Multifunctionele gecaterde aanlandzone

In Nieuws door HB6 Reacties

Aanlandzone

Een van de vele newspeak die je in de brochure Het Nieuwe Rijkskantoor aantreft over hoe de rijksoverheid het kantoor van de toekomst wil runnen. Zo leer je nog eens wat. Het betreft de locatie Knoopkazerne. Die ontwikkeling is inmiddels in gang gezet.

 

Dit project is zojuist aangemeld voor Europese aanbesteding in een zogenaamde DBFMO-constructie (Design, Build, Finance, Maintain & Operate). In de inspiratie-brochure vinden we zelfs de New Yorkse High Line. Dat treft, want de GL-fractie heeft onlangs het college door middel van een motie opgeroepen het forum aantrekkelijker te maken door alle buren er nadrukkelijk bij te betrekken en daarbij ook het High Line-perspectief geschetst. Het forum is een loopverbinding tussen Van Sijpesteijnkade en omgeving Rabobank op een niveau van acht meter, min of meer meanderend tussen de (hoge) gebouwen.

HighLineNY

Het aanbestede project omvat:
1. Bestaand gebouw 20.850 m2 bvo, herontwikkelen en uitbreiden tot in totaal ca. 30.000 m2 bvo
2. Ca. 22.500 m2 bvo kantoren en ca. 6.000 m2 bvo vergader-/congrescentrum met gastwerkplekken (rest is kelder).
3. Stallingsvoorziening ca. 200 parkeerplaatsen en ca. 500 fietsenplaatsen
4. Inrichting buitenruimte.
Gunning is voorzien voor 2015, oplevering voor december 2017.

Op 17 mei heeft het college door middel van een commissiebrief de balans opgemaakt. Voor wie alle details wil kennen over het totale gebied Westflank-Zuid hebben we hier de documenten gelinkt. Merk op dat in dit gebied de Rabobrug zal aanlanden, een grote fietsenstalling zal verrijzen, de Knoopkazerne compleet vervangen zal worden door een ander gebouw, nog twee andere gebouwen zijn gepland waaronder woningen, in totaal 460 autoparkeerplaatsen zijn begroot en dat al het bestaande water van de Kruisvaart en de Mariagracht zal verdwijnen.

FaseringKNoop

Fasering

PLanningKnoop

Tijdschema

SPVEWestZuid

Contouren deelontwikkelingen

Samenwerkingsovereenkomst Rijksgebouwendienst Knoopkazerne
Samenwerkingsovereenkomst NS Knoopkazerne en Westflank-Zuid
Besluitenhistorie Knoopkazerne
Bijlage A. Schematische weergave scope SPvE
Bijlage B. Uitgangspuntenkaarten
Bijlage C. Bouwenvelop
Bijlage D. Grondtransacties
Bijlage E. Planning herontwikkeling Knoopkazerne

Reacties

 1. ill-b

  Juist nu lijkt met mij zaak dat de opgangen vanaf de perrons worden geïntegreerd in de Rabobrug. De duizenden werknemers (samen met die van de Rabo, etc…) die er op een gegeven moment aanwezig zijn zullen rond 17:00 uur toch huiswaarts gaan, en met meerdere verkeersstromen is dit logistiek naar mijn idee beter op te lossen.

  1. Auteur
   HB

   Als je kijkt naar de bouwcontour van fase 1 (herontwikkeling bestaande) dan denk ik dat de hele boel plat gaat. Het water wordt dan ook gedempt.

   1. Carlo

    Toch las ik in een document op TenderNed.nl (bijlage ruimtelijke kwaliteit) het volgende: “Door de duurzaamheidsambities is het niet acceptabel de technisch goed bruikbare bouwelementen te slopen en daarvoor in de plaats vergelijkbare nieuwbouw te realiseren. De draagconstructie …. moet grotendeels behouden blijven.” Daarnaast staat er dat de maatvoering van de kolommenstructuur en de verdiepingshoogte een uitdaging vormen.

    Het gaat dus niet volledig plat mits het technisch/financieel haalbaar is.

 2. Auteur
  HB

  @Carlo: dank voor deze toevoeging. Goede zaak dat er niet onnodig met beton en ijzer heen en weer gesleept wordt. Het is goed dat er geen CO2 balans van de bouw van het stationsgebied wordt gemaakt. Je zou er behoorlijk van schrikken, denk ik. Het feit dat er in het stadskantoor meer staal zit dan in de Eiffeltoren is een leuk feitje, maar kijkend naar belasting van natuurlijke hulpbronnen en milieu natuurlijk een klein drama.

Reageer