Brienen vertrekt

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

[update 27-5] Een van de hoofdrolspelers in de Utrechtse stationsgebied-projecten is vertrokken. Arie Brienen is, naar verluidt om persoonlijke redenen, per 15 mei opgestapt als directeur van Jaarbeurs Holding, een functie die hij sinds 2003 bekleedde.

BrienenWeg

AD/UN, 28 mei 2003

Arie Brienen was al sinds de jaren negentig nauw betrokken bij de plannenmakerij van UCP1 en 2. Deze mislukten en uit de puinhopen is toen het Masterplan 2003 ontstaan, wat nu in uitvoering is.

Ondanks dat een deel van de plannen van de Jaarbeurs tot stationsgebied fase 1 behoren, is daarvan nog niets in uitvoering gebracht. Alleen voor een nieuw entreegebouw met bovengelegen “galaxyroom” is een bouwaanvraag ingediend. De plannen die aangeduid worden als Kop Jaarbeurs (casino, congrescentrum/bioscoop en hotel) liggen al tien jaar op de tekentafel. Dit tot ongenoegen van de gemeente, dat in 2012 uitvoerig met Jaarbeurs heeft onderhandeld over een nieuwe variant op de plannen voor fase 2: de oost-west omklap, in de plaats van de oorspronkelijke noord-zuid variant.

November vorig jaar schoof de Jaarbeurs alsnog een hybride variant naar voren, wat bij het college tot een scherpe afwijzing leidde met een impasse als gevolg. Discussies gaan momenteel vooral om de bereikbaarheid van het gebied rondom de Croeselaan, waar ook Rabobank partij in is.

Wethouder stationsgebied, Victor Everhardt, in een toelichting: “Welke invloed dit heeft op de plannen, kan ik niet exact aangeven. Ik kan niet in de toekomst kijken. We zijn uitgenodigd door de Jaarbeurs om verder in gesprek te gaan over de plannen. Dat gaan we doen. Ik hoop dan ook dat we snel aan de slag kunnen met de herontwikkeling van het gebied.”

De functie van Brienen wordt tijdelijk waargenomen door RVC-voorzitter Henk Broeders. Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend.

Relevant in dit verband: analyse en situatie december 2012.

Reageer