Welstand over Wolff bios

In Nieuws door HB1 Reactie

De Welstandscommissie vergaderde op 11 februari onder andere over het ontwerp van de megabios. We citeren de notulen in de doorlees.

[quote:]

Jaarbeursplein 14-01207 (Ont)
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bioscoop met foodcourt
Aanvraag: Jaarbeurs Ontwikkeling
Ontwerp : Snelder Architecten(notulen 03/12 en 17/12 2013)

Architect Snelder licht toe dat alle dichte gevelvlakken nu uit goud-champagnekleurige metaalplaat met verticaal puntprofiel bestaan. De aan het toekomstige Oranjeplein gelegen drie bioscoopzalen zijn met dit materiaal herkenbaar gemaakt; de hoekzaal en de zaal naast het Jaarbeursgebouw als uitspringende volumes, de orthogonale tussenzaal uitsluitend als dicht gevelvlak. De aluminium kozijnen zijn donkergrijs, de omkadering van het reclamelint in de noordoost- en zuidoostgevel, en de luifel voor het foodcourt goudchampagne van kleur. De deurhoge plint in de noordoost- en noordwestgevel van het complex bestaat uit antracietkleurig beton. Naamsaanduidingen en vignetten zijn opgenomen in de dichte gevelvlakken, met uitzondering van een naamsaanduiding op de dakrand aan het Oranjeplein. Een gevelverlichtingsplan is in studie.

Reactie van de commissie

De commissie is van mening dat het voorstel is verbeterd, met name omdat de expressiviteit is toegenomen door de betere zichtbaarheid van de bioscoopzalen in de gevels en er meer sprake is van één gebouw. Zij ziet echter nog mogelijkheden om de expressie van de volumes te versterken en vraagt de architect hier nader aandacht aan te besteden. Zo verstoort de ondersteunende balkconstructie onder de hoekzaal de beeldbepalende richting van dit uitstekende volume. Ook het reliëf van de verschillende volumes ten opzichte van de gevels en ten opzichte van elkaar kan sterker. Gesuggereerd wordt de reclameband zonder de randen in metaalplaat los van het glas te bevestigen, waardoor deze afwijkt van de zalen en loskomt van de pui. Dit geldt tevens voor de luifel. Goede en overwogen detaillering is belangrijk, waarbij ook gedoeld wordt op bijvoorbeeld de juiste plek voor de beëindiging van de reclameband. De reclame op de dakrand is niet passend: een subtielere oplossing bijvoorbeeld verwerkt in de beplating is voorstelbaar. Conclusie
De commissie constateert dat de doorgevoerde wijzigingen van dien aard zijn dat het ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wel wordt de architect verzocht het voorstel secuur te bekijken en waar mogelijk aan te passen om inconsistenties weg te nemen en de aansluitdetails zorgvuldig door te werken. Aanvraag wordt voorzien van een positief advies.

Helaas hebben we geen andere plaatjes van dit ontwerp dan wat er tot nu toe officieel over naar buiten is gebracht. Eerder schreven we dit. De architect heeft minimale info online. Merk op dat deze bioscoop komt te liggen aan het Oranjeplein. (Meer nieuwe namen hier.)

Reacties

  1. Stan

    Positief advies …. dus kenne we nu eindelijk gaan bouwen? NFF 2015 komt steeds dichterbij

Reageer