer hebben we niet en cu2030.nl biedt over dit stuk van de herontwikkeling van Hoog Catharijne geen informatie. Corio zelf is helemaal gestopt met informeren over NHC en laat het aan CU2030 over. BU to the rescue dan maar.
Het Stedenbouwkundig Atelier stemt in met het ontwerp maar heeft wel een voorkeur uitgesproken voor groen op het gebouw. En dan bedoelde men niet de kleur. De commissie is het daar niet zo mee eens, want groen kan niet voldoende ‘architectonisch binden’. Groen heeft als hebbelijkheid om afhankelijk te zijn van weer en seizoen. Het wordt wel eens bruin of verdwijnt geheel. Dat past dus niet in een wereld die men qua esthetiek in de tang willen hebben. Eerder boog de commissie zich hierover op 6 november en 18 december 2012.
Voor wie nog niet weet waar we het over hebben: dit wordt de nieuwe entree van het winkelcomplex, gezien vanaf Stationsplein Oost. Het voegt een aanmerkelijk volume toe aan het complex en biedt op de verhoogde plint toegang tot de oost-westverbinding, winkels, horeca en kantoren. HC en de OV-terminal komen hiermee als gebouwen los te staan. Droog oversteken kan dankzij het ‘honingraatdak’.

[quote:]

(Ont) Definitief ontwerp ‘voorzetgebouw’ Aanvraag: Corio

Ontwerp : Altoon Partners
(notulen 06/11 en 18/12 2012)
In de uitwerking tot definitief ontwerp heeft architect Chemyakin het concept wederom aangescherpt. De plint vormt een rustig, solide en massief basement, wat wordt ondersteund door kleurkeuze, neggediepte en het ontbreken van een daktrim. De terugliggende, volledig glazen gevel op de plint loopt nu op een hoogte door tot aan de entreepui in het voorzetgebouw, die wordt geaccentueerd door de wit-aluminium schelpengevel daarboven. Het van buiten zichtbare atrium in het voorzetgebouw wordt rondom voorzien van gekleurde, verticale glazen vinnen. De toepassing van groen zal beperkt blijven tot de openbare ruimte van plein, trappen en aanvoerroutes.

Het Stedenbouwkundig Atelier kan instemmen met het ontwerp, maar heeft een aantal opmerkingen en vragen geplaatst ten aanzien van de uitwerking. Het Atelier heeft wel aangegeven voorkeur te hebben voor het toepassen van groen op het gebouw. Conclusie
De commissie constateert dat de architect een helder en duidelijk ontwerp voor advisering voorlegt en kan daar van harte mee instemmen. Omdat de plaatsing van groen op het gebouw onderhevig is aan ondermeer divers lichtcondities zal dit niet goed als architectonisch bindend element kunnen functioneren. De commissie blijft bij haar advies het groen alleen in de nabije omgeving toe te passen in lijn met eerdere gepresenteerde voorstellen voor de inrichting. Het goed uitwerken en realiseren van het ontwerp blijft cruciaal om deze toekomstbestendig te laten zijn. In dit verband wordt ook aangedrongen op het opstellen van een puien- en reclameboek als toetsingkader voor toekomstige (deel-) aanvragen.

 

Voorzetgebouw

Naar de notulen. Afbeeldingen: Altoon Partners, Ector Hoogstad.

Reacties

  1. rcp030

    Ziet er toch helemaal niet verkeerd uit. Beter als de grauwe buitenkant die HC nu heeft. Ook het plein tussen CS en HC is so wie so mooier als de dichte patat straat verbinding die er nu was/is. Bovendien kan je straks dan ook makkelijker er voor kiezen niet via HC te gaan maar buitenom naar de binnenstad.

  2. Jaap Verhoeven

    Een dat dit er gewoon stukken beter uit ziet dan waar we vandaan komen. Nog een lange weg te gaan, maar iedere stap is er een he 🙂

Reageer