Reparatie bestemmingsplan Bijenkorf

In Nieuws door HB12 Reacties

BijenkorfVolgende week een ingelaste raadsvergadering om het bestemmingsplan van het  La Vie-complex aan te passen en zo snel mogelijk weer door het bestuurlijke circuit te sturen. Hieronder de zojuist aan de raad gestuurde stukken die op deze flitsactie betrekking hebben.

Uitspraak RvS
Bestemmingsplan op Ruimtelijke Plannen
Context
Bestuursadvies
Nieuw vaststellingsrapport
Raadsvoorstel

We citeren uit Context:

Omdat de voorgestelde wijzigingen plaatsvinden naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, er geen verruiming maar juist een beperking ten opzichte van de gebruiksmogelijkheden van het ontwerpbestemmingsplan plaatsvindt, de aard noch de opzet van de ontwikkeling wijzigt en er geen sprake is van andere uitgangspunten, is geen volledig hernieuwde bestemmingsplanprocedure nodig en kan dus worden teruggevallen op de eerdere ontwerpbesluiten.

De horeca-mogelijkheden zijn uit het plan weggestreept en het bruto vloeroppervlak winkels mag maximaal 18.100 m2 zijn en het oppervlak voor congrescentrum is gelimiteerd tot 4000 m2. We kunnen niet uit de stukken halen of daarmee de geplande uitbreiding van 4500 m2 winkel (1 verdieping) nu is ingeperkt. Als het huidige winkeloppervlak 12.000 m2 is, kennelijk niet.

In het Bestuursadvies staat:

Kanttekeningen
2.1  Het is aan La Vie om te bezien op welke manier een vervoersmanagementplan wordt opgesteld waarin voor circa 37 parkeerplaatsen voor personeel ruimte wordt gezocht in parkeervoorzieningen dan wel andere oplossingen (fiets/OV) worden aangedragen.
2.2  Voor de 12 extra parkeerplaatsen die nodig zijn op de drukste momenten van de week zijn contacten gelegd tussen La Vie en de ontwikkelaar van Zijdebalen. De parkeerplaatsen worden voor een minimale periode van 10 jaar vastgelegd. De benodigde ruimte is daarmee duurzaam en structureel aanwezig in de parkeervoorziening daar en partijen zullen de oplossing schriftelijk bevestigen aan de gemeente vóór 17 juli 2014.
Indien La Vie de overeenkomst na 10 jaar wil opzeggen dient La Vie daarvoor vooraf toestemming te verkrijgen van het college.

Als en zodra het bestemmingsplan door de raad wordt aangenomen, geeft het college een nieuwe bouwvergunning af. Het plan en de omgevingsvergunning liggen dan nog wel ter visie, met de geldende termijnen. De eigenaar kan besluiten met de bouw door te gaan en zal dat vermoedelijk wel doen. Het ergste wat hem kan overkomen is hem immers al overkomen. Oorspronkelijk wilde men in oktober het vernieuwde gebouw opleveren. Het slopen van de traverse is onderdeel van de renovatie.

AanzichtLaVieStJacobsstraat

Reacties

 1. A. Vlaming

  Ik zou willen dat gemeente zo snel ging handelen ook in belang van de burgers. In 3 weken ligt er een nieuw bestemmingsplan.
  De luchtkwaliteit verbeteren lukt al 10 jaar niet.

 2. Pascal

  Altijd mad dat ge-emmer over luchtkwaliteit. Als je daar al 10 jaar last van hebt, koop dan een huis in noord-west Friesland.

 3. Job

  Als die afzichtelijke loopbrug maar verdwijnt, hoe eerder hoe beter, dan zal het me voor de rest worst wezen…

 4. ThaFizzy

  Het geklooi met het aantal parkeerplaatsen gaat een nieuwe ronde bezwaar afleveren. Eerst wordt er netjes berekend hoeveel er moeten komen volgens de regeltjes. Aantal auto’s: 393.

  Dan de teller van het aantal auto’s dat geparkeerd kan worden: 344.

  Er is dus een ‘tekort’ van 393 – 344 = 49 parkeerplaatsen.
  Halen we er de auto’s van 37 personeelsleden van af (wat dus onzin in, want het minder rijden van het personeel is al meegenomen in het vaststellen van die 393 auto’s…) dan blijft er over: 12 parkeerplekken te weinig.

  Vervolgens het zinnetje dat dit planologisch moet gaan vergoeilijken:

  “Uit overleg met de eigenaar van La Vie is gebleken dat voor de resterende 12 plaatsen binnen acceptabele
  loopafstand alternatieve ruimte structureel en duurzaam beschikbaar is op tijden dat het nodig is voor de
  parkeervraag van de ontwikkeling (zaterdagmiddag).”

  Kortom… de hele discussie gaat weer helemaal opnieuw beginnen; want dit is juridisch lastig te verkopen, qua parkeernormen. Want dit moet een wat meer sluitend verhaal zijn dan dit.

  Gaat nog leuk worden.

 5. Tom

  Prima,

  Nu maar hopen dat er snel weer kan worden gebouwd. Een gerenoveerde Bijenkorf is een aanwinst voor Utrecht. Het zou de tegenstanders sieren als ze zeggen wat ze echt willen en zich niet blijven verschuilen achter het argument van de parkeerplaatsen.
  Utrecht zonder een aantrekkelijke Bijenkorf is funest voor de retail in de rest van de stad. Ik weet niet wat de tegenstanders vinden van een binnenstad met toenemende leegstand, waar het winkelaanbod verschraald en panden verpauperen?

 6. Henk

  Is er al iets meer te melden over de hervatting van de bouw, of iets rond de voortgang van de procedures?

 7. McBeans

  Er zijn weer bouwvakkers gespot! 🙂 hopelijk nu zonder verdere onderbrekingen de oplevering eind dit jaar, begin volgend jaar. En een mooiere binnenstad.

 8. Joep

  Bouwvakkers zijn slechts aan het werk voor div. onderhoudswerkzaamheden. Er is door diverse partijen weer beroep ingesteld, hetgeen hervatting van het werk doet opschorten.

Reageer