Kiosk R.I.P.

In Nieuws door HB4 Reacties

Kiosk 1
Vanaf 9 september zal Beelen de vergruizer op de kiosk laten neerdalen en hem tot stof en as doen weerkeren. Op 1 november zal er niets meer te zien zijn dat eraan herinnert. (En dat is eigenlijk best ok.) Verder heeft de markt inmiddels zijn definitieve formaat gekregen, check deze foto:
Markt


[integrale quote uit het rondschrijven dat BAM rondstuurde:]

In opdracht van POS/de Gemeente Utrecht en Corio gaat BAM de kiosk en de trappen naar de parkeerkelder slopen. Deze werkzaamheden maken deel uit van de nieuw- en verbouw van Hoog Catharijne en hebben als doel ruimte te creëren op het Vredenburgplein. De ruimte die vrijkomt gaat gebruikt worden voor de markt. De marktkraampjes die nu tijdelijk een plek hadden tussen de nieuwe Starbucks en het plein, kunnen binnenkort weer terug naar het centrale plein. Op de lange termijn is de sloop van het gebouwtje nodig voor de nieuwe aanblik van het Vredenburgplein. Na de herinrichting van het hele plein is het plein een echt stadsplein dat dé verbinding vormt tussen de oude binnenstad en het stationsgebied. Het wordt een belangrijke ontmoetingsplaats voor mensen die gaan winkelen, naar een optreden gaan in het Muziekpaleis of een bezoek brengen aan de markt.

Planning
Globale planning voor de werkzaamheden is als volgt:
– Inrichten bouwterrein week 36
– Sloopwerkzaamheden bovengronds week 37
– Sloopwerkzaamheden ondergronds week 38 en 39
– Betonwerk voor dichtmaken vloersparingen week 40 en 41
– Grondwerk en dichtstraten van het gebied week 42-43
– Werkzaamheden gereed 1 november 2013.

Plan van aanpak
Gestart wordt met het inrichten van het sloopterrein. Dit doen wij door het plaatsen van cityfence hekwerken. Nadat alle huisaansluitingen zijn afgesloten (water, elektra, riolering) wordt de bestrating rondom de kiosk verwijderd. Deze wordt opgeslagen zodat de bestrating weer hergebruikt kan worden. Als eerste wordt de bovenbouw gesloopt. Dit gebeurt met een 18 tons mobiele sloopkraan met een sorteergrijper, deze zal de kiosk gecontroleerd slopen. Het vrijkomende sloopafval wordt zoveel mogelijk direct gescheiden in de verschillende afvalbakken gestort. De afvoer van de afvalbakken gebeurt met kleine vrachtwagens.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op werkdagen tussen 07h00 en 19h00. De afvoer van materiaal vindt plaats op de volgende tijdstippen:
– maandag en dinsdag voor 10h00 of na 19h00
– donderdag voor 10h00
– woensdag en vrijdag na 19h00

Met bovengenoemde tijdstippen is rekening gehouden met marktdagen en de openingstijden van de winkels.

Nadat de bovenbouw is gesloopt gebeurt het ondergrondse sloopwerk. De kiosk wordt tot ca 2 meter onder maaiveld verwijderd. De opening die hierdoor ontstaat in de dakvloer van de parkeergarage wordt dichtgestort met een betonnen vloer. Nadat de bestrating weer is aangebracht wordt het plein weer volledig opengesteld.

Reacties

  1. ill-b

    Wat mij betreft mogen dit soort kiosken (incl. kranten/ magazines etc..) in de hele stad wel terugkomen, maar dan wel in een klassieke Parijse/ Oost-Europese stijl en niet uit beton opgetrokken. Plaats er desnoods één op een andere strategische plek rond het Vredenburg.

  2. Casper

    Het ruimte verlies van het vredenburgplein vind ik jammer, er was nog veel van te maken en een groot plein hoort bij een grote stad.

Reageer