R.I.P Oude Daalstraat 6

In Nieuws door HB2 Reacties

OudeDaalstraat6
De wat oudere lezers zullen het zich nog herinneren hoe rond 1984/’85 de laatste huizen aan de Korte Vosstraat en Oude Daalstraat verdwenen. Na jarenlange verwaarlozing was sloop nog maar een kleine stap. De Daalsetunnel was gebouwd, het verkeer raasde en de plannenmakers van Hoog Catharijne waren inmiddels met andere zaken bezig. Zo kon het gebeuren dat er een rijtje van vier huizen aan de Oude Daalstraat ambtelijk werd ‘vergeten’. De sloopvergunningen waren er wel, maar de huizen waren nog niet in eigendom.

Na dertig jaar onzekerheid begint de situatie nu te veranderen. Sinds het Masterplan Stationsgebied ‘moet’ POS ook iets met dit Daalsetunnel-gebied. Maar wat? Dat begint zich inmiddels af te tekenen. Momenteel stelt POS een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) op. Het doel is de grond te verkopen en te bebouwen.

In de aanloop naar het SPvE heeft de gemeente na een aanschrijving Oude Daalstraat 6/6bis in maart in bezit gekregen. Na een rechtszaak is de bewoner die het had gekraakt gedwongen het pand te verlaten. Dat was allemaal vorige week. TN Sloopwerken is nu in korte broek bezig het huis uit elkaar te nemen. De dakpannen regenen in de container. Voor de een plezierig dat het groezelige pand (ooit slagerij) verdwijnt, voor de ander is het even slikken. (De andere huizen blijven overigens voorlopig staan. Ze verkeren in goede staat en zijn bewoond.)

Waar het ook slikken voor is, is de Initiatiefgroep Daalsepark. Deze bewoners van de Daalsebuurt ijveren voor behoud van het groen en de bestaande bebouwing. Zij hebben vorige week in een laatste offensief het college verzocht sloop op te schorten tot de plannen voor het gebied definitief zijn. Daarvan wilde men niets weten. Alle alternatieven waren onderzocht en veel te duur bevonden. Het pand verkeert na ruim dertig jaar verwaarlozing in slechte staat. Men wil er geen stuiver meer insteken.

Wel is er sinds begin dit jaar, nadat de Initiatiefgroep plannen voor een (pocket) park heeft gepresenteerd, een discussie op gang gekomen of groen en bestaande bebouwing moeten worden behouden. Daarvoor gaan steeds meer stemmen op, ook in de gemeentelijke organisatie. Maar vooral de buurt ziet overduidelijk de potentie van zo’n herontwikkeling. Dan gaat de wijk profiteren van een verkeersluwe, parkachtige entree met bijvoorbeeld horeca, kleinschalige dienstverlening of winkels.

LevenWijk

Zo kan het ook: charmante, levendige straathoeken die Lombok en de Vleutenseweg kenmerken. Nu de Daalsebuurt nog!

Door de wijk op deze manier te herstellen, komt er eindelijk een mooie oplossing voor de zuidelijke rafelrand van de Daalsebuurt die sinds 1985 bestaat. Het is nu zaak om het financiële plaatje kloppend te maken. Waar een wil is, is natuurlijk een weg. En de weg? Die is eind van het jaar weg.

Meer lezen kan hier.

 

Reacties

  1. Henri

    Ik ben in de nieuwe daalstraat bij wilderbeek de groenteboergeboren in 1943ik zoek Hennïe de dochter van de kapper ze is nu 75 jaar

Reageer