Bestemmingsplan ‘Knoop’

In Nieuws door HB1 Reactie

OverzichtKnoopgebied

Westflank-Zuid heet het officieel, maar voor de gewone burger is het de Knoopkazerne. Het gebied wordt in de komende jaren vernieuwd. De inmiddels leegstaande kazerne wordt gestript, vernieuwd en wat uitgebreid zodat het plek gaat bieden aan overheidsdiensten, vergader- en congresfaciliteiten. Het water, waaronder de Kruisvaart, wordt gedempt. Fietsen parkeert men straks atoomvrij in de kelder. Op dit moment ligt er een ontwerp bestemmingsplan dat is gemaakt naar aanleiding van de stedenbouwkundige ontwerpeisen.
Dit bestemmingsplan heeft een stapsgewijze uitleg die ook voor leken nog redelijk te volgen is. Je vindt het hier, inclusief  de nodige verklarende illustraties.
Een waarschuwing is op zijn plaats: het plan gaat uit van maar liefst drie nieuwe, grote gebouwen, voor kantoren en woningen. Op dit moment is echter alleen de uitbreiding van de bestaande bebouwing door het Rijk toegezegd: in totaal 30.000 vierkante meter. Dat betekent dat alle prachtige plannen met pleinen en fora op papier schitteren, maar in de praktijk heel anders kunnen uitpakken als de flankerende gebouwen er (nog) niet zijn en daar ook geen levendigheid is. Dit geld in zekere mate ook voor de Westflank-Noord, waar er wel aan infrastructuur wordt gebouwd maar de kantoren- en woningenplannen onzeker zijn. Dan zijn het vooral betonnen doorgangsgebieden.

Nog meer leeswerk, om je voorlopig zoet te houden:
De brochure Het Nieuwe Rijkskantoor.
Info over de Belastingdienst die het gebouw zal gaan gebruiken.
De deal rondom de herontwikkeling, gesloten in 2013.
Hieronder het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan. En de downloadlink.

Reacties

  1. R

    Leuk detail is dat Provincie Utrecht een week of twee geleden de gemeente Utrecht heeft teruggefloten wat betreft het gigantische aantal geplande voor de leegstand bestemde kantoor vierkant meters. Rond het station voorziet de Provincie nog wel een vraag. Verder zijn diverse locaties afgeschoten en wordt de gemeente gemaand om kantoren buiten het stationsgebied te concentreren op Papendorp. Heel goed dat de Provincie de bouwdrift van de gemeente aanpakt. De tijd dat je met kantoren elk nieuw (eenheidsworst)winkelcentrum financieel recht kon trekken (zie het geflopte plan voor het nieuwe centrum van de Meern), is echt definitief voorbij.

Reageer