Beton

In Nieuws door HB5 Reacties


Voor de liefhebbers van bouwtechniek, het hele verhaal van het onderwaterbeton storten dat gisteren plaatsvond en waarover BAM vorige week een mail uitstuurde aan geïnteresseerden.

[integrale quote met plaatjes:]


Duikwerkzaamheden op de Vredenburgknoop

Ter voorbereiding op de stort van onderwaterbeton zijn sinds vorige week duikers aan het werk in de bouwkuip op de Vredenburgknoop.

Voordat de bouwkuip door ons is ontgraven hebben wij in de bouwkuip Lekapalen aangebracht waarop later de te bouwen tunnel zal worden gefundeerd. In de bouwfase zullen deze palen worden gebruikt om de betonvloer van de bouwkuip op zijn plaats te houden c.q. niet te laten opdrijven.

Lekapalen (merknaam) zijn geschroefde buispalen met een groutinjectie. Bij het maken/plaatsen van de Lekapalen zijn stalen buizen met een boorkop de grond in geschroefd. Hierbij is grout (een mengsel van cement en water) als smeermiddel gebruikt.
Dit grout blijft achter als een schil rondom de paal en hardt uit als de paal klaar is. Het grout zorgt er voor dat de stalen palen goed aan de ondergrond hechten en zowel trek- als drukkrachten kunnen opnemen.

Omdat grout zich juist niet hecht met beton, moet, voordat we het beton gaan storten, van de delen van de Lekapalen die aan het beton moeten hechten het grout verwijderd worden. Zo kan straks een directe verbinding worden gemaakt tussen de stalen palen en het onderwaterbeton. Het grout wordt door duikers van de palen afgehakt.
Het verwijderen van het grout wordt uitgevoerd in een habitat (duikklok) die met een kraan over de palen heen gehesen wordt. Als de habitat over de paal staat zwemmen er twee duikers in die vervolgens de palen schoon hakken.

Zodra alle palen schoon zijn gehakt en de bouwkuip helemaal schoon is, kan worden begonnen met het storten van onderwaterbeton.

Stort onderwaterbeton: woensdag 11 september

Woensdag 11 september zal in bouwkuip op de Vredenburgknoop een onderwaterbetonvloer worden gestort.
Door het storten van onderwaterbeton op de bodem van de uitgegraven bouwkuip wordt een waterdichte bouwkuip gecreëerd.
Zodra het onderwaterbeton is uitgehard, zal het water uit de bouwkuip worden afgepompt. Er ontstaat dan een droge bouwkuip waarin het werk (de tunnel) “in het droge” gemaakt kan worden.

De vloer wordt op een diepte van 12 meter aangebracht, heeft een oppervlakte van 1.300 m2  (16×80 meter) en is 1 meter dik.

De (onderwater)betonvloer wordt in de bouwkuip aangebracht met behulp van een betonpomp.
Deze betonpomp staat aan de rand van de bouwkuip. De pomp heeft een 50 meter lange giek waarmee het beton op de juiste plaats op de bodem van de bouwkuip wordt aangebracht. Onder water wordt dit proces gecontroleerd en bijgestuurd door een duikploeg.

Het storten van onderwaterbeton is een continue actie omdat er een doorgaande vloer wordt aangebracht. Omdat de waterdichtheid van de kuip afhankelijk is van deze vloer wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de vloer.
Met het oog op de gestelde hoge kwaliteitseisen dient tussentijds onderbreken van de onderwaterbetonstort te worden voorkomen.

Om de continuïteit van het stortproces te waarborgen zal gedurende de stort een reserve pomp op de bouwplaats beschikbaar zijn.
Ook de aanvoer van het beton is strak gepland en georganiseerd. Naar verwachting is de aanvoer van het beton ca. 100 m3 per uur (ongeveer 8 mixers per uur).
Om eventuele vertragingen in de aanvoer op te vangen wordt op de bouwplaats een aantal betonmixers als buffer opgesteld.
De betonmixers naderen de bouwplaats vanuit noordelijke richting. Na een korte wachtperiode rijden de mixers naar de betonpomp waar ze leeggepompt worden. De mixers verlaten daarna het terrein via de zuidzijde.

Om te bewaken dat er geen lekkages zijn en te voorkomen dat deze op enig moment kunnen ontstaan, wordt tijdens het leegpompen van de bouwkuip de grondwaterstand op vier locaties in de omgeving gemonitord.
Wanneer de grondwaterstand buiten de bouwkuip verandert  tijdens het afpompen is er blijkbaar een lek en zal direct actie worden ondernomen. Eventuele scheuren in de vloer kunnen worden geïnjecteerd om de vloer alsnog waterdicht te maken.
De damwand is van te voren grondig geïnspecteerd en deze is waterdicht.

Omdat het storten ononderbroken door moet kunnen gaan, hebben we toestemming om ’s morgens om 06.00 uur te beginnen en mogen we doorwerken tot 01.00 uur ’s nachts (12 september) .

Reacties

 1. Bas

  Een tunnel op 12 meter diepte? Waar gaat die dan heen? Wordt dit de ingang van de parkeergarage onder het Entreegebouw?

 2. Auteur
  HB

  Deze P-inrit wordt een tunnel onder het water van de Leidse Rijn met een ingang op laag -3 van de garage onder het water van de Catharijnesingel. Dat verklaart de diepte.

 3. Marco Knol

  Ik neem aan dat die tunnel een meter of 80 wordt in plaats van 8? Wat 16×8 is bij mij nog altijd 128 en geen 1300.

Reageer