Werk op Kop en Sijp

In Nieuws door HB2 Reacties

De fietstunnel onder het Westplein. Voor de ene een fietsroute, voor de ander een atelier.

De fietstunnel onder het Westplein. Voor de een een fietsroute, voor de ander een atelier.

Hier twee aanbestedingen aan de westkant van het station waar we je aandacht op willen vestigen. De eerste is een inschrijving voor het bouwrijp maken van de Van Sijpesteijnkade en omgeving voor viaduct en verbreding van de straat. Daarvoor wordt onder andere het water gedempt. Hier de link naar de documenten, tekeningen en kaarten. De inschrijving eindigt over een maand.

Als je wilt weten hoe het in de tijd verloopt, bekijk dan het faseringsplan. Erg interessant, je ziet de samenhang met ander werk en de druk die er is om alle verbindingen in stand te houden. Sloop van The Guardian en de overige panden begint 1 april en is 1 mei klaar. (Was het maar een grap.) Het enige pand in het rijtje dat niet zal worden gesloopt, nummer 25, is afgelopen weekend gekraakt. Hoe lang ze hiervan zullen ‘genieten’ is nog de vraag, want naar verluidt zal NS het woongebouw aan de Sijpesteijnkade mogelijk eerder realiseren dan het kantoorgebouw De Hoge Dame, waarvoor nog geen gebruiker is gevonden. Nummer 25 wordt daaraan toegevoegd als entree.

Een inschrijving die al wat langer loopt is de herinrichting van de openbare ruimte Kop van Lombok. Dat zijn de straten rondom de nieuwbouw van moskee en het appartementengebouw. Hier een link naar het concept definitief ontwerp Kop van Lombok van afgelopen december.

[update:] GL probeert de fietstunnel te behouden en toe te voegen aan de organische gebiedsontwikkeling van Westplein.

[quote uit de aanbestedingstekst voor bouwrijp maken Sijpestijnkade:]

De herinrichting van de Van Sijpesteijnkade en het realiseren van een HOV-viaduct wordt in zes fasen uitgevoerd. Fase 1 betreft werkzaamheden aan de K&L en wordt op dit moment reeds uitgevoerd. Deze opdracht betreft fase 2 en fase 3, oftewel het bouwrijp maken en de tijdelijke inrichting van de Van Sijpesteijnkade. Dit zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de fasen 4 t/m 6. In het referentie faseringsplan dat als bijlage bij het bestek is gevoegd is meer informatie over de fasering te vinden.

Het werk bestaat uit een logisch geheel van onderdelen en betreft in hoofdzaak:
– Het bouwrijpmaken en de tijdelijke inrichting van de Van Sijpesteijnkade, waaronder:
o het verrichten van opruimwerkzaamheden;
o het uitvoeren van sloopwerkzaamheden (o.a. kademuur);
o het opbreken van bestaande verhardingen;
o het uitvoeren van grondwerk (o.a. dempen Leidsche Rijn);
o het verwijderen van bestaande riolering;
o het aanleggen van afwateringsvoorzieningen;
o het aanbrengen van riolering;
o het aanbrengen van verhardingen;
o het verwijderen van straatmeubilair;
o het aanbrengen van straatmeubilair;
o het aanbrengen van een tijdelijke bouwkuip t.b.v. riolering;
o het aanpassen van een bestaande pompkelder;
o het aanbrengen van betonnen bouwblokken t.b.v. maaiveldverlaging;
o het verrichten van overige bijkomende werkzaamheden.
– De tijdelijke maatregelen ten behoeve van het in stand houden van de verkeersstromen.

 

 

Reacties

  1. Jan-Kees Verschuure

    De fietsroutes van Noordwest naar en door het Stationsgebied zijn een flink aandachtspunt. Behalve deze tunnelproblemathiek zijn ook de verbindingen op de Westflank verre van uitgewerkt en dreigt een verlies van keuzemogelijkheden. Met de nieuwe Paardenveldbrug verliest de A’damsestraatweg ook nog eens zijn rechte lijn met de Staffhorst-garage/route centrum

Reageer