Sparen voor een singel

In Nieuws door HB6 Reacties

“We gaan het water in de singel terugbrengen!”, klinkt het in alle brochures sinds 2002 waarin de vergezichten van het Utrechtse stationsgebied worden geschetst. Dat dit echter nog niet zo evident is, bleek deze week weer uit een wat verwarrende discussie die de raadscommissie met de wethouder voerde. Het punt is namelijk: er is geen geld.

Deze vreemde situatie is ontstaan door een weeffoutje in de plannen dat is ingegeven door de boekhouders. Door het singelherstel uit te smeren over vele jaren zou het kunnen worden betaald met bijvoorbeeld grondopbrengsten Jaarbeurs. Oorspronkelijk zou eerst het zuidelijke deel worden aangelegd. Dat plan is gewijzigd omdat het vanuit de luchtkwaliteitsproblematiek handiger was om eerst knooppunt Paardenveld te reconstrueren en van een verkeersknip te voorzien. Daarbij kon mooi meteen het water worden gecreëerd, twee vliegen in één klap. Dat plan is in werking gezet en de knip en het water zullen in 2015 een feit zijn.

Het deel singel tussen Mariaplaats ((Moreelsebrug) en hotel Karel V (Geertebolwerk) zou pas veel later worden aangelegd, in het kader van stationsgebied fase 2. Daartegen is veel verzet gekomen vanuit de politiek. De plannen voor fase 2 liggen nog op te tekentafel en niemand weet precies hoe deze eruit zullen zien. Er gaan zelfs al stemmen op om fase 2 maar te laten voor wat het is, en alleen met plannen voor deelgebieden te gaan werken.

Iedereen is er van doordrongen dat de gehele singel hersteld zal moeten zijn zodra de verbouwing van Hoog Catharijne zal zijn afgerond, zo rond 2018/2019. Voor het herstel van het deel tussen Paardenveld en Mariaplaats is geld gereserveerd. Dat komt deels komt uit het NSP-potje van het Rijk, in totaal 25 miljoen. Doorgraven tot aan Karel V kost nog eens 11 tot 14 miljoen, ofwel een slordige 40 duizend euro per meter. (Deze bandbreedte in kosten hangt samen met de onbekendheid van de besparingsmogelijkheid uit schaalvoordelen door uitvoering gelijktijdig met Catharijnesingel-midden en onzekerheden ten aanzien van conditionerende maatregelen, aldus de gemeente.)

Uit de bestuursrapportage:

De financiële verkenningen die zijn gemaakt, maken het onwaarschijnlijk dat in fase 2 dekking is te vinden voor de aanlegkosten van Catharijnesingel-zuid en de verbreding van het water in de Van Sijpesteijntunnel.

Het college zet nu een wat onconventionele stap door een spaarpotje te openen. In dat potje stort zij dit jaar 1,25 miljoen. De rest moet in de komende jaren bijeen worden geharkt, zowel uit de stationsgebied-begroting als door marktpartijen. Te denken valt aan directe belanghebbenden (Corio) en buren van de singel (SHV, ProRail). Maar ook onbekende kapitaalkrachtigen die de stad een warm hart toedragen. Van Schie, VVD-fractie, die eerder vergeefs pleitte voor overheveling van volledig singelherstel naar fase 1, vond het niet zo sjiek dat de gemeente vanuit zo’n zwakke positie haar hand ophoudt bij de markt. Wethouder Everhardt haalde die ongerustheid weg door aan te geven dat hij signalen heeft gehad dat dit wel degelijk een kansrijke route is.

Crowdfunding op serieuze schaal, zeg maar. Misschien kan er gelijktijdig nog wat af van het fenomenale bedrag van 40 duizend euro per uitgegraven meter singel. Lukt dit plan, dan kan rond 2017 de spade de grond in en varen de bootjes in 2020 rondjes om de stad.

(Nog een technisch puntje om mee af te sluiten: onder fase 2 valt ook de verbreding water het water onder de Van Sijpestijntunnel. Aangezien het herstellen van de Leidsche Rijn ter hoogte van NH Hoteles voorlopig nog niet aan de orde is, is verbreding van het water onder de tunnel in een eerdere fase niet zinvol.)

Reacties

 1. Paul

  Merkwaardig dat zo’n klein stukje onbetaalbaar is, afgezet tegen de enorme budgetten die voor de overige projecten beschikbaar zijn. Dus het zoethoudertje voor de bevolking gaat wellicht helemaal niet door, ongelooflijk.

 2. Amar

  Goh, de gemeente Utrecht laat de burger wederom in de steek. Voor de inwoners blijft gewoon niets meer over:
  – Geen Westpleintunnel
  – Geen (volledig) herstelde singel
  – Geen herstelde Leidsche Rijn

  Wat een mank plan om het laatste stukje niet door te graven. Wat mij betreft betalen Corio, Rabobank, Prorail, Jaarbeurs, etc. gewoon voor deze plannen… Oh nee, die hebben daar geen belang bij.

  Waarom is er dan wel geld voor om juist de singel te overkluizen met een betonnen plaat?

  Wat een gemiste kansen om een echt leefbare stad te creëren. Utrecht en de Utrechtse burger verdienen beter.

  1. Auteur
   HB

   Herstel van de singel zal wel gebeuren, de vraag is alleen wanneer en met welk geld. Ik acht het risico dat het niet lukt niet zo erg groot. Iedereen is er van doordrongen dat dit moet gebeuren.

 3. Lars

  Ik heb jarenlang aan het stukje Leidsekade bij het Westplein gewoond. Kopjes in de kast kregen een vettige laag, een zwangere buurvrouw kreeg na de bevalling de vraag of ze had gerookt, gezien de staat van de placenta.

  Toen ik er kwam wonen (2001!) was er al sprake van brede vergezichten: “dit” (handgebaar makelaar) gaat allemaal ondergronds. “Hier” (voor de deur) komt water terug.

  Fast forward: ik woon inmiddels in Rivierenwijk maar er zijn bomen gekapt, het verkeer raast door en alle beloften zijn steeds verder in de planning gezet en nu komt van uitstel blijkbaar afstel.

  Het Westplein is een plek waar bijna een schuldverplichting ligt om het daar leefbaar te maken. Dat kan met een tunnel, met water.

 4. Paul

  ik schaam me voor de gemeente Utrecht die zich zo weinig aantrekt van leefbaarheidswensen.

 5. Ramon

  Natuurlijk is het terleurstellend dat er nu nog geen geld is.

  maar als wij UTRECHTERS dit allemaal zo graag willen vind ik crowdfunding in deze helemaal zo gek niet. alle burgers en bedrijven die bij willen dragen, doen een duit in het zakje.

  Zo zijn de vechtsebanen er toen de tijd ook gekomen.

Reageer