Aanbesteding HOV-viaduct Sijp

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

De gemeente zoekt een aannemer voor de bouw van het HOV-viaduct over de Leidse Rijn ter hoogte van de Van Sijpesteijnkade.

[quote uit de aanbestedingstekst:]

Het project betreft:
• de realisatie van een HOV-baan (tram en bus) vanaf de tijdelijke eindhalte van de tram op het
Jaarbeursplein tot aan de Leidseveertunnel inclusief de toeritten. Tot de scope van de HOV-baan behoren:
o de onderbouw van de trambaan, inclusief de spoorconstructie, ankers t.b.v. portalen, mantelbuizen en trekputten t.b.v. kabels en leidingen tram. De bovenleidingsportalen en de bovenleiding maken geen onderdeel uit van de scope;
o aanleg van de toeritten vanaf het Westplein, de Leidseveertunnel en de Mineurslaan;
o een viaduct over de Leidsche Rijn.
• de tijdelijke maaiveldinrichting van de Van Sijpesteijnkade vanaf de Mineurslaan tot aan de
fietsonderdoorgang onder het NS-spoor (Van Sijpesteijntunnel) inclusief de opgang voor nood- en hulpdiensten tot de sporen en de aansluiting van het Park Plaza hotel op het Westplein. Tot de scope van de tijdelijke maaiveldinrichting behoren tevens:
o de aanleg van een kademuur;
o de aanleg van een grondkerende constructie ten behoeve van het hoogteverschil ter hoogte van de bebouwing;
o de gedeeltelijke sloop van de fietstunnel die parallel loopt aan het Westplein en het deels dichtzetten hiervan;
o de sloop van de keermuur met trap (nabij ingang Noordertunnel);
• bijbehorende tijdelijke maatregelen ten behoeve van het in stand houden van de
verkeersstromen.

Voor het onderhavige project vinden de volgende directieleveringen plaats:
– spoorstaven.

Voor uitgebreide informatie over de uit te voeren werkzaamheden wordt u verwezen naar het bestek (Document Bestek + bijlagen).

Inschrijven voor 24 januari 2014. Dit werk, onderdeel van de Uithoflijn, wordt gecoördineerd door POS. In de aankondiging worden geen termijnen van het werk genoemd, alleen de datum 22 februari 2014 als startdatum.

Reageer